a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Y gic gyntaf yn Parc des Princes, Paris am 17:00 (amser Prydain)
  2. Enillydd y gêm i herio Gwlad Belg neu Hwngari yn rownd yr wyth ola'
  3. Sylwadau ar y gêm gan Wali Tomos a chriw C'mon Midffîld
  4. Sylwebaeth fyw ar Radio Cymru (o 16:00)

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Loncian i Lille!

'Da ni wedi rhedeg i Baris, ond rŵan mae hi'n amser i loncian i Lille!

Hwyl i chi.

View more on twitter

Unrhyw un ffansi yr wyth olaf?

BBC Cymru Fyw

Fe fydd Cymru nawr yn mynd ymlaen i chwarae yn erbyn Hwngari neu Wlad Belg yn Lille nos Wener. 

Fyddwch chi yno?

Mi fydda ni, ac fe fydd y cyfeillion o Fryncoch United hefyd!

Bale Jonny Gunter
Getty Images

Llile dydd Gwener unrhyw un?

Twitter

Wali Tomos

Anghofish ddeud - dwi'n meddwl fod 'y Dadwisgo Difeidus' wedi'u hysbfydoli nhw heddiw!!!!! ha!

Coleman: 'Cymru ddim ar eu gorau'

BBC Cymru Fyw

Ar ôl y gêm, dywedodd Chris Coleman mae nid dyma berfformiad gora Cymru yn y gystadleuaeth, ond fod ei dim wedi dangos calon ac angerdd wrth chwarae, dywedodd hefyd fod Gogledd Iwerddon yn chwarae yn well na Chymru ar brydiau, ond ei fod yn hapus dros ben fod Cymru yn camu 'mlaen i rownd yr wyth ola'.

Wali Tomos

Dacia! Fideo afall fwan!!!! Mi fydd Gel wfth ei fodd!!!!! O! a finna!!!!!!  Welai chi nos Wenaf.

'Twrnament anhygoel' gan Gymru - Carwyn Jones

Twitter

Y dathlu ym Mharis!

BBC Cymru Fyw

PACIWCH EICH BAGIAU!!!!!

SGÔR TERFYNOL- CYMRU 1-0 GOGLEDD IWERDDON

Euro 2016

MAE CYMRU YN Y CHWARTERI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

30 eiliad...

BBC Cymru Fyw

Unwaith eto mae'r heniaith yn atseinio yn y stadiwm!

Pedwar munud o artaith!!!

Cic Rydd

Gyda phedwar munud o amser ychwanegol, mae Cymru yn ennill cic rydd, ydi hi o fewn cyrraedd y dewin?

... tan y diwedd!

Yn amlwg, mae tîm hyfforddi Cymru yn awyddus i dynnu’r capten, Ashley Williams oddi ar y cae yn dilyn yr ergyd, ond mae'n gwrthod dod i ffwrdd gan fynnu ei fod yn iawn i chwarae - ARWR!

ashley
Getty Images

Eilydd i Ogledd Iwerddon

Eilyddio

Y sgoriwr Gareth McAuley wedi gadael y cae a Josh Magennis yn dod ymlaen.

Cymru 1-0 Gogledd Iwerddon

Ac mae'r ddau yn ôl ar eu traed, ac mae'r gêm yn parhau...

Wali Tomos

Fudish i y basa Gaf yn sgofio 'ndo!!!!!

Wali Tomos

O mam bach!!! Cfoesiad gin Gafeth a Gafeth yn sgofio!!!!!

O na!

Joniesta ac Ashley Williams yn taro yn erbyn eu gilydd yn frwnt - Mae'r ddau yn gorwedd ar y cae, a thîm meddygol Cymru yn ymwneud a nhw. Roedd y gleg i'w theimlo yng Nghaerdydd hogia bach!

Cymru 1-0 Gogledd Iwerddon

Dim ond 10 munud o'r chwarae ar ôl, mae angen i Gymru gadw meddiant llwyr o'r bel er mwyn cymhwyso i rownd yr wyth ola'.

Cymru 1-0 Gogledd Iwerddon

Mae Parc y Tywysogion wedi deffro, a'r Cymry yn bloeddio wrth i'r genedl ddathlu fod hogia Coleman ar y blaen!

Mcauley
Getty Images

GÔÔÔÔÔÔÔÔLLL!!!!!!

Bale yn croesi'r bel o'r asgell chwith i gyfeiriad Robson-Kanu, ond Gareth McAuley yn rhoi'r bel yng nghefn rhwyd ei hun!

gol
BBC

Gêm well yn ardal y cefnogwyr!

Euro 2016

Roedd 'na fwy o goliau yn ardal y cefnogwyr yn ystod yr egwyl nac yn y Parc des Princes yn yr hanner cyntaf!

Cyn-chwaraewr Casnewydd ymlaen i Ogledd Iwerddon

Eilyddio

Conor Washington, gynt o Glwb Casnewydd ymlaen i'r Gwyddelod, Jamie Ward yn dod i ffwrdd.

Cymru 0-0 Gogledd Iwerddon

Cerdyn Melyn

Cerdyn melyn haeddiannol i Steven Davies am drosedd ar Bale. Cic rydd i Gymru o'r hanner.

Bale
Getty Images

Wali Tomos

Af y funud, 'dan ni'n chwthu'n boef a thoeth!! 

Hwyliau da gan y cefnogwyr

BBC Cymru Fyw

Dim goliau hyd yma, ond mae hwyliau'n dda yn ardal y cefnogwyr.

Fanzone
BBC

Joniesta ar y cae

Eilyddio

Eilydd i Gymru, Joe Ledley yn dod i ffwrdd a Jonny Williams yn dod i'r cae yn ei le.

Wali Tomos

Un atgas ydi Atginson! ydi hi'n gyng?.....dwi'n gwbod - un wallus!!!!

Cymru 0-0 Gogledd Iwerddon

Cerdyn Melyn

Gôl geidwad Gogledd Iwerddon yn llwyddo i atal ymgais Bale, ac yna Neil Taylor yn dod a Jamie Ward i'r llawr wrth iddo wrth-ymosod, ac yn llwyddo i ennill lle yn llyfr bach y dyfarnwr yr un pryd - cic rydd i'r Gwyddelod.

Cymru 0-0 Gogledd Iwerddon

Cic Rydd

Cic rydd i Gymru - cynnig arall i Bale yma.

Ergyd Bale yn mynd dros y wal ond Michael McGovern yn ei wthio heibio'r postyn.

McGovern
Getty Images

Joio yn yr Hen Lyfrgell

Twitter

HAL - ROBSON - HAL ROBSON-KANU!!!!

Eilyddio

Hal Robson-Kanu ymlaen i Gymru yn lle Sam Vokes.

BRON IAWN!!!

Cyfle gwych arall i Gymru wrth i Aaron Ramsey groesi i Sam Vokes, ond y bêl yn mynd heibio'r postyn o'r peniad.

Vokes
BBC

Cymru 0-0 Gogledd Iwerddon

Mae'n rhaid i Gymru ddechrau defnyddio Allen, Ledley a Ramsey yng nghanol cae, er mwyn bwydo'r peli i Bale a Vokes.

#CŵnYnCefnogiCymru

Twitter

Cymru 0-0 Gogledd Iwerddon

Cic Rydd

Ashley Williams yn ildio cic rydd, ond Ben Davies yn dod i'r adwy o flaen gol Cymru.

Cymru 0-0 Gogledd Iwerddon

Cyflymder y chwarae wedi cynyddu ar ddechrau'r hanner cynta'. Y ddau dîm yn taclo'n galed ac yn chwarae gem gorfforol iawn.

Cymru 0-0 Gogledd Iwerddon

Mae'r ddau dîm yn ôl allan ar y cae ar gyfer yr ail hanner. 

Cymru yn ymosod o'r dde i'r chwith.

Baner rhyfelwyr Cymru-Somaliland

Twitter

Pedair draig goch o Aberystwyth

Twitter

Gwyddelod yn mwynhau yn ardal y cefnogwyr

Euro 2016