a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Diolch am ddilyn

  BBC Cymru Fyw

  A dyna'r cyfan gan y llif byw am ddiwrnod arall. Diolch am ddilyn a dewch yn ôl fory am y newyddion diweddara, wrth i'r cyffro gynyddu cyn i Gymru herio'r Belgiaid. Hwyl am y tro!

 2. Mae'r 'sgrifen ar y mur i Gymru

  Ar y Marc

  BBC Radio Cymru

  Os nad ydych chi wedi ei weld yn barod, mae Ar y Marc, BBC Radio Cymru, wedi cyhoeddi fideo o brosiect yn Ysgol Uwchradd Bodedern, yn dangos disgyblion yn creu wal graffiti i ddathlu llwyddiant Cymru yn y pêl-droed.

  Video content

  Video caption: Prosiect Ysgol Uwchradd Bodedern, wal graffiti i ddathlu llwyddiant Cymru yn y pêl-droed
 3. Cynllun Boris 'ar chwâl'

  BBC Cymru Fyw

  Mae gyrfa wleidyddol Boris Johnson wedi ei "dinistrio" meddai'r cyn newyddiadurwr Guto Harri.

  Guto Harri oedd Cyfarwyddwr Cyfathrebu Boris Johnson pan oedd yn Faer Llundain.

  Dywedodd fod Mr Johnson wedi ymateb yn "rhy gyflym" ac nad oedd wedi "chwarae i'w gryfderau" yn ystod yr ymgyrch i adael yr Undeb Ewropeaidd.

  Guto Harri
 4. Apêl am dystion i wrthdrawiad

  Heddlu De Cymru

  Mae Heddlu'r De yn apelio am dystion wedi gwrthdrawiad difrifol yn ardal Blaenymaes yn Abertawe tua 14:00 ddydd Iau. 

  Tarodd fan hufen iâ yn erbyn wal ardd ar ffordd Penplas gan achosi iddi droi drosodd. 

  Mae dyn 61 oed yn cael triniaeth yn ysbyty Treforys.

  Mae'r ffordd ar gau wrth i ymchwiliad yr heddlu barhau.

 5. Noson arw o'n blaenau?

  Tywydd, BBC Cymru

  Robin Owain Jones sydd yn barod i dorri newyddion drwg i ni gyd am dywydd heno: "Mi neith hi godi’n wyntog ar hyd arfordir y de a’r gorllewin wrth iddi nosi, gyda glaw yn parhau dros rannau helaeth o’r wlad dros nos.  

  Mi fydd hwn yn troi'n fwy gwasgaredig a chlirio erbyn yr oriau man. Dan awyr gymylog, mi fydd y tymheredd yn aros yn y ffigyrau dwbl, ddim is na 12C heno."

  Am eich tywydd lleol ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 6. Barod â'ch cwestiynau i Iwan?

  BBC Cymru Fyw

  Mae cyn ymosodwr Cymru, Iwan Roberts, a'n gohebydd Rhodri Tomos yn paratoi i gymryd eich cwestiynau am gêm fawr Cymru yn erbyn Gwlad Belg ar dudalen Facebook Cymru Fyw

  Mae'n dechrau am 17:30. 

  Ydych chi'n barod â'ch cwestiynau?

  Iwan Roberts
 7. Plant coll 'wedi gwneud popeth yn iawn'.

  Wales Online

  Mae tîm achub mynydd Bannau Brycheiniog yn dweud fod y plant ysgol aeth ar goll ar y mynyddoedd ddydd Mercher "wedi gwneud popeth yn iawn" medd Wales Online

  Roedd y 26 disgybl o ysgol St Albans yn Sir Hertford wedi eu rhannu'n bedwar grŵp pan gollon nhw eu ffordd mewn tywydd gwael.

  Dywedodd llefarydd ar ran y tîm achub y byddai'n annheg eu beirniadu, am iddyn nhw "wneud popeth y dylen nhw fod wedi gwneud mewn sefyllfa o'r fath". 

  Bannau Brycheiniog
 8. 'Nabod Gwlad Belg

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Mae tîm pêl-droed Cymru yn chwarae eu gêm bwysicaf ers 1958 yn Lille ddydd Gwener pan fydden nhw'n wynebu Gwlad Belg yn rownd wyth olaf Euro 2016.

  Ond faint ydych chi'n ei wybod am Wlad Belg? Cymru Fyw sy'n rhannu ambell ffaith am ein gwrthwynebwyr

  Brwsel
 9. 'Anoddach denu buddsoddiad o adael y farchnad sengl'

  BBC Cymru Fyw

  Byddai gadael y farchnad sengl Ewropeaidd yn gwneud hi yn "fwy anodd i ddenu buddsoddiad" i Gymru, yn ôl ysgrifennydd economi Llywodraeth Cymru.

  Dywedodd Ken Skates bod rhan fwyaf o fuddsoddwyr tramor yn gweld y farchnad sengl fel y "ffactor mwyaf pwysig i fuddsoddi yma".

  Ond mae hefyd wedi dweud bod y bleidlais i adael yr UE yn cynnig cyfleoedd i economi Cymru.

  Ken Skates
 10. 'Tawel heno. Trydanol nos yfory'

  Mae Stadiwm Pierre Mauroy wrth fodd Ian Gwyn Huws, Pennaeth Cyfathrebu Cymdeithas Bêl-droed Cymru.

  View more on twitter
 11. Y ffeithiau cyn y gêm fawr

  Sgorio, S4C

  'Mae Cymru a Gwlad Belg wedi cwrdd 12 gwaith...gyda record Belg fymryn yn well na Chymru – Cymru ennill 4, Belg ennill 5, cyfartal 3.'

  Mae hyn a llawer mwy o ffeithiau gan Rhys Llwyd ar dudalen Sgorio S4C.

  View more on twitter
 12. Carcharu 10 am droseddau cyffuriau

  BBC Cymru Fyw

  Yn Llys y Goron yr Wyddgrug, mae 10 dyn ac un fenyw o ardal Wrecsam wedi eu dedfrydu i gyfanswm o 56 mlynedd yn y carchar am droseddau yn ymwneud â chyffuriau ac arfau. 

  Roedd yn rhan o ymchwiliad Scorpion Heddlu'r Gogledd.

  Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu fod cymunedau yn y gogledd ddwyrain yn fwy diogel nawr fod y criw wedi eu carcharu.

  Llys y Goron yr Wyddgrug
 13. Sut mae curo Gwlad Belg?

  Golwg 360

  Wedi i Chris Coleman ddweud mai gem Cymru yn erbyn Gwlad Belg yw'r mwyaf ers 1958, ar Golwg 360 mae Owain Schiavone'n pwyso a mesur sut all Cymru fynd ati i guro cewri Marc Wilmots.

 14. Eich cwestiynau i Iwan Roberts

  BBC Cymru Fyw

  Ddiwrnod cyn gêm dyngedfennol Cymru yn erbyn Gwlad Belg, cofiwch y gallwch ofyn eich cwestiynau i gyn ymosodwr Cymru, Iwan Roberts, pan fydd e a'n gohebydd Rhodri Tomos yn fyw ar dudalen Facebook Cymru Fyw am 17:30 heno.

  Euro 2016