a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. A dyna ni...

  BBC Cymru Fyw

  Diolch am ddilyn llif byw dydd Gwener, a cofiwch am y llif byw arbennig heno, yn dod a'r newyddion diweddara o Lille i chi.

 2. Parhau'n gymysg

  Tywydd, BBC Cymru

  *Tywydd at nes ymlaen ar ol 1700* Mae wedi bod yn b'nawn cymysg o gawodydd ac ysbeidiau heulog.

  Fe fydd yn parhau'n gawodlyd heno yn ystod hanner cynta'r nos ac yna fe fydd y glaw yn clirio'n raddol. Fe fydd rhai cyfnodau clir a sych yn datblygu ond fe fydd yn aros ychydig yn wyntog.

  Mae rhagolygon y pum diwrnod nesaf ar y wefan dywydd.

 3. Agor Plas Pilipala yn y Gerddi Botaneg

  Mae tŷ glöynnod byw newydd yn agor yng Ngerddi Botaneg Cymru yn Llanarthne heddiw.

  Plas Pilipala yw enw'r tŷ gwydr newydd fydd yn cynnwys pilipalod o bob lliw a llun sydd fel arfer i'w cael mewn ardaloedd trofannol.

  Glöyn Byw yn y Gerddi Botaneg Cenedlaethol
 4. Euro 2016: Ofn y gall cefnogwyr Cymru fethu'r gêm yn Lille

  BBC Cymru Fyw

  Mae cefnogwyr Cymru sydd ar y ffordd i gêm rownd yr wyth olaf Euro 2016 yn erbyn Gwlad Belg yn ofni y gallen nhw fethu'r gic gyntaf o ganlyniad i oedi yn yr Eurotunnel.

  Mae teithwyr yn wynebu aros hyd at dair awr a hanner wrth geisio croesi o Folkestone, Caint i Ffrainc, er bod tri thrên arall ar gael i geisio lleddfu'r problemau.

  ciwio
 5. Disgwyl miloedd yn Nhre'r cofis heno

  Golwg 360

  Mae golwg360 yn rhagweld y bydd tref Caernarfon dan ei sang heno, yn ôl landlord un o dafarndai’r dref sy’n disgwyl i 3,000 dyrru yno i weld Cymru yn herio Gwlad Belg.

  Dywedodd David Williams, rheolwr Neuadd y Farchnad: “Fe fydd y dref hon yn llawn i’r ymylon. Mae bob gêm hyd yn hyn yn yr Ewros wedi curo’r disgwyliadau. Mae bob tafarn wedi rhedeg allan o gwrw achos ein bod yn methu dal fyny efo’r galw. Mae yna fwy a mwy o bobl wedi bod yn dod bob tro.”

 6. Beyoncé neu beidio?

  Roedd Beyoncé yn perfformio yng Nghaerdydd neithiwr ac yn ôl pob sôn fe wnaeth nifer o bobl ei gweld yn y ddinas rai dyddiau ynghynt. Neu ddaru nhw?

  Mae gwefan gorsaf The Wave yn egluro. 

  Beyonce
  Image caption: Y Beyoncé go iawn
 7. Ymweliad y tîm pêl-droed â bedd Hedd Wyn

  Wales Online

  Rhag ofn bod angen rheswm arall i edmygu tîm pêl-droed Cymru, mae Wales Online yn sôn am y tro yr aeth y garfan i ymweld â beddau'r milwyr o Gymru a laddwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf yn Ffrainc ac y gofynnodd Gareth Bale am gael gweld bedd Hedd Wyn. 

  Chris Coleman yn gosod torch yn Langemark
  Image caption: Gosododd Chris Coleman dorch wrth gofeb y Cymry yn Langemark
 8. Yr anthem i gyfeiliant ukuleles

  Bore Cothi

  Rhoddodd y Gerddorfa Ukulele Gymreig berfformiad o Hen Wlad Fy Nhadau ar raglen Bore Cothi heddiw.

  Mae fideo 360 o'u perfformiad ar dudalen Facebook Radio Cymru

  Cerddorfa Ukulele Cymru
 9. Sir Gâr yn mynd i’r afael â baw cŵn

  Golwg 360

  Mae rheolau newydd i berchnogion cŵn yn dod i rym heddiw’n Sir Gaerfyrddin.

  Y nod yw mynd i’r afael â pherchnogion cŵn anghyfrifol gan bod y cyngor yn derbyn nifer o gwynion am faw cŵn yn cael eu gadael ar hyd a lled y sir, yn ogystal ag ymddygiad niwsans cŵn sydd ddim o dan reolaeth.

 10. Cofio enillydd Croes Fictoria o Gaernarfon

  Daily Post

  Fe wnaeth pedwar awyren jet Hawk o Awyrlu'r Fali hedfan dros Gaernarfon y p'nawn 'ma mewn teyrnged i'r Grwp Capten Lionel Rees a enillodd Groes Fictoria yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

  Roedd y Capten Rees yn cael ei gofio yn y dref heddiw wrth i gofeb iddo gael ei dadorchuddio i'r Capten Rees yn y dref ger ei gartref ym Mhlas Llanwnda yn Stryd y castell. 

  Mae mwy o'i hanes ar wefan Y Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghymru.

  Y Grwp Gapten Lionel Rees
 11. Faletau ac Amos yn cefnogi Cymru yn Ffrainc

  Mae chwaraewyr rygbi Cymru, Taulupe Faletau a Hallam Amos ymysg y rhai sy'n cefnogi ein pêl-droedwyr yn Lille heddiw.

  View more on twitter
 12. Owen Smith i geisio arwain Llafur?

  BBC News UK

  Mae cyn llefarydd Llafur ar Waith a Phensiynau, Owen Smith, yn ystyried ymgeisio i fod yn arweinydd newydd y blaid.

  Y gred yw y bydd arweinyddiaeth Jeremy Corbyn yn dod o dan bwysau pellach dros y dyddiau nesaf.

 13. Canmlwyddiant brwydr y Somme

  Mae bechgyn ifanc yn lifrau'r Rhyfel Byd Cyntaf wedi cael eu gweld mewn llefydd cyhoeddus mewn sawl tref ym Mhrydain heddiw, gan gynnwys Aberystwyth.

 14. Bachgen yn gwella ar ôl tynnu tiwmor

  Daily Post

  Mae hogyn oedd yn meddwl ei fod yn dioddef o gur yn ei ben oherwydd pwysau arholiadau wrthi'n gwella yn yr ysbyty, ar ôl i feddygon dynnu tiwmor o'i ymennydd.

  Mae Osian Jones, 16, wedi bod yn dweud ei hanes wrth y Daily Post.

 15. Ardal y cefnogwyr yn Lille yn prysuro

  Yn ôl ein gohebydd yn Lille, Rhodri Tomos, mae'r Belgiaid wedi heidio ar draws y ffin i Ffrainc yn eu miloedd, ac mae llawer ohonynt yn dechrau tuag at ardal y cefnogwyr yn barod.

  Mae'r awdurdodau wedi rhybuddio bod nifer cyfyngedig o lefydd i gefnogwyr yno, a bydd y giatiau'n cau pan mae'n llawn.

  Os ydych chi yn Lille ac heb docyn, y cyngor yw i fynd i lawr i ardal y cefnogwyr yn gynnar.

  Ffans belg
 16. Esgyrn o oes Dewi Sant?

  BBC Wales News

  Mae'n bosib bod esgyrn gafodd eu darganfod yn Sir Benfro yn dyddio o'r un amser a nawddsant Cymru, yn ôl archeolegwyr.

  Cafodd yr esgyrn eu darganfod yn ystod gwaith cloddio yn Nhŷddewi.

  Esgyrn
 17. Digon o gefnogwyr Belg hefyd

  Mae digon o gefnogwyr Gwlad Belg hefyd wedi gwneud y daith ar draws y ffin i Lille.

  Mae disgwyl i filoedd wneud y daith yn ystod y dydd.

  ffans belg
 18. Cefnogwyr Cymru wedi cyrraedd

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r gêm fwyaf yn hanes Cymru yn agosáu ac mae'r cefnogwyr yn dechrau cyrraedd Lille.

  Cofiwch y gallwch chi ddilyn yr holl gyffro ar ein llif byw, yng nghwmni Wali Tomos, sy'n dechrau am 18:00.

  Ffans Lille
 19. Y pentref mwyaf gwladgarol?

  Daily Post

  Mae'r Daily Post o'r farn mai dyma'r pentref mwyaf gwladgarol yng Nghymru.

  Ydych chi'n cytuno? Neu ydy'ch pentref chi wedi gwneud ymdrech well?