a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Cyn i'r cystadlu ddechrau, cynhelir Oedfa'r Eisteddfod am 10.30am ac yna pasiant y Mudiad Meithrin
 2. Mae cystadlaethau'r dydd yn cynnwys Bandiau Pres Pencampwriaeth Dosbarth 1, a chystadlaethau dawnsio unigol
 3. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am y dewis o ddarnau sy'n cael eu perfformio ar y llwyfan. O bryd i'w gilydd, fe allant gynnwys iaith gref a themâu dadleuol

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl fawr am heno

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  A dyna'r cyfan gan dîm y llif byw ar ail ddiwrnod Eisteddfod Genedlaethol 2016. 

  Diolch am ddilyn. 

  Dewch 'nôl yfory am 08:00 am y diweddaraf o'r Maes a mwy. Bydd y fideo o'r Pafiliwn yn dechrau am 10:00.

 2. Wrecsam yn ddiguro

  Daily Post

  Gorffennodd Clwb Pêl-droed Wrecsam eu partoadau ar gyfer y tymor newydd yn ddiguro wedi naw gêm gyfeillgar dros yr haf (ennill wyth ac un gem gyfartal).

  Enillodd tîm Gary Mills oddi cartref yn erbyn Hyde ddoe 2-1. Mae tymor Wrecsam yn dechrau ddydd Sadwrn nesaf gartref yn erbyn Dover. 

  Mills
  Image caption: Rheolwr Wrecsam, Gary Mills
 3. Llaw agored i'r Gymraeg

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae Dafydd Morse a'i fab Hedd wedi bod yn cynnal gweithdy Karate ym mhabell Maes D ar y Maes heddiw.

  (Ystyr y term Karate yw llaw agored)

  karate
 4. Y Lle Celf

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae pobl yn crwydro'r Lle Celf i geisio penderfynu beth yw eu hoff ddarn nhw ar gyfer gwobr y bobl.

  Mae'n ddewis anodd eleni.

  lle celf
 5. Beth yw 'belly dancing' yn Gymraeg?

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae criw Topaz Tribal yn perfformio ar faes y Steddfod eleni - grŵp o ardal Y Fenni sy'n perfformio math arbennig o folddawnsio.

  Topaz Tribal
 6. Caffi Maes B

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Yn ogystal â chynnal dosbarthiadau iwcalili, mae Caffi Maes B yn cynnig rhaglen o gerddoriaeth fyw ar faes y Steddfod yr wythnos hon, gyda Hyll ac Uumar yn perfformio yna heddiw.

  Uumar
  Image caption: Uumar yn Caffi Maes B
 7. Selby eisiau herio Frampton

  BBC Sport Wales

  Roedd y bocsiwr pwysau-plu o Gymru, Lee Selby yn Efrog Newydd neithiwr i weld buddugoliaeth y gŵr o Ogledd Iwerddon, Carl Frampton, yn erbyn Leo Santa Cruz. Yn dilyn yr ornest mae Selby yn awyddus iawn i wynebu Frampton yng Nghaerdydd neu yn Belfast.

  frampton
  Image caption: Carl Frampton, gornest nesaf Lee Selby?
 8. 'Y Llyfrgell' yn cael ei dangos

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Bydd ffilm Y Llyfrgell yn cael ei dangos yn y Fenni nos yfory. Addasiad o nofel Fflur Dafydd yw’r ffilm a’r awdures sydd hefyd wedi ysgrifennu’r sgript. 

  Roedd ei dangos hi yn Sir Fynwy yn bwysig iddi: “O'n i eisiau cyrraedd at y gynulleidfa graidd ac o'n i yn meddwl taw yma yn y Steddfod oedd y lle i wneud hynny. 

  "Byddai lot o bobl wedi darllen y nofel ac yn ymwybodol ohoni fel enillydd Gwobr Daniel Owen a byddai'n gyfle gwych i gael hi yn rhan o ŵyl ac i gynnig rhywbeth gwahanol i'r arlwy hefyd."

  Fflur Dafydd
  Image caption: Fflur Dafydd
 9. Sioe Cyw yn plesio

  Bu Catrin, Huw, Ben Dant a Dona Direidi o griw Cyw (S4C) yn diddanu'r plant lleiaf ar Lwyfan y Maes heddiw. 

  Cyw
  Image caption: Natalie a Macsen o Gasnewydd, ffans mawr Cyw!
 10. Pinc neu Wyn?

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae criw Llais y Maes wedi bod yn casglu ymateb i'r Pafiliwn newydd. Pa un sy'n well gan bobl, yr un gwyn newydd (heb bileri) neu'r un pinc eiconig?

  View more on twitter
 11. Y corau yn ei morio hi!

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r gystadleuaeth 'Cyflwyno Rhaglen o Adloniant' i gorau heb fod yn llai nag 20 mewn nifer wedi cychwyn ym mhafiliwn y Steddfod. Mae 'na saith côr yn cystadlu. Mwynhewch y cyfan yn fyw ar Cymru Fyw

  Côr Bro Meirion
  Image caption: Côr Bro Meirion oedd y cyntaf i gystadlu
 12. Urddo bardd o Lydaw

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Yn ei ddarlith ar Sir Fynwy a'r Llydäwyr yn y Babell Lên, mae'r bardd Aneirin Karadog wedi bod yn sôn am Eisteddfod y Fenni 1838. 

   Mae'r Eisteddfod yn arwyddocaol yn niwylliant Llydaw oherwydd dyma pryd derbyniwyd y bardd Llydaweg Théodore Hersart de la Villemarqué, (Hersart Kervarker oedd ei enw barddol) i Orsedd y Beirdd. 

   Ef oedd y bardd Llydaweg cyntaf yn yr Orsedd, ac wedi'r ymweliad aeth yn ôl i Lydaw i ddatblygu a hybu'r Lydaweg. Yr anrhydedd hon oedd y cam cyntaf tuag at ffurfio Gorsedd Beirdd Llydaw.

  Aneirin Karadog
 13. Neges Dr Rowan Williams

  Mae cyn Archesgob Caergaint a Chymru, Dr Rowan Williams, wedi bod yn pregethu ar stepen drws yr Eisteddfod bore 'ma. 

  Yn ôl gwefan Priordy'r Santes Fair yn Y Fenni, bu'n trafod themâu gan gynnwys iaith, treftadaeth a diwylliant yn ogystal â hanes personol a chorfforaethol yn ystod y gwasanaeth.

  Y Cyn Archesgob, Dr Rowan Williams
 14. Taro'r nodyn cywir

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  drymio
  Image caption: Cynhaliwyd sesiwn anffurfiol ar y bongos heddiw tu fas i babell Sir Fynwy ar y Maes
 15. Mwy o bobl ifanc ar y Maes?

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mewn cyfweliad arbennig gyda Chymru Fyw, mae trefnydd yr Eisteddfod Genedlaethol Elen Elis yn dweud bod y newidiadau diweddar sydd wedi eu cyflwyno er mwyn ei moderneiddio'r Brifwyl wedi gweithio a bod "lot mwy o bobl ifanc yn dod i'r maes" o ganlyniad. 

  Ychwanegodd fod Y Tŷ Gwerin yn dod â mwy o bobl sydd yn ymddiddori yn y byd gwerin i'r Eisteddfod hefyd.

  Elen Elis
 16. From our Home Correspondent

  BBC Radio 4

  Mae cyflwynydd Taro'r Post Garry Owen wedi bod yn gohebu o Gastell Aberteifi ar gyfer rhaglen From our Home Correspondent ar Radio 4 heddiw. Mae'n olrhain y traddodiad eisteddfodol ac yn sôn am ei brofiadau yntau yng Ngŵyl Fawr Aberteifi.

  Os golloch chi'r rhaglen gallwch wrando nôl ar wefan yr orsaf.

  Castell Aberteifi
 17. Y Cymry sy'n symud

  Wales Online

  Mae gwefan WalesOnline yn trafod beth yw symudiadau rhai o chwaraewyr rygbi Cymru yn Uwchgynghrair Lloegr dros yr haf. Ymysg yr enwau mawr sy'n debyg o symud medden nhw mae Taulupe Faletau, sydd ar ei ffordd i Gaerfaddon o'r Dreigiau.

  Faletau
  Image caption: Taulupe Faletau
 18. Arweinyddiaeth Llafur

  BBC Cymru Fyw

  Mae cyn arweinydd Llafur cyngor Caerdydd, Russell Goodway wedi dweud wrth Radio Wales nad yw'n rhagweld y bydd 'na lywodraeth Lafur arall yn San Steffan yn ystod ei oes.

  Wrth siarad ar raglen Sunday Supplement, dywedodd na all Owen Smith na Jeremy Corbyn - y ddau sy'n ymgeisio ar gyfer arweinyddiaeth y Blaid Lafur ennill etholiad cyffredinol gyda'u hagenda ar hyn o bryd.

  Anghytunodd yr AC Llafur Mike Hedges gan ddadlau bod y "tir canol" wedi achosi i'r blaid golli pleidleiswyr.

  Jeremy Corbyn ac Owen Smith