a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Ni fydd Cymru'n gwneud cais i gynnal Gemau'r Gymanwlad yn 2026
  2. Uno dwy ysgol: Cyfarfod tanbaid
  3. ASau'n dweud bod rhaid i gynlluniau niwclear yng Nghymru gynnig gwerth am arian
  4. Llofruddiaeth Penygroes: Dyn yn ymddangos yn Llys y Goron

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna ddiwedd y llif byw am heddiw. Dewch yn ôl aton ni o 08:00 yfory.

Eric Jones yn gwerthu ei gaffi

Daily Post

Mae'r dringwr Eric Jones o Wynedd yn gwerthu ei gaffi a maes gwersylla yn Nhremadog wedi 37 o flynyddoedd, yn ôl y Daily Post.

Mae Eric yn adnabyddus yn y byd dringo, ac mae ei gaffi wedi dod yn fan cyfarfod i ddringwyr a cherddwyr yn yr ardal.

Penderfyniad Gemau'r Gymanwlad yn un 'pathetig'

BBC Cymru Fyw

Wrth ymateb i'r cyhoeddiad na fydd Llywodraeth Cymru yn gwneud cais i gynnal Gemau'r Gymanwlad yn 2026, mae arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig wedi dweud ei fod yn benderfyniad "pathetig".

Dywedodd Andrew RT Davies: "Mae hyn yn hynod o siomedig ac mae'n eithaf pathetig fod Llywodraeth Cymru unwaith eto yn ceisio defnyddio Brexit fel esgus i guddio diffyg uchelgais a dychymyg."

Usain Bolt
BBC

Oedi wedi gwrthdrawiad Caerffili

Teithio BBC Cymru

Mae'r A468 wedi rhwystro'n rhannol yng Nghaerffili yn dilyn gwrthdrawiad ar gylchfan yr A469.

Mae'r digwyddiad hefyd yn achosi oedi ar yr A470 a'r B4600.

Cawodydd a chymylau heno

Tywydd, BBC Cymru

Y rhagolygon gan Llyr Griffiths-Davies: "Heno'r cawodydd yn para, yn bennaf ar draws y gogledd. Noson gymylog.

"Dros nos bydd glaw'n symud dros y wlad o'r gorllewin. Y tymheredd isa'n rhyw 11C."

Am fwy ewch i'r wefan dywydd

Cyn heddwas yn cyfaddef bod â lluniau anweddus

Wales Online

Mae WalesOnline yn adrodd bod cyn heddwas wnaeth gyfaddef bod â lluniau anweddus o blant yn ei feddiant wedi dweud bod ei ddiddordeb yn y fath ddeunydd wedi dechrau drwy ei waith.

Cyngor i brynu'r Guildhall

BBC Wales News

Bydd y Guildhall yng Nghaerfyrddin yn cael ei brynu gan y cyngor sir am £225,000 ar ôl i fwrdd gweithredol yr awdurdod bleidleisio o blaid hynny.

Mae dyfodol yr adeilad wedi bod yn ansicr ers y cyhoeddiad y byddai'r llysoedd barn yn cau ym mis Mai.

Guildhall
BBC

Croeso i'r Fenni!

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r Eisteddfod yn agosáu, ac mae'n ymddangos bod croeso mawr i ymwelwyr i'r Fenni yn barod.

Croeso
BBC

Chris Gunter i symud i Hull?

BBC Sport Wales

Mae BBC Sport Wales yn adrodd bod gan Hull City ddiddordeb mewn arwyddo amddiffynnwr Cymru a Reading, Chris Gunter.

Fe wnaeth y chwaraewr 27 oed arwyddo cytundeb gyda Reading ym mis Chwefror, ond mae'r cytundeb yn cynnwys cymal sy'n golygu y bydd yn cael gadael y clwb os fydd clwb arall yn gwneud cynnig o dros £1.2m amdano.

Gunter
BBC

Heddlu'n dal i chwilio

Harry Greaves: Marwolaeth yn ddamwain

BBC Cymru Fyw

Mae cwest dyn o'r canolbarth fu farw wrth gerdded ym Mheriw, De America, wedi dod i'r casgliad ei fod wedi marw'n ddamweiniol.

Aeth Harry Greaves, o Fronygarth ger Croesoswallt, ar goll yn yr Andes ar 7 Ebrill eleni, ond ni chafwyd hyd i gorff y dyn 29 oed am bythefnos.

Harry Greaves
BBC

Morgannwg yn colli ail wiced

Morgannwg yn colli wiced

Criced, BBC Cymru

Ar ôl dechrau da mae Morgannwg wedi colli wiced yn eu gêm yn y Cwpan Undydd yn erbyn Essex.

View more on twitter

Gigs Maes B i'w darlledu'n fyw

S4C

"Mae’r artistiaid fydd yn perfformio ym Maes B yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau 2016 wedi eu cyhoeddi ac, am y tro cyntaf erioed, bydd S4C yn darlledu’r perfformiadau yn y gigs yn fyw ar eu gwefan," medd datganiad gan S4C

"Cwmni teledu Antena o Gaernarfon fydd yn cynhyrchu’r gwasanaeth ar-lein o Maes B ac ymysg y perfformwyr eleni fydd Yws Gwynedd, Candelas, Yr Eira, Mellt, Calfari, Band Pres Llarregub, Y Reu, Fleur De Lys, HMS Morris, Yr Ods a DJ Huw Stephens."

Yws Gwynedd
BBC

Gemau Cwpan Eingl-Gymreig wedi'i cyhoeddi

BBC Sport Wales

Mae rhestr gemau Cwpan Eingl-Gymreig ar gyfer tymor nesaf wedi eu cyhoeddi. Bydd pedwar rhanbarth Cymru'n herio timau Uwchgynghrair Lloegr mewn cystadleuaeth sy'n cael ei ystyried gan lawer fel cyfle i ddatblygu chwaraewyr ifanc.

Saracens
BBC Sport
Saracens, enillwyr y gystadleuaeth yn 2015

Ysgol Llangennech: Ymgynghoriad ffurfiol

BBC Cymru Fyw

Mae cabinet Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi pleidleisio i gynnal ymgynghoriad ffurfiol ar gynnllun i sefydlu ysgol cyfrwng Cymraeg yn Llangennech drwy uno dwy ysgol dau gyfrwng. Bydd y cyngor llawn wedyn yn cymryd y penderfyniad terfynol.

Newydd Dorri: 115 i golli swyddi

BBC Cymru Fyw

Bydd 115 o bobl yn colli eu swyddi mewn ffatri gemegion Dow Corning yn Y Barri.

Gemau'r Gymanwlad: Ymateb

Cyfaddef trosedd wedi ymosodiad ci

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wedi cyfaddef bod â chi peryglus yn ei feddiant ar ôl i ddyn 54 oed gael ei dynnu ar hyd y llawr gan gi yng ngogledd Cymru.

Roedd rhaid i Barry Williams o Fanceinion gael llawdriniaeth ar ôl yr ymosodiad ym Mae Cinmel ger y Rhyl.

Bydd William Robinson, 73 o St Helens, yn cael ei ddedfrydu yn Llys y Goron Caernarfon yn ddiweddarach.

Oedi ar yr A490

Teithio BBC Cymru

Ger y Trallwng, mae'r A490 wedi'i rhwystro'n rhannol ger Lôn y Felin Wynt.

Cymylog a rhai cawodydd y prynhawn 'ma

Tywydd, BBC Cymru

Y tywydd gan Llyr Griffiths-Davies y prynhawn 'ma: "Prynhawn cymylog, gyda niwl a glaw mân yn bennaf ar y bryniau a ger y glannau, a rhai cawodydd hefyd.

"Rhyw faint o heulwen yn debygol yn y dwyrain. Y tymheredd ucha'n rhyw 20C."

Am fwy ewch i'r wefan dywydd.

Newydd dorri: Dim Gemau'r Gymanwlad i Gymru

Llywodraeth Cymru

Mae Ysgrifennydd yr Economi a Seilwaith, Ken Skates, wedi cyhoeddi na fydd Cymru'n cyflwyno cynnig i gynnal Gemau'r Gymanwlad yn 2026 gan y byddai'r gost yn rhy uchel.

Morgannwg yn cyhoeddi'u tîm

Criced, BBC Cymru

Dyma'r tîm fydd yn herio Essex yn y Cwpan Undydd - bydd y gêm yn dechrau am 14:00. Mae Morgannwg wedi galw'n gywir a dewis batio gyntaf.

View more on twitter

Euog o 'gythraul gyrru'

South Wales Argus

Fe ddywed y South Wales Argus bod gofalwraig o Bont-y-pwl wedi ei chael yn euog o yrru'n beryglus yn dilyn achos o gythraul gyrru. Bydd Caroline Hamer yn cael ei dedfrydu'n ddiweddarach.

Cau canolfan hamdden dros y gwyliau

Cyngor Sir Ddinbych

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi cyhoeddi mewn datganiad:

"Oherwydd gwaith sy'n gysylltiedig ag adeiladu'r estyniad newydd yn Ysgol Glan Clwyd, mae'n ofynnol cau Canolfan Hamdden Llanelwy am gyfnod byr dros yr haf. Yn anffodus bydd yn rhaid cau'r Ganolfan Hamdden tra bo'r gwaith yn cael ei gyflawni am 4 wythnos o nawr tan ddydd Iau 18 Awst."

AS yn galw am faddau i Dic Penderyn

Wales Online

Mae AS o Gymru yn galw am faddeuant i Dic Penderyn, y dyn gafodd ei grogi yn dilyn Gwrthryfel Merthyr yn 1831, yn ôl Wales Online.

Dadl deledu o Gaerdydd

BBC Cymru Fyw

Yn ystod y ras am arweinyddiaeth y Blaid Lafur bydd y ddau ymgeisydd - Jeremy Corbyn ac Owen Smith - yn cynnal cyfres o ddadleuon teledu. Bydd y cyntaf o'r rhain yn digwydd yng Nghaerdydd ar 4 Awst.

Corbyn a Smith
BBC

Methiant Abertawe i ddenu Allen yn 'drychineb'

BBC Sport Wales

Mae methiant Abertawe i ddenu Joe Allen yn ôl i'r Liberty yn "drychineb" yn ôl cyn chwaraewr Cymru, Dean Saunders.

Daeth cadarnhad ddoe bod Allen wedi ymuno a Stoke am £13m.

Dywedodd Saunders, sy'n gefnogwr Abertawe: "Rydyn ni wedi methu allan, mae'r Elyrch wedi methu allan, dylen ni wedi ei gael yn ôl."

Joe Allen
Getty Images

'Dim Aelodau Senedd Ewrop yn well i UKIP'

BBC Cymru Fyw

Mae un o Aelodau Cynulliad UKIP wedi awgrymu y byddai'n well gadael swydd Aelod Seneddol Ewrop y blaid yn wag o ganlyniad i Brexit.

Dywedodd Caroline Jones nad oedd hi'n dymuno gadael ei rôl ym Mae Caerdydd i fynd i Frwsel yn lle arweinydd UKIP Cymru, Nathan Gill.

Daw ei sylwadau wedi ffrae ynghylch penderfyniad Mr Gill i barhau i wneud dwy swydd ar ôl cael ei ethol i'r Cynulliad.

Caroline Jones
BBC

Gwobr i wyddonydd o Gymru

Golwg 360

Mae Golwg360 yn tynnu sylw at wyddonydd o Gymru sydd wedi sicrhau gwobr y Fedal Frenhinol am ei gyfraniad i faes cemeg catalytig. Mae Syr John Meurig Thomas yn wreiddiol o Lanelli.

Wrescam yn chwilio am ymosodwyr

Daily Post

Yn y Daily Post mae Gary Mills, rheolwr Wrecsam, yn dweud ei fod yn chwilio am ddau ymosodwr arall i'w garfan cyn ddechrau'r tymor newydd.

Mae'r ymosodwr Jordan White yn dioddef o gyflwr gwaed prin sy'n golygu na fydd yn chwarae am sawl wythnos.

Jordan White
BBC Sport

Hefyd ar Taro'r Post.....

Ci talaf y byd?

BBC Cymru Fyw

Os nad ydych chi'n hoff o gwn, yna nid hwn yw'r anifail anwes i chi yn sicr...

Dyma Major, Great Dane sy'n byw ar benrhyn Gŵyr y mae ei berchnogion yn gobeithio fydd yn cael ei goroni'n gi talaf y byd gan Guinness World Records.

Wrth sefyll ar ei goesau ôl, mae Major yn 7 troedfedd ac 1 modfedd o daldra.

Major
Wales News Service

Stad y pleidiau: Dadansoddiad Vaughan Roderick

BBC Cymru Fyw

Mae Golygydd Materion Cymreig y BBC, Vaughan Roderick, wedi bod yn edrych ar sefyllfa'r blaid Geidwadol yn dilyn canlyniad refferendwm Ewrop, gan ofyn beth yw oblygiadau Brexit i'r blaid.

Dadansoddiad Vaughan o sefyllfa'r Ceidwadwyr

Cymry yn Rio

Mae'r rhestr heddiw yn ychwanegol i'r 13 oedd eisoes wedi'u henwi yn y tîm sy'n cynnwys Aled Sion Davies.

View more on twitter

Carfan Paralympaidd Prydain i gynnwys nifer o Gymry

Athletau, BBC Cymru

Mae carfan Team GB ar gyfer y Gemau Paralympaidd yn Rio wedi cael ei gyhoeddi. Mae'r 41 enw i'w hychwanegu i 13 oedd eisoes wedi'u cyhoeddi, ac mae nifer o Gymry yn eu plith.

Underhill i adael y Gweilch?

Wales Online

Mae gwefan WalesOnline yn dweud y bydd y blaen-asgellwr Sam Underhill yn gorfod gadael y Gweilch os yw am chwarae dros Loegr. Roedd Underhill yn chwarae yng Nghaerloyw cyn gadael i astudio gradd economeg ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae ganddo ddwy flynedd ar ôl o'i gytundeb gyda'r Gweilch.

Underhill
BBC Sport
Sam Underhill

'Cyfle rhy dda i'w golli'

BBC Cymru Fyw

"Roedd y cyfrifoldeb i greu celf fendigedig ar gyfer Cymru gyfan yn gyfle rhy dda i'w golli."

Dyna oedd eiriau cyfarwyddwr artistig newydd National Theatre Wales, Kully Thiarai, wrth siarad gyda'n gohebydd celfyddydau a chyfryngau, Huw Thomas.

Darllenwch fwy o'r cyfweliad yma.

Kully Thiarai
BBC

Traffig yn ciwio am wyth milltir ar yr A48

Teithio BBC Cymru

Mae oedi hir ar yr A48 i'r de rhwng Heol Pentwyn a'r A4161 (Llanedern) yn dilyn gwrthdrawiad rhwng tri cherbyd.

Traffig yn ciwio am wyth milltir hyd at C29A, Llaneirwg.

Marwolaeth Penygroes: Dyn yn y llys

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 25 oed wedi ymddangos yn Llys y Goron Yr Wyddgrug wedi ei gyhuddo o lofruddio Emma Louise Baum ym Mhenygroes ger Caernarfon.

Fe wnaeth David Nicholas Davies o Glynnog ond cadarnhau ei enw yn y gwrandawiad, a chafodd ei gadw yn y ddalfa tan fis Hydref.