a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn

BBC Cymru Fyw

Mae'n amser ni ar ben ar y Llif Byw am ddiwrnod arall. Fe gewch chi'r newyddion diweddara' ar ein hafan, ac fe fyddwn ni yn ôl yn y bore gyda'r diweddara, gan gynnwys yr holl gyffro cyn gêm Cymru yn erbyn Portiwgal. Tan hynny, hwyl i chi.

Charles yn dymuno pob lwc i Gymru

BBC Cymru Fyw

Ar ei daith flynyddol drwy Gymru, mae'r Tywysog Charles wedi dymuno pob lwc i dîm pêl-droed Cymru.

Dywedodd ei fod yn credu fod gan y tîm gyfle da iawn i guro Portiwgal.

Y Tywysog Charles
BBC

Dylan yn fyw nawr

BBC Cymru Fyw

Colofn Owain Tudur Jones

South Wales Evening Post

Ar wefan y South Wales Evening Post mae Owain Tudur Jones wedi bod yn trafod y gêm yn erbyn Gwlad Belg nos Wener, ac yn ceisio rhagweld yr hyn fydd yn digwydd yn erbyn Portiwgal yn Lyon nos yfory. 

Mae Owain yn rhagdybio mai Jonny Williams fydd yn chwarae yng nghanol cae gan fod Aaron Ramsey wedi ei wahardd, ac bydd James Collins neu Jazz Richards yn dod fewn lle Ben Davies yn yr amddiffyn.

OTJ
BBC Sport

Noson braf o'n blaenau

Tywydd, BBC Cymru

Cipolwg ar y tywydd, ac mae disgwyl noson braf gyda digon o heulwen a gwyntoedd ysgafn, ond oherwydd yr awyr glir, fe allai deimlo chydig yn oerach dros nos, gyda'r tymheredd yn gostwng i 7 selsiws ar ei isaf. 

Yfory'n dechrau'n braf yn y dwyrain, ond mae disgwyl iddi gymylu erbyn amser cinio gyda ambell gawod yn bosib yn y gogledd yn ddiweddarach - y tymheredd yn codi i 19 selsiws. 

Barod a'ch cwestiynau i Dylan?

BBC Cymru Fyw

Rhodri Tomos sy'n barod i'w holi ar dudalen Facebook Cymru Fyw am 17:30

View more on twitter

36,500 o ymwelwyr yn Tafwyl 2016

Mae trefnwyr gŵyl Tafwyl yng Nghaerdydd yn dweud iddyn nhw gael penwythnos llwyddiannus eto eleni gyda mwy nag erioed yn ymweld. 

Fe aeth 36,500 drwy gatiau'r Castell rhwng y dydd Sadwrn a'r dydd Sul. 

Yn yr agoriad swyddogol, cyhoeddodd Menter Caerdydd y byddai'r ŵyl yn parhau flwyddyn nesa mewn lleoliad gwahanol dros dro, oherwydd cystadleuaeth Cynghrair y Pencampwyr, cyn dychwelyd i erddi'r castell yn 2018.

Tafwyl
Kristina Banholzer

'Ydy'r tîm yn nerfus?'

BBC Cymru Fyw

Holi Osian Roberts, is-reolwr tîm pêl-droed Cymru, yn y gynhadledd i'r wasg ddydd Mawrth.

Tasglu i'r cymoedd

Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn sefydlu tasglu i fynd i'r afael â "heriau economaidd" cymoedd y de.

Dywedodd Alun Davies AC, fydd yn cadeirio'r pwyllgor, y bydd y corff yn un "gweithgar a heini a ddim yn gwango biwrocrataidd." 

Mae'r gwrthbleidiau wedi pwysleisio pwysigrwydd annibyniaeth y pwyllgor o Lywodraeth Cymru. 

cymoedd
Wales News Service

Ble fyddwch chi'n gwylio'r gêm?

Mae'r Daily Post yn dweud fod ganddyn nhw'n canllaw hanfodol ar gyfer gwylio'r gêm nos 'fory.

View more on twitter

Sylwadau tafod yn y foch

BBC Cymru Fyw

Mae llefarydd newydd y Blaid Lafur ar Gymru wedi gwneud sylwadau tafod yn y foch ynglŷn â'i rôl newydd. 

Dywedodd Paul Flynn AS ei fod yn gwneud swydd "cytundeb dim oriau allai orffen unrhyw foment." 

Cafodd ei benodi wedi i nifer o gabinet cysgodol Llafur ymddiswyddo mewn protest ynglŷn â'r arweinydd, Jeremy Corbyn.

'Stori Cymru yn ffantastig'

BBC Cymru Fyw

Mae Alex Ferguson wedi dweud mai llwyddiant Cymru a Gwlad yr Iâ yw straeon mawr Euro 2016.

Dywedodd cyn hyfforddwr Manchester United: "Mae stori Cymru yn ffantastig. Fyddai neb wedi gallu dychmygu, allai'r cyfarwyddwr ffilm gorau yn y byd ddim bod wedi llunio'r hyn sydd wedi digwydd."

Dywedodd hefyd y gallai Cymru drechu Portiwgal ond bod Nani a Ronaldo yn fygythiad i'r tîm gan nad ydyn nhw wedi gwireddu eu potensial eto.

Alex Ferguson
BBC

Ymweliad Brenhinol â Chricieth

BBC Cymru Fyw

Mae Tywysog Cymru a Duges Cernyw wedi bod ar ymweliad â gorsaf bad achub yr RNLI yng Nghricieth.

Roedd yn rhan o'u taith flynyddol drwy Gymru. 

Dywedodd Peter Williams, un o reolwyr yr orsaf: "Mae'r ymweliad brenhinol heddiw yn ddiwrnod arbennig i nifer o wirfoddolwyr yr orsaf, gan fod y Dduges wedi cydnabod gwaith yr elusen yng Nghricieth." 

Ymweliad Brenhinol
RNLI

Yr olygfa yn y gynhadledd i'r wasg

Gary Speed ym meddyliau'r chwaraewyr

Euro 2016: Cynhadledd i'r wasg wedi dechrau

Addysg Cymru 'dal yna' i'r UE

BBC Cymru Fyw

Ar ôl i Carwyn Jones ddweud bod croeso i ddinasyddion yr UE yng Nghymru, mae'r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams hefyd wedi dweud bod croeso ym mhrifysgolion Cymru.

Dywedodd Ms Williams bod y refferendwm wedi "creu ansicrwydd a phryder" ond pwysleisiodd bod "ein llefydd dysgu dal yna i chi".

Gwrthdrawiad: Teyrnged teulu

Heddlu De Cymru

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi enw dynes 25 oed fu farw yn dilyn gwrthdrawiad ar yr A4067 rhwng Glais a Phontardawe nos Lun.

Roedd Kelly Kennedy yn dod o Glydach, Abertawe.

Mae ei theulu wedi dweud ei bod yn ffrind gorau iddyn nhw ac yn "graig i'w brawd".

"Roedd hi eisiau mynd i deithio a dydyn ni ddim yn gwybod beth fyddwn ni yn gwneud hebddi."

Kelly Kennedy
Heddlu De Cymru

'Croeso i ddinasyddion yr UE yng Nghymru'

BBC Cymru Fyw

Mae Prif Weinidog Cymru wedi dweud na ddylai dinasyddion yr UE fod yn "wystlon" mewn unrhyw drafodaethau ynglŷn â gadael yr Undeb Ewropeaidd. 

Dywedodd wrth y Senedd bod croeso iddyn nhw yng Nghymru a'i fod wedi ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Cartref, Theresa May ynglŷn â'r mater. 

Mae hi wedi awgrymu y gallai statws dinasyddion o'r UE sydd yn byw ym Mhrydain fod yn rhan o drafodaethau ynglŷn â gadael. 

Plant Cymru eisiau gwallt Rambo

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd bod dwsinau o blant dros gogledd Cymru yn lliwio eu gwallt i fod fel chwaraewr ganol cae Cymru, Aaron Ramsey. Fe wnaeth Ramsey benderfynu newid ei wallt cyn ddechrau'r bencampwriaeth, gan ddweud ei fod yn 'teimlo fel newid'.

ramsey
bbc

Abertawe yn arwyddo Leroy Fer

BBC Sport Wales

Mae Clwb Pêl-droed Abertawe wedi arwyddo'r chwaraewr canol cae Leroy Fer o Queen's Park Rangers.

Fe wnaeth Fer naw ymddangosiad ar fenthyg gyda'r Elyrch y tymor diwethaf ac mae wedi ennill 11 cap rhyngwladol dros yr Iseldiroedd ers 2010.

fer
bbc

Pleidlais arall ar Ewrop?

Wales Online

Mewn erthygl ar WalesOnline, mae David Williamson yn trafod y camau nesaf wedi'r refferendwm ar yr Undeb Ewropeaidd.

Mae'n gofyn a ddylai fod pleidlais i gymeradwyo'r cytundeb terfynol?

Mae'r cyffro bron yn ormod!

Bydd Dylan Griffiths yn ymuno â'n gohebydd ni yn Ffrainc, Rhodri Tomos, i ateb eich cwestiynau ar Facebook Live heno.

Bydd yn dechrau am 17:30, ac fe allwch anfon unrhyw gwestiynau at cymrufyw@bbc.co.uk.

View more on twitter

Carl yn ein gwneud ni'n genfigennus...

Bale a'r garfan ar y ffordd i Lyon

Ardal y cefnogwyr: Tocynnau wedi eu gwerthu

Mae'n ymddangos bod tocynnau i ardal y cefnogwyr wedi gwerthu mor gyflym i'r dyn wnaeth ymgyrchu i greu'r ardal fethu a chael tocyn i wylio'r gêm fawr yn erbyn Portiwgal!

View more on twitter

Tydi Dylan jyst ddim ishe dod adre...

BBC Radio Cymru

Tydi Dylan Jones, fel nifer o gefnogwyr eraill Cymru sy'n canu'r gân enwog, jyst ddim ishe dod adre'...

Cafodd y cyflwynydd wers gan gantores broffesiynol sy'n byw ger Lyon.

Achos Kyle Kennedy: Tystiolaeth gwraig

BBC Cymru Fyw

Mae gwraig Simon Lewis, gafodd ei ladd mewn damwain car, wedi bod yn rhoi tystiolaeth i'r rheithgor yn Llys y Goron Caerdydd ynglŷn â'r hyn ddigwyddodd.

Roedd Amanda Lewis yn y car gyda'i gwr pan ddigwyddodd y gwrthdrawiad.

Dywedodd mewn datganiad ei bod wedi clywed ei gwr yn rhegi ac yn gweiddi cyn iddi weld golau car arall yn dod tuag atyn nhw.

Dywedodd hefyd iddi weld Simon Lewis yn gorwedd ar ei gefn a doedd o ddim yn ymateb nac yn symud.

Mae Kyle Kennedy sydd yn 29 oed yn gwadu achosi marwolaeth trwy yrru'n beryglus.

Simon a'i wraig
BBC

'Pencampwriaeth Ewropeaidd, nid parti teuluol'

BBC Cymru Fyw

Mae'r corff sy'n rheoli pencampwriaeth Euro 2016, UEFA, wedi dweud nad yw'r cae pêl-droed yn le diogel i blant chwaraewyr ddathlu yn dilyn gemau.

Mae plant rhai o chwaraewyr Cymru wedi bod yn dathlu gyda sêr y tîm wedi buddugoliaethau yn y bencampwriaeth, gan gynnwys merch Gareth Bale, Alba.

Ond yn ôl rheolwr Euro 2016, Martin Kallen: "Mae'n bencampwriaeth Ewropeaidd, nid parti teuluol."

Gareth Bale ac Alba
DAMIEN MEYER/AFP/GETTY IMAGES

O'r Trallwng i Mametz: Stori un milwr

BBC Wales News

Ddydd Iau fe fydd Cymru yn cofio'r milwyr fu farw ym mrwydr Coedwig Mametz yn 1916. 

Gohebydd y BBC, Roger Pinney, sydd wedi bod yn olrhain hanes Fred Rowlands, gwr ifanc o'r Trallwng adawodd ei wraig a'i ferch fach i fynd i ymladd yn Ffrainc.

Fred Rowlands
BBC

Salmonela i drin canser?

BBC Wales News

Mae gwyddonwyr ym Mhrifysgol Abertawe yn dweud y gallai bacteria salmonela fod yn driniaeth newydd yn erbyn canser.

Yn ôl yr ymchwilwyr, gallai'r driniaeth newid y ffordd y mae meddygon yn trin canser.

Dim tocynnau ar ôl i wylio'r pêl-droed yn y stadiwm

Pryder am ddyn sydd ar goll

ITV

Mae ITV yn dweud bod pryder am ddyn 21 oed sydd heb ei weld ers oriau man y bore yn Ysbyty Brenhinol Gwent yng Nghasnewydd.

Y daith i Lyon yn dechrau

Y tri yn y cefn

The Guardian

Mae gohebydd chwaraeon y Guardian yn gofyn pam fod y tacteg o chwarae tri yn y cefn wedi gweithio i dimau gan gynnwys Cymru ym mhencampwriaeth Euro 2016? 

Yn ôl Jonathan Wilson rhesymau ymarferol ac nid ideoleg sydd wrth wraidd penderfyniad yr hyfforddwyr. 

Pel droed
Getty Images

Streic i effeithio cefnogwyr pêl-droed?

BBC Cymru Fyw

Gallai'r streic ddiweddaraf gan weithwyr maes awyr yn Ffrainc effeithio ar gefnogwyr pêl-droed sy'n bwriadu teithio allan i wylio Euro 2016.

Dyma'r 13eg tro i weithwyr streicio o fewn yr 14 wythnos diwethaf, ac mae dros 200 o deithiau wedi eu canslo.

Marwolaeth cwrs golff yn ddamwain

BBC Cymru Fyw

Mewn cwest yng Nghasnewydd mae rheithgor wedi dyfarnu mai damwain oedd marwolaeth dyn 20 oed wnaeth foddi ar gwrs golff y Celtic Manor.

Roedd Oliver Floyd yn teithio mewn cerbyd wrth chwistrellu chwynladdwr pan aeth y cerbyd i mewn i lyn ar y cwrs.

Tad Mr Floyd oedd yn gyrru'r cerbyd pan ddigwyddodd y ddamwain.

Dywedodd ei deulu bod ei farwolaeth wedi gadael "bwlch enfawr" yn eu bywydau.

Gwrthdrawiad: Anafiadau difrifol

Heddlu Gogledd Cymru

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad difrifol ar yr A496 ger Blaenau Ffestiniog.

Cafodd dyn oedd yn gyrru Honda Civic arian ei gludo i Ysbyty Stoke mewn ambiwlans awyr gydag anafiadau difrifol.

Mae'r ffordd ar gau rhwng Blaenau Ffestiniog a Maentwrog ac mae'r heddlu eisiau i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu gyda nhw.

Hamilton yn cefnogi Paul Nuttall

BBC Cymru Fyw

Mae arweinydd grŵp UKIP yn y Cynulliad, Neil Hamilton wedi dweud y bydd yn cefnogi Paul Nuttall fel arweinydd newydd y blaid.

Ddoe fe gyhoeddodd Nigel Farage y byddai yn rhoi'r gorau i fod yn arweinydd.

Dywedodd Mr Hamilton y gallai Mr Nuttall apelio at rai o gyn gefnogwyr Llafur a phobl yng Nghymru.