a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

A dyna ni...

BBC Cymru Fyw

Diolch am ddilyn llif byw dydd Gwener, a cofiwch am y llif byw arbennig heno, yn dod a'r newyddion diweddara o Lille i chi.

Parhau'n gymysg

Tywydd, BBC Cymru

*Tywydd at nes ymlaen ar ol 1700* Mae wedi bod yn b'nawn cymysg o gawodydd ac ysbeidiau heulog.

Fe fydd yn parhau'n gawodlyd heno yn ystod hanner cynta'r nos ac yna fe fydd y glaw yn clirio'n raddol. Fe fydd rhai cyfnodau clir a sych yn datblygu ond fe fydd yn aros ychydig yn wyntog.

Mae rhagolygon y pum diwrnod nesaf ar y wefan dywydd.

Agor Plas Pilipala yn y Gerddi Botaneg

Mae tŷ glöynnod byw newydd yn agor yng Ngerddi Botaneg Cymru yn Llanarthne heddiw.

Plas Pilipala yw enw'r tŷ gwydr newydd fydd yn cynnwys pilipalod o bob lliw a llun sydd fel arfer i'w cael mewn ardaloedd trofannol.

Glöyn Byw yn y Gerddi Botaneg Cenedlaethol
Tim Jones

Euro 2016: Ofn y gall cefnogwyr Cymru fethu'r gêm yn Lille

BBC Cymru Fyw

Mae cefnogwyr Cymru sydd ar y ffordd i gêm rownd yr wyth olaf Euro 2016 yn erbyn Gwlad Belg yn ofni y gallen nhw fethu'r gic gyntaf o ganlyniad i oedi yn yr Eurotunnel.

Mae teithwyr yn wynebu aros hyd at dair awr a hanner wrth geisio croesi o Folkestone, Caint i Ffrainc, er bod tri thrên arall ar gael i geisio lleddfu'r problemau.

ciwio
MIKE JORDAN

Disgwyl miloedd yn Nhre'r cofis heno

Golwg 360

Mae golwg360 yn rhagweld y bydd tref Caernarfon dan ei sang heno, yn ôl landlord un o dafarndai’r dref sy’n disgwyl i 3,000 dyrru yno i weld Cymru yn herio Gwlad Belg.

Dywedodd David Williams, rheolwr Neuadd y Farchnad: “Fe fydd y dref hon yn llawn i’r ymylon. Mae bob gêm hyd yn hyn yn yr Ewros wedi curo’r disgwyliadau. Mae bob tafarn wedi rhedeg allan o gwrw achos ein bod yn methu dal fyny efo’r galw. Mae yna fwy a mwy o bobl wedi bod yn dod bob tro.”

Beyoncé neu beidio?

Roedd Beyoncé yn perfformio yng Nghaerdydd neithiwr ac yn ôl pob sôn fe wnaeth nifer o bobl ei gweld yn y ddinas rai dyddiau ynghynt. Neu ddaru nhw?

Mae gwefan gorsaf The Wave yn egluro. 

Beyonce
BBC
Y Beyoncé go iawn

Ymweliad y tîm pêl-droed â bedd Hedd Wyn

Wales Online

Rhag ofn bod angen rheswm arall i edmygu tîm pêl-droed Cymru, mae Wales Online yn sôn am y tro yr aeth y garfan i ymweld â beddau'r milwyr o Gymru a laddwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf yn Ffrainc ac y gofynnodd Gareth Bale am gael gweld bedd Hedd Wyn. 

Chris Coleman yn gosod torch yn Langemark
BBC
Gosododd Chris Coleman dorch wrth gofeb y Cymry yn Langemark

Yr anthem i gyfeiliant ukuleles

Bore Cothi

Rhoddodd y Gerddorfa Ukulele Gymreig berfformiad o Hen Wlad Fy Nhadau ar raglen Bore Cothi heddiw.

Mae fideo 360 o'u perfformiad ar dudalen Facebook Radio Cymru

Cerddorfa Ukulele Cymru
BBC

Sir Gâr yn mynd i’r afael â baw cŵn

Golwg 360

Mae rheolau newydd i berchnogion cŵn yn dod i rym heddiw’n Sir Gaerfyrddin.

Y nod yw mynd i’r afael â pherchnogion cŵn anghyfrifol gan bod y cyngor yn derbyn nifer o gwynion am faw cŵn yn cael eu gadael ar hyd a lled y sir, yn ogystal ag ymddygiad niwsans cŵn sydd ddim o dan reolaeth.

Cofio enillydd Croes Fictoria o Gaernarfon

Daily Post

Fe wnaeth pedwar awyren jet Hawk o Awyrlu'r Fali hedfan dros Gaernarfon y p'nawn 'ma mewn teyrnged i'r Grwp Capten Lionel Rees a enillodd Groes Fictoria yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Roedd y Capten Rees yn cael ei gofio yn y dref heddiw wrth i gofeb iddo gael ei dadorchuddio i'r Capten Rees yn y dref ger ei gartref ym Mhlas Llanwnda yn Stryd y castell. 

Mae mwy o'i hanes ar wefan Y Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghymru.

Y Grwp Gapten Lionel Rees
BBC

Mae'r awyrgylch yn adeiladu yn Lille!

Faletau ac Amos yn cefnogi Cymru yn Ffrainc

Mae chwaraewyr rygbi Cymru, Taulupe Faletau a Hallam Amos ymysg y rhai sy'n cefnogi ein pêl-droedwyr yn Lille heddiw.

View more on twitter

Owen Smith i geisio arwain Llafur?

BBC News UK

Mae cyn llefarydd Llafur ar Waith a Phensiynau, Owen Smith, yn ystyried ymgeisio i fod yn arweinydd newydd y blaid.

Y gred yw y bydd arweinyddiaeth Jeremy Corbyn yn dod o dan bwysau pellach dros y dyddiau nesaf.

Canmlwyddiant brwydr y Somme

Mae bechgyn ifanc yn lifrau'r Rhyfel Byd Cyntaf wedi cael eu gweld mewn llefydd cyhoeddus mewn sawl tref ym Mhrydain heddiw, gan gynnwys Aberystwyth.

Bechgyn ifanc yn gorymdeithio drwy Aberystwyth bore ma #Somme100

Bechgyn ifanc yn gorymdeithio drwy Aberystwyth bore ma #Somme100

Bachgen yn gwella ar ôl tynnu tiwmor

Daily Post

Mae hogyn oedd yn meddwl ei fod yn dioddef o gur yn ei ben oherwydd pwysau arholiadau wrthi'n gwella yn yr ysbyty, ar ôl i feddygon dynnu tiwmor o'i ymennydd.

Mae Osian Jones, 16, wedi bod yn dweud ei hanes wrth y Daily Post.

Ardal y cefnogwyr yn Lille yn prysuro

Yn ôl ein gohebydd yn Lille, Rhodri Tomos, mae'r Belgiaid wedi heidio ar draws y ffin i Ffrainc yn eu miloedd, ac mae llawer ohonynt yn dechrau tuag at ardal y cefnogwyr yn barod.

Mae'r awdurdodau wedi rhybuddio bod nifer cyfyngedig o lefydd i gefnogwyr yno, a bydd y giatiau'n cau pan mae'n llawn.

Os ydych chi yn Lille ac heb docyn, y cyngor yw i fynd i lawr i ardal y cefnogwyr yn gynnar.

Ffans belg
BBC

Esgyrn o oes Dewi Sant?

BBC Wales News

Mae'n bosib bod esgyrn gafodd eu darganfod yn Sir Benfro yn dyddio o'r un amser a nawddsant Cymru, yn ôl archeolegwyr.

Cafodd yr esgyrn eu darganfod yn ystod gwaith cloddio yn Nhŷddewi.

Esgyrn
BBC

Digon o gefnogwyr Belg hefyd

Mae digon o gefnogwyr Gwlad Belg hefyd wedi gwneud y daith ar draws y ffin i Lille.

Mae disgwyl i filoedd wneud y daith yn ystod y dydd.

ffans belg
BBC

Cefnogwyr Cymru wedi cyrraedd

BBC Cymru Fyw

Mae'r gêm fwyaf yn hanes Cymru yn agosáu ac mae'r cefnogwyr yn dechrau cyrraedd Lille.

Cofiwch y gallwch chi ddilyn yr holl gyffro ar ein llif byw, yng nghwmni Wali Tomos, sy'n dechrau am 18:00.

Ffans Lille
BBC

Y pentref mwyaf gwladgarol?

Daily Post

Mae'r Daily Post o'r farn mai dyma'r pentref mwyaf gwladgarol yng Nghymru.

Ydych chi'n cytuno? Neu ydy'ch pentref chi wedi gwneud ymdrech well?

Caerdydd yn arwyddo Gounongbe

Oedi i deithwyr

Teithio BBC Cymru

Ym Mhontypridd, mae'r A470 tua'r de ar gau yn dilyn damwain ger parc Ynys Angharad.

Mae oedi o hyd at 45 munud ar drenau Arriva Cymru yng ngorsaf Caerdydd Canolog oherwydd problem signalu.

Bydd oedi rhwng Machynlleth a Chaersws hefyd tan 16:00 oherwydd problem gyda'r cledrau.

'Cymyolg a chawodlyd'

Tywydd, BBC Cymru

Gwennan Evans sydd â'r rhagolygon i ni: "Bydd hi'n brynhawn cymylog a chawodlyd gyda rhai ysbeidiau heulog mewn mannau.

"Bydd y gwynt yn gryf o'r de orllewin a'r tymheredd uchaf yn 17C."

Am fwy, ewch i'r wefan dywydd.

Hefin Mathias yn cofio'r Somme

BBC Radio Cymru

Yr hanesydd Hefin Mathias sy'n cofio'r Somme ar BBC Radio Cymru y bore 'ma, yn ystod gwasanaeth i nodi 100 mlynedd ers dechrau'r frwyrdr.

Plaid eisiau bod yn wrthblaid swyddogol

BBC Cymru Fyw

Mae Plaid Cymru wedi gofyn i fod yn wrthblaid swyddogol mewn dadl yn Nhŷ’r Cyffredin ar ddatganoli.

Bydd ASau yn trafod Mesur Cymru ddydd Mawrth, ond mae dadlau o fewn y blaid Lafur yn golygu nad oes gan y blaid lefarydd ar Gymru ar hyn o bryd.

Ryan Giggs i adael Manchester United

BBC Sport

Mae'r BBC yn deall y bydd Ryan Giggs yn gadael Manchester United wedi 29 o flynyddoedd gyda'r clwb.

Roedd y Cymro yn is-hyfforddwr i'r clwb, lle chwaraeodd 963 gêm, pan oedd David Moyes a Louis Van Gaal wrth y llyw.

Ond wedi penodiad Jose Mourinho i swydd y rheolwr, mae'r BBC yn deall nad oedd Giggs a'r clwb yn gallu dod i gytundeb am swydd newydd.

Giggs
Getty Images

'Angen newid system addysg Gymraeg'

Golwg 360

Yn ôl Golwg 360 mae un o aelodau'r Ceidwadwyr yn y Cynulliad wedi galw am newid y system addysg Gymraeg yn dilyn tystiolaeth bod llai yn siarad yr iaith yn yr ardaloedd oedd yn cael eu hystyried fel y rhai cryfaf.

Gwylio'r gêm ym Môn

Euro 2016

Bydd modd i gefnogwyr pêl-droed Ynys Môn ddod at ei gilydd i wylio'r gêm yn erbyn Gwlad Belg heno mewn ardal arbennig ar safle Sioe Môn fydd yn agor o 18:00 ymlaen. 

Mae lle i 1,500 o bobl a chroeso i deuluoedd â phlant yno hefyd meddai'r trefnwyr.

Mae ardaloedd i gefnogwyr hefyd yng Nghaerdydd, Pontypridd a Chasnewydd.

EuroTunnel: Oedi i gefnogwyr Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae cefnogwyr Cymru sy'n teithio drwy'r twnnel i Ffrainc yn cael eu rhybuddio bod oedi i wasanaethau.

Yn ôl EuroTunnel mae oedi o hyd at dair awr i deithiau o Folkestone.

Ar hyn o bryd mae gwasanaethau o Calais yn rhedeg ar amser.

Ian Watkins: Heddlu'n wynebu camau disgyblu

BBC Cymru Fyw

Mae tri o swyddogion Heddlu De Cymru yn wynebu camau disgyblu am fethiannau wrth ddelio gyda honiadau o gam-drin plant yn erbyn canwr y grŵp roc Lostprophets, Ian Watkins.

Cafodd Watkins, o Bontypridd, ddedfryd o 35 mlynedd o garchar yn 2013 ar ôl cyfaddef nifer o droseddau.

Dywedodd yr IPCC y dylai ditectif sarjant a dau dditectif gwnstabl wynebu achos disgyblu. Mae Heddlu De Cymru wedi derbyn canfyddiadau'r IPCC.

Cerfluniau cudd er cof

BBC Cymru Fyw

Mae'r artist Nic Joly wedi gosod 141 o ffigyrau bach aur o filwyr ar gofebau rhyfel drwy Brydain i gofio canmlwyddiant Brwydr y Somme, wnaeth bara 141 o ddyddiau.

Mae dau ohonyn nhw wedi eu gosod yng Nghaerdydd.

Ei nod yw annog y cyhoedd i ymweld â'r cofebau i chwilio amdanyn nhw, er cof am y milwyr a laddwyd.

Cerfluniau aur Nic Joly i gofio 100 mlynedd ers brwydr y Somme
Nic Joly

AS yn ymddiheuro am sylw mewnfudo

Wales Online

Mae AS Llafur dros Gaerffili wedi ymddiheuro am sylwadau a wnaeth wrth drafod mewnfudo ar raglen ar BBC Radio Wales.

Dywedodd Wayne David bod yr unig bobl o dras wahanol yng Nghaerffili yn gweithio mewn bwytai tecawe.

Yn ôl WalesOnline, mae Mr David wedi ymddiheuro am ei sylwadau.

Ymosodiad: Apêl am wybodaeth

South Wales Argus

Mae'r Argus yn dweud bod yr heddlu yn apelio am wybodaeth yn dilyn ymosodiad ar ddyn yn Rhisga.

Yn ôl yr heddlu cafodd y dyn ei daro ar ei ben gyda photel yn dilyn ffrae yn y dref.

Jamie'n cefnogi'r hogiau pêl-droed

Euro 2016

Mae un o sêr rygbi Cymru, Jamie Roberts, yn siarad ar ran y genedl wrth ddymuno'r gorau i Gymru yn erbyn Gwlad Belg heno.

View more on twitter

Crannog yn cefnogi

Euro 2016

Sant Crannog yw'r diweddaraf i ddangos ei gefnogaeth i Gymru.

Mae rhywun wedi llwyddo i wisgo'r cerflun ohono, sy'n edrych dros bentref Llangrannog yng Ngheredigion, mewn crys a het Cymru.

Sant Crannog yn barod i'r gem heno #WALBEL #Ewro2016 #EURO2016 #Llangrannog #nolamlan16

Sant Crannog yn barod i'r gem heno #WALBEL #Ewro2016 #EURO2016 #Llangrannog #nolamlan16

Gweld y darlun yn glir

Amgueddfa Cymru

Fedrwch chi ddweud y gwahaniaeth rhwng darluniau'r meistri a chopïau ffug?

Mae rhai o gampweithiau amhrisiadwy'r byd celf wedi eu tynnu o waliau Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd dros nos a gweithiau ffug wedi eu gosod yn eu lle.

Mae'r cyfnewid wedi digwydd mewn pump o amgueddfeydd dros y DU ar gyferundefinedrhaglen deledu gan Sky Arts gyda Giles Coren a’r hanesydd Rose Balston. 

Giles Coren gyda phaentiad gan un o'r meistri
Sky Arts

Crys newdd y 'Quins

Mae clwb rygbi'r Harlequins wedi dadorchuddio eu crysau newydd heddiw gyda llun arbennig i nodi 150 o flynyddoedd ers sefydlu'r clwb.

Mae canolwr Cymru, Jamie Roberts, i'w weld wedi tyfu mwstash go arbennig ar gyfer y llun...

View more on twitter

Tîm 'anghofiedig' 1976

The Independent

Wrth i bawb sôn am dîm pêl-droed Cymru fel y cyntaf i gyrraedd yr wyth olaf ers dros hanner canrif, mae'r Independent yn sôn am dîm 'anghofiedig' 1976.

Fe wnaethon nhw hefyd gyrraedd yr 'wyth olaf' gyda Terry Yorath yn gapten ond mewn strwythur oedd yn wahanol i drefn y pencampwriaethau Ewropeaidd heddiw.

Mae mwy am siom y tîm ar wefan Cymru Fyw.

Tîm 1976
bbc

Cyhuddo dyn o geisio llofruddio

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed Powys yn dweud bod dyn 21 oed o ardal Caerfyrddin wedi ei gyhuddo o geisio llofruddio yn dilyn digwyddiad yn y dref ddydd Llun.

Mae un person yn parhau mewn cyflwr difrifol.

Bydd y dyn yn ymddangos yn Llys Ynadon Llanelli y bore 'ma.

Holi Ian Gwyn Hughes

Euro 2016

Mae gwaith Cymdeithas Bêl-droed Cymru oddi ar y cae wedi bod yr un mor bwysig i lwyddiant y tîm pêl-droed cenedlaethol a'r chwarae ar y cae, yn ôl Ian Gwyn Hughes, pennaeth cyfathrebu'r gymdeithas.

Mewn cyfweliad gyda Rhodri Llywelyn dywed "eu bod wedi mynd ati yn ddiwylliannol ac yn ieithyddol wrth geisio adeiladu llwyddiant y tîm pêl-droed cenedlaethol a cheisio ennill parch inni fel gwlad yn gyffredinol".

Mae'r gymdeithas wedi ennill clod am ei defnydd o'r Gymraeg ar lwyfan ryngwladol.

Ian Gwyn Hughes
bbc