a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Dydd Mawrth ar y Maes

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  A dyna ddiwedd y llif byw am heddiw, ond peidiwch â phoeni, gwyliwch y fideo yma am hanes ddydd Mawrth ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol.

  Dewch yn ôl am 08:00 'fory am ddiwrnod arall o'r Fenni.

  Video content

  Video caption: Dydd Mawrth ar faes yr Eisteddfod 2016.
 2. Cadno'n canu

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Prynhawn 'ma, y grŵp Cadno oedd yn perfformio tu fas bws Pethau Bychain, sef bws ymgyrch Llywodraeth Cymru i hybu defnydd o'r Gymraeg.

  cadno
 3. Hunlun gyda'r beirniaid

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'n bwysig i gofnodi buddugoliaeth yng nghystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen yn y ffordd draddodiadol fodern...'selfie'!

  selfie
 4. Graeme Thomas i fethu'r Gemau Olympaidd

  Y rhwyfwr, Graeme Thomas, allan o Rio oherwydd salwch.

  View more on twitter
 5. Dathlu gyda Dad

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Ac ar ôl y seremoni, cyfle i Guto Dafydd fwynhau'r profiad gyda'i deulu ar y Maes... ac i'w ferch fach fwynhau darllen y nofel fuddugol!   

  Guto Dafydd a'i deulu
 6. Seiclo o Langrannog i Lan Llyn

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Ar stondin yr Urdd mae cyfle i chi helpu i gyflawni'r sialens o seiclo'r un faint o filltiroedd â'r pellter rhwng dau o wersylloedd yr Urdd, sef Llangrannog a Glan Llyn.

  Plîs helpwch, mae'n edrych fel bod rhai o'r staff yn dechrau blino.

  urdd
 7. Y gwahaniaeth rhwng ddoe a heddiw

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Gwers i enillwyr prif wobrau'r Eisteddfod i beidio â gadael i'r sylw mynd i'w pen.

  Ddoe roedd pawb am dynnu llun a sgwrsio gydag enillydd y goron, Elinor Gwynn, ond heddiw, mae'n medru eistedd ar y Maes mewn heddwch.....heddwch

  elinor
 8. Hen Wlad Fy Nhadau i gloi

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r seremoni yn dod i ben gyda'r anthem genedlaethol.

  Llongyfarchiadau i Guto Dafydd, enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2016.

  Guto Dafydd yn bloeddio canu
  Image caption: Guto Dafydd yn bloeddio canu
 9. 'Fydda'i ddim yn hir cariad...'

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  medal
  Image caption: Guto Dafydd eiliadau cyn camu ar y llwyfan
 10. Gwobr Daniel Owen: Y canu

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r canu yn parhau. Ymysg y rhai sydd yn canu fel rhan o gôr sydd wedi'i ffurfio'n arbennig ar gyfer yr Eisteddfod eleni y mae disgyblion o Ysgol Gymraeg Y Fenni, Ysgol Gynradd Deri View, Ysgol Gynradd Sirol Cross Ash, Ysgol Gynradd Shirenewton, Ysgol Gymraeg y Ffin, Ysgol Gymraeg Bro Helyg, Ysgol Gymraeg Casnewydd, Ysgol Cil-y-Coed ac aelodau o Gôr Gospel Canolfan Gerddoriaeth Torfaen.

 11. Cân i'r enillydd

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae Criw Caerdydd yn canu ar lwyfan y pafiliwn ar hyn o bryd, gyda'r enillydd Guto Dafydd yn gwrando'n astud.

  Criw Caerdydd
 12. Guto Dafydd yn ennill Gwobr Goffa Daniel Owen

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Guto Dafydd yw enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen eleni, ac fe dderbyniodd yr anrhydedd mewn seremoni ar lwyfan pafiliwn yr Eisteddfod ddydd Mawrth.

  Cyfnod o chwe wythnos yn derbyn triniaeth radiotherapi mewn ysbyty ym Manceinion yn 2015 yw sail ei nofel fuddugol 'Ymbelydredd'.

  Dywedodd y beirniaid fod y nofel yn un gyfoes ac Ewropeaidd, gydag arddull gynnil, synhwyrus ac athronyddol iddi.

  Guto Dafydd
 13. 'Diffyg dyfeisgarwch'

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Naw ymgeisydd oedd eleni, meddai'r beirniad Jon Gower. Mae'n feriniadol o safon iaith ambell un, gan ychwanegu fod yna "ddiffyg dyfeisgarwch a menter" wedi bod.

  Jon Gower
 14. Gwobr Daniel Owen: Y beirniaid

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Jon Gower sydd yn traddodi'r feirniadaeth eleni. Yn wreiddiol o Lanelli, enillodd yn Llyfr y Flwyddyn 2012 am y ffuglen orau am ei nofel Y Storïwr.

  Fflur Dafydd a Gareth F Williams oedd y beirniaid eraill eleni. Mae nofel Fflur Dafydd, Y Llyfrgell - a enillodd wobr goffa Daniel Owen yn 2009 - wedi cael ei gwneud yn ffilm ac fe'i dangoswyd am y tro cyntaf yn y Steddfod eleni.

  Enillodd Gareth F Williams prif wobr Gymraeg Llyfr y Flwyddyn 2015 am ei nofel Awst yn Anogia. Bu'n ateb cwestiynau busneslyd Cymru Fyw yn ddiweddar.

  Jon Gower
  Image caption: Jon Gower
 15. Gwobr Goffa Daniel Owen

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae Gwobr Goffa Daniel Owen yn un o brif wobrau'r Eisteddfod Genedlaethol.

  Rhoddir gwobr o £5,000 am nofel yn Gymraeg sydd heb ei chyhoeddi o'r blaen, ac heb fod yn llai na 50,000 o eiriau.

  Mae'r wobr er cof am y nofelydd Cymraeg Daniel Owen, a fu farw yn 1895.

  Y llynedd bu'r gystadleuaeth yn dipyn o bwnc llosg yn dilyn ymchwiliad gan yr heddlu ar ôl cŵyn a gafwyd yn ymwneud â chynnwys darn a gyflwynwyd.

 16. Gwobr Daniel Owen: Meistr y seremoni

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae prif seremoni'r dydd wedi dechrau yn y Pafiliwn.

  Meistr y seremoni, R Alun Evans, sy'n cyhoeddi'r gystadleuaeth a chyflwyno'r beirniaid a'r osgordd.

  R Alun Evans
  Image caption: R Alun Evans
 17. Brigyn rhwng y brigau

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Roedd y ddau frawd, Ynyr ac Eurig Roberts o'r band Brigyn, yn recordio cân rhwng y coed, ar gyfer rhaglen yr Eisteddfod fydd yn cael ei darlledu ar S4C heno.

  Brigyn
 18. Ymarfer mewn steil

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae pobl yn ymarfer ym mhob twll a chornel dros y Maes, a does dim rhyfedd. Dyma un o'r cabanau ymarfer swyddogol.

  ymarfer
 19. Digwyddiad Cei Connah: Arestio dyn

  Heddlu Gogledd Cymru

  Yn dilyn digwyddiad yng Nghei Connah yn gynharach heddiw, mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cadarnhau bod dyn 60 oed wedi ei arestio ar amheuaeth o achosi difrod troseddol a throseddau trefn gyhoeddus.

  Cafodd swyddogion eu galw wedi adroddiadau bod dyn wedi torri ffenest siop ar y Stryd Fawr, a chafodd y stryd ei chau am gyfnod.

  Mae'r dyn yn y ddalfa ac mae ymchwiliad yn parhau.