a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Arweinyddiaeth Llafur a'r Ceidwadwyr
  2. Galw am gefnogi telerau newydd Cylchffordd Cymru
  3. 'Angen cosbau llymach i yrwyr meddw sy'n lladd' medd elusen

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

A dyna ni...

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am heddiw. Fe fydd yn dychwelyd am 08:00 ddydd Mawrth, ond yn y cyfamser bydd y newyddion diweddaraf o Gymru ar gael ar wefan Cymru Fyw.

Diolch am ddilyn y llif byw.

Dechrau galaru

Wales Online

Mae gwraig dyn wnaeth farw wrth iddo groesi'r ffordd yn Nhonysguboriau wedi dweud y gallith hi nawr ddechrau'r broses o alaru.

Cafodd Stuart Bates a'i fab saith oed, Fraser Bates, eu lladd ar ôl bod mewn parti Nadolig ar 6 Rhagfyr. 

Mae gyrrwr y car, Joshua Staples, wedi ei garcharu am 16 mis. 

Dywedodd Anna-Louise nad yw hi eisiau bod yn llawn casineb am yr hyn ddigwyddodd.

Portread o Richard Burton i'w ddadorchuddio

Prifysgol Abertawe

Mae mosäig o'r actor Richard Burton wedi ei greu trwy ddefnyddio llechi 500 miliwn mlwydd oed. 

Daw'r llechi o Gonwy a'r artist Ed Chapman wnaeth y portread ym mis Tachwedd 2015 i nodi pen-blwydd yr actor yn 90 oed. 

Mae merch Richard Burton, Kate Burton, yn dadorchuddio'r gwaith celf yn ddiweddarach a bydd yn cael ei ddangos yn Neuadd Fawr Prifysgol Abertawe. 

Richard Burton
Ed Chapman

Cefnogwr yn gorfod newid enw

Wales Online

Mae cefnogwr Abertawe wedi newid ei enw ar ôl iddo addo ar twitter y byddai yn gwneud pe byddai'r chwaraewr pêl droed Eder yn sgorio yn rownd derfynol pencampwriaeth Ewro 2016.

Fe ddywedodd Lewys Prendergast y byddai yn newid ei enw i Robert Earnshaw, cyn ymosodwr Caerdydd a Chymru pe byddai Eder yn sgorio. 

Ac mae Lewys, 21 oed o Aberdar wedi cadw at ei air! 

Gwrthdrawiad ger Y Fenni

BBC Cymru Fyw

Mae'r frigâd dân yn delio gyda gwrthdrawiad difrifol ar ffordd ger Y Fenni.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad tua 16:40 ger cyffordd yr A465 a A4042 yn Llan-ffwys. 

Bu dau gar yn rhan o'r gwrthdrawiad ac mae'r A4042 wedi cau i'r ddau gyfeiriad.

Dau Gymro yn nhîm y twrnament

Wales Online

Mae dau aelod o dîm pêl-droed Cymru wedi eu henwi yn nhîm swyddogol twrnament Ewro 2016. 

Mae gwefan Wales Online yn adrodd bod Joe Allen ac Aaron Ramsey wedi eu henwi, ymhlith sêr eraill fel Ronaldo, Pepe a Toni Kroos. 

Cawodydd i ddod dros nos

Tywydd, BBC Cymru

Bydd ambell gawod yn parhau dros nos, a gallan nhw fod yn drwm mewn rhannau o’r gogledd a’r de ddwyrain yn ystod yr oriau mân. 

Fydd hi ddim mor glos o'i chymharu â’r nosweithiau diwetha', ond dal yn gynnes, gyda'r tymheredd ddim is na 11C.

Am fanylion llawn y tywydd yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC.  

Kanu i Hull?

Carcharu 10 o bobl

BBC Cymru Fyw

Mae gang o 10 o bobl wedi eu dedfrydu i 33 o flynyddoedd o garchar am gynllwynio i gyflenwi cyffuriau

Cafodd gwerth bron i £500,000 o gocên ei ddarganfod yn Nhonyrefail yn y Rhondda mewn dau gyrch gwahanol ym mis Medi a Hydref 2015.

Bydd un person arall yn cael ei ddedfrydu ar ddyddiad hwyrach.  

Cytundeb newydd i Danny Ward

Mae gôl-geidwad Cymru Danny Ward wedi arwyddo cytundeb newydd gyda Lerpwl, meddai BBC Wales Sport.

View more on twitter

Ymuno â’r Orsedd?

Golwg 360

Mae Gorsedd y Beirdd wedi awgrymu y gall fod gwahoddiad yn y post cyn hir i rai o bêl droedwyr Cymru yn eu gwahodd i ymuno â’r Orsedd, meddai Golwg360.

Daw’r datganiad gan Gofiadur Orsedd yr Eisteddfod Genedlaethol, Penri Roberts, yn dilyn llwyddiant y tîm cenedlaethol ym mhencampwriaeth Ewro 2016..

Er bod aelodau’r Orsedd wedi’u cyhoeddi’n barod ar gyfer y Brifwyl yn y Fenni eleni, mae Mr Roberts wedi awgrymu y bydd rhai o dîm Chris Coleman yn gallu dod yn aelodau erbyn 2017, pan fydd yr ŵyl ar Ynys Môn.

Cymru'n 'agosach at ei gilydd'

BBC Cymru Fyw

Mae naw allan o bob 10 o bobl yng Nghymru yn credu bod perfformiad y tîm pêl-droed cenedlaethol wedi dod â'r wlad yn agosach at ei gilydd, yn ôl arolwg.

Daw'r ymchwil gan Chwaraeon Cymru sy'n dweud eu bod yn gobeithio manteisio ar y llwyddiant.

Maen nhw eisiau helpu i "ddatblygu cenedl o unigolion egnïol ac iach" wrth i chwarter (25%) pobl Cymru gyfaddef eu bod nhw eisiau gwneud mwy o ymarfer corff wedi'r perfformiadau gan dîm Chris Coleman.     

Galw am ddathlu llwyddiant Cymru yn y gogledd

BBC Cymru Fyw

Mae nifer o gefnogwyr pêl-droed yn galw am ddigwyddiad i ddathlu llwyddiant tîm Cymru yng ngogledd Cymru, yn dilyn y dathliadau yng Nghaerdydd ddydd Gwener.   

Ond mae'r Gymdeithas Bêl-droed wedi dweud nad oes trefniadau am ddathliad yno ar hyn o bryd gan bod y chwaraewyr ar eu gwyliau ac yna'n dychwelyd i'w clybiau i hyfforddi cyn y tymor pêl-droed newydd. 

Cymru
Getty Images

Cytundeb newydd i Kingsley

BBC Sport Wales

Mae amddiffynnwr Abertawe Stephen Kingsley wedi arwyddo cytundeb newydd gyda'r clwb sy'n ei gadw yn Stadiwm Liberty tan 2020.

Fe chwaraeodd ei gêm gyntaf dros yr Elyrch yn eu buddugoliaeth o 2-1 yn erbyn Arsenal y tymor diwethaf.

Wedi creu argraff ar y rheolwr Francesco Guidolin fe gafodd ei gap cyntaf dros Yr Alban mewn gêm gyfeillgar fis Mehefin yn erbyn Ffrainc.

kingsley
bbc

May yn gallu 'uno'r blaid'

Ceidwadwyr Cymreig

Mae Arweinydd y Ceidwadwyr yng Nghymru wedi dweud ei fod yn "edrych ymlaen at weithio yn agos gyda Theresa May". 

Yn ôl Andrew RT Davies mae ganddi brofiad ar y lefel uchaf ac y bydd yn gallu "uno'r blaid".  

Fe ddywedodd hefyd bod angen talu teyrnged i David Cameron a'i fod yn parchu penderfyniad Andrea Leadsom i dynnu allan o'r ras gan roi'r wlad yn gyntaf. 

Lluniau: Gŵyl Nôl a Mlâ'n 2016

BBC Cymru Fyw

Dros y penwythnos cafodd Gŵyl Nôl a Mlâ'n ei chynnal unwaith eto yn Llangrannog.

Dyma ychydig o flas y digwyddiadau trwy lens y ffotograffydd Lleucu Meinir. 

Llun
bbc

Gwrthwynebiad i ‘dderbyniad brenhinol’

Golwg 360

Mae gwefan Golwg 360 yn adrodd sut bod rhai cefnogwyr tîm pêl-droed Cymru wedi ymateb i'r newyddion y gallai’r garfan gael gwahoddiad i dderbyniad i’w llongyfarch gan y teulu brenhinol.

Yn ôl Golwg 360 mae deiseb ar-lein wedi’i lansio yn galw ar Gymdeithas Bêl-droed Cymru i wrthod unrhyw wahoddiad am dderbyniad Brenhinol.

Ymchwilio i farwolaeth dyn

BBC Cymru Fyw

Mae Heddlu Dyfed Powys yn ymchwilio i lofruddiaeth dyn 47 oed wedi ymosodiad difrifol yng Nghaerfyrddin.

Bu farw Timothy John yn yr ysbyty ddydd Sadwrn 9 Gorffennaf yn dilyn y digwyddiad ar 27 Mehefin. 

Mae dyn 21 oed o Gaerfyrddin wedi ei gyhuddo o geisio llofruddio ac yn y ddalfa ar hyn o bryd.

Prynhawn cymylog a gwyntog

Tywydd, BBC Cymru

Mi fydd hi’n brynhawn cymylog i’r rhan fwyaf efo cawodydd gwasgaredig. Mi fydd ‘na rai cyfnodau brafiach wrth i’r cymylau glirio rhywfaint. Bydd awel gref yn dal i chwythu o’r gorllewin yn enwedig ar hyd yr arfordir, a’r tymheredd heddiw yn 15C - 19C.

Am fanylion llawn y tywydd yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC.

Osian Roberts yn derbyn anrhydedd

BBC Cymru Fyw

Mae is-hyfforddwr Cymru, Osian Roberts, ymysg y nifer o bobl fydd yn derbyn cymrodyr er anrhydedd gan brifysgolion yng Nghymru.

Bydd Mr Roberts, yn derbyn yr anrhydedd gan Brifysgol De Cymru ynghŷd â Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr BBC Cymru Wales.

Enwau eraill yw'r dyfarnwr rygbi Nigel Owens, y Capten Hannah Winterbourne - y milwr trawsrywiol sydd â'r swydd uchaf gyda'r Fyddin - a'r nofelydd Dr Sarah Waters. 

BBC Sport
BBC

Cath aeth ar goll nôl adref

BBC Wales News

Mae cath aeth ar goll am wyth mlynedd wedi ei darganfod mewn rhandir 20 milltir o'i chartref ym Mhort Talbot. 

 Fe ddiflannodd Saffie yn 2008 pan aeth y teulu ar wyliau ac er iddyn nhw chwilio amdani doedd dim golwg ohoni.

Dywedodd Mrs Darney: "Pan wnaethon nhw ddweud ei bod nhw wedi dod o hyd i Saffie, o'n i methu coelio'r peth. 

"Mae'n anhygoel ei bod hi wedi goroesi ar ôl yr holl flynyddoedd. Mi ydyn ni wrth ein boddau."  

Cath
Wales News Service

Ffordd wedi ei rhwystro

Teithio BBC Cymru

Yn Llangernyw, mae’r A548 wedi ei rhwystro’n rhannol gan fod ‘na lori wedi troi ar ei hochr ger y troad am Lansannan. 

Hwb ariannol i wyliau bwyd

Golwg 360

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd gwyliau bwyd yn cael hwb ariannol o hyd at  £5,000.

Y Fenni, Aberteifi a Llangollen yw rhai o'r gwyliau bwyd fydd yn elwa. 

Leni Hatcher yn Ateb y Galw

BBC Cymru Fyw

Pam bod ymddangos ar raglen 'Carolau Gobaith' ar S4C wedi codi cymaint o gywilydd ar Leni Hatcher?

 Y cyflwynydd sy'n ateb cwestiynau busneslyd Ateb y Galw ar Cymru Fyw yr wythnos hon. 

Leni Hatcher
BBC

Johnson yn cefnogi May

BBC Cymru Fyw

Mae Boris Johnson wedi datgan ei gefnogaeth i Theresa May, gan ddweud y bydd hi'n darparu'r "awdurdod" a'r "arweinyddiaeth" sydd ei angen i "uno'r blaid Geidwadol".

Dywedodd cyn Faer Llundain: "Mae penderfyniad Andrea, sydd yn ddewr ac yn egwyddorol, yn galluogi'r broses honno i ddechrau ar unwaith.

"Does gen i ddim amheuaeth y bydd Theresa yn Brif Weinidog ac yn arweinydd ardderchog ac rwyf wedi fy nghalonogi ei bod wedi datgan yn glir bod Brexit yn golygu Brexit - y byddem yn gadael yr Undeb Ewropeaidd."

boris
bbc

Lori wedi troi drosodd

Daily Post

Mae lori wedi troi drosodd ar yr A548 yn Llangernyw yng Nghonwy gan effeithio ar y traffig yno, meddai'r Daily Post.

Mae'r ffordd wedi ei rhwystro ac yn effeithio teithwyr rhwng Llanrwst a Llanfair Talhaearn.

Arweinydd newydd y Ceidwadwyr

BBC Cymru Fyw

Mae disgwyl nawr i Theresa May gael ei "chadarnhau yn swyddogol" fel arweinydd y blaid Geidwadol a Phrif Weinidog newydd y Deyrnas Unedig. 

may
bbc

Newydd dorri: Leadsom allan o'r ras

BBC Cymru Fyw

Mae'r ymgeisydd am arweinyddiaeth y Blaid Geidwadol, Andrea Leadsom, wedi cyhoeddi ei bod yn tynnu allan o’r ras i olynu David Cameron fel Prif Weinidog.  

Dywedodd ei bod wedi dod i'r penderfyniad hwnnw gan nad oedd ganddi'r gefnogaeth angenrheidiol ymysg Aelodau Seneddol i arwain "llywodraeth gref a sefydlog".

Andrea Leadsom: Datganiad

BBC Cymru Fyw

Mae disgwyl datganiad ganddi am 12.15. 

Andrea Leadsom yn tynnu ei henw yn ôl?

Derbyniad brenhinol i dîm Chris Coleman?

Wales Online

Yn ôl adroddiadau fe all Clarence House wahodd tîm pêl-droed Cymru i'r Palas i ddathlu eu llwyddiant yn Euro 2016.

Mae WalesOnline yn adrodd bod papur newydd y Sunday Times yn dweud y gall yna dderbyniad fod i ddiolch i'r garfan yn dilyn y gystadleuaeth.

Mae Clarence House yn awyddus i gynnal y digwyddiad am fod y tîm wedi roi hwb i broffil Cymru.

Y chwaraewyr
BBC

Gwaddol llwyddiant tîm pêl-droed Cymru

Golwg 360

Mae Owain Schiavone wedi ysgrifennu blog yn trafod beth fydd gwaddol llwyddiant tîm pêl-droed Cymru.

Mae'n trafod yr effaith ar yr iaith, yr hwb ariannol a sut y bydd y llwyddiant yn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf. 

Canser yr ysgyfaint: Annog diagnosis cynnar

ITV

Mae ymgyrch wedi cychwyn i geisio annog diagnosis cynnar o ganser yr ysgyfaint. 

Dyma un o'r mathau mwyaf cyffredin o ganser yng Nghymru. 

Bydd yr ymgyrch yn para 4 wythnos. 

"Beth am beidio mynd yn ôl"?

Aled Hughes

BBC Radio Cymru

Mae'r dramodydd ac awdur Meic Povey wedi bod yn siarad ar raglen Aled Hughes ar Radio Cymru y bore 'ma, yn trafod atgyfodi comedïau sefyllfa, am fod na sôn am ail gyflwyno’r comedi sefyllfa 'Goodnight Sweetheart'.

Yn ôl Meic Povey, dydy trio ail wneud comedïau sefyllfa o’u cyfnod gwreiddiol ddim yn syniad da.

“Mae comedi sefyllfa y peth anodda yn y byd i'w neud... ar y cyfan fy marn i ydy beth am beidio mynd yn ôl yno? Y sialens ydy gwneud stwff newydd, gwreiddiol, doniol, da. Mae mynd yn ôl yn ei hun yn gyfaddefiad o fethiant yn fy marn i.”

Sarjiant Ifan Puw (Stewart Jones)
BBC
Sarjiant Ifan Puw (Stewart Jones) yn y gomedi sefyllfa 'Glas Y Dorlan' o'r 1980au, gan Meic Povey

Ysgol ar gau

Daily Post

Mae ysgol uwchradd yn Sir y Fflint ar gau ar ôl i biben ddŵr fyrstio yn yr ysgol. 

 Bydd gwaith clirio yn cael ei wneud yn Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Richard Gwyn heddiw. 

Mae disgwyl i'r ysgol ail agor fory. 

Galw am weithredu

Daily Post

Mae angen mesurau diogelwch ar frys ar ffordd yn Ynys Môn yn dilyn digwyddiad a arweiniodd at blentyn yn cael ei gludo gan hofrennydd i'r ysbyty. 

Daw galwad y Cynghorydd Bob Parry yn y Daily Post wedi gwrthdrawiad dau gerbyd ar yr A5 ym Mryngwran ddydd Gwener.

Cafodd dynes yn ei 30au ei chludo i Ysbyty Gwynedd Bangor hefyd gydag anafiadau difrifol.

Cyfarfod i drafod dyfodol y blaid Lafur

BBC Wales News

Mae'r AS Owen Smith wedi dweud y bydd yn cyfarfod Jeremy Corbyn yn ddiweddarach

Dywedodd y bydd yn cwrdd â'r arweinydd Llafur er mwyn trafod,"sut y gallwn ni geisio osgoi gornest niweidiol ac atal y blaid rhag rhannu." 

Dywedodd hefyd y bydd yn ystyried y camau nesaf wedi'r cyfarfod: "Byddaf yn gwneud beth bynnag sydd yn rhaid er mwyn atal y blaid rhag cael ei dinistrio." 

Mae Angela Eagle wedi dweud y bydd hi'n herio Jeremy Corbyn er mwyn ceisio bod yn arweinydd y blaid. 

Owen Smith a Jeremy Corbyn
BBC

Côr y Byd o Galiffornia

Daily Post

Côr o Galiffornia enillodd deitl Côr y Byd yn Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen eleni. Mae'r Daily Post yn adrodd mai The Bob Cole Conservatory Chamber Choir enillodd Tlws Pavarotti yn yr ŵyl gerddorol

Dywedodd Cyfarwyddwr Cerddorol yr Eisteddfod, Eilir Owen Griffiths fod perfformiad y côr buddugol yn serennu mewn cystadleuaeth anodd. 

Sianel deledu newydd

BBC Cymru Fyw

Mae sianel deledu newydd yn dechrau darlledu fory. 

Bydd Bay TV Swansea ar gael ar sianel 8 Freeview. 

John Curzon, cyn bennaeth newyddion gyda BBC Cymru a HTV Wales, fydd pennaeth rhaglenni y sianel. 

Fe fydd yna arlwy Cymraeg ar yr orsaf gyda'r cyflwynydd Chris Coslett Davies yn cyflwyno Newyddion Heddiw. 

Gôl Kanu oedd yr orau

BBC Cymru Fyw

Gôl Hal Robson-Kanu oedd yr orau ym mhencampwriaeth Euro 2016 meddai'r cyhoedd a phanel o sylwebwyr pêl droed. 

Yn dilyn pleidlais gan y cyhoedd yn ystod rhaglen BBC Match of the Day roedd y gôl ar y rhestr fer. 

Ac fe benderfynodd y panel mai gôl Kanu yn ystod y gêm yn erbyn Gwlad Belg oedd yr un orau yn y bencampwriaeth. 

Kanu
bbc