a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Yr hwrdd a ŵyr?

  BBC Radio Cymru

  All Fictor yr hwrdd ragdybio'n gywir y tro 'ma? 

  Cofiwch, mi ddewisodd Slofacia fel enillwyr y gêm ddiwetha'...

  Video content

  Video caption: All Fictor ragdybio'n gywir y tro hwn
 2. Siop deiliwr Sain Ffagan

  Amgueddfa Cymru

  Ar flog diweddara' Amguedfa Cymru, mae cyfle i chi ddarllen hanes siop deiliwr David Thomas, Cross Inn ger Cei Newydd, sydd nawr wedi'i symud i Amgueddfa Werin Cymru yn Sain Ffagan.

  Un o’r pethau anhygoel am y siop yw bod David Thomas wedi ymddeol yn 1967, cau'r siop ac wedi gadael yr hyn na gafodd ei werthu ar ei ôl, felly erbyn 1988, pan roddwyd y siop i’r Amgueddfa, roedd ei gynnwys yno fel capsiwl amser.

  Siop David Thomas
 3. Rhamant ym Mharis

  BBC Cymru Fyw

  Ar waetha'r frwydr rhwng y ddau hen elyn, mae Cymro a Saesnes wedi dyweddïo yn Euro 2016.

  Aeth Darren Crandon, 32, o Gaerdydd i lawr ar ei ben-glin o flaen Tŵr Eiffel cyn buddigoliaeth Cymru'n erbyn Slofacia ddydd Sadwrn.

  Yn ffodus, fe atebodd Emma White, 24, yn gadarnhaol!

  Dyweddïo
 4. Dyddiadur fideo Hal

  Cymdeithas Bêl-droed Cymru

  Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi cyhoeddi dyddiadur fideo gan Hal Robson-Kanu.

  View more on twitter
 5. Refferendwm: Alex Salmond yng Nghaerdydd

  Twitter

  Union wythnos cyn y refferendwm ar yr Undeb Ewropeaidd, mae'r ddwy ochr allan yn ymgyrchu eto - gydag ambell wyneb o'r tu allan i Gymru ar strydoedd Caerdydd...

  View more on twitter
 6. Cefnogwyr yn ciwio yn y glaw

  Euro 2016

  Dyma lun o rai o'r cefnogwyr yn disgwyl i fynd mewn i'r Fanzone yn Lens.  Does dim adroddiadau o drafferthion hyd yma, a chroeso i bawb mae'n ymddangos...heblaw am y glaw!

  Cefnogwyr yn Lens
 7. Bale 'ddim yn poeni am fod yn darged'

  BBC Sport Wales

  Mae Gareth Bale yn dweud nad ydy o'n poeni am fod yn darged i Loegr yn y gêm yn Lens pnawn 'ma.

  Fel y sonia gwefan BBC Wales Sport, mi fydd y ffordd fydd y Saeson yn ymateb i Bale yn arwyddocaol iawn yn yr hyn sy'n cael ei ystyried y gêm fwya' rhwng y ddwy wlad ers yr un gynta' 'nôl yn 1879.

  Gareth Bale
 8. Y tri gŵr doeth

  Euro 2016

  Mae'n gohebydd ni yn Ffrainc, Rhodri Tomos, wedi anfon llun o Nic Parry, Iwan Roberts a Malcolm Allen yn paratoi i sylwebu ar gêm Lloegr v Cymru ar S4C.

  Mae Rhodri hefyd yn dweud bod hi'n tywallt y glaw yn Lens hefyd...fydd hi'n fwy fyth fel gêm gartre' felly!

  Nic Parry, Malcolm Allen ac Iwan Roberts
 9. Pili pala yn y bola

  Twitter

  Delwedd drawiadol gan Feistras- y-Tŷ i grynhoi'n teimladau ni gyd...

  View more on twitter
 10. Help i griw o'r Blaenau gyrraedd y gemau

  Euro 2016

  Mae criw o gefnogwyr pêl droed gafodd drafferth ar ddechrau Euro 2016 pan dorrodd eu cerbyd wedi cael cymorth eu cymuned ym Mlaenau Ffestiniog i barhau â'u taith

  Roedd to fan Michael Pugh, ei dad a chriw o ffrindiau wedi cael ei rwygo wrth iddyn nhw yrru dan bont isel ger Rouen wrth iddyn nhw anelu am y gêm gynta' yn erbyn Slofacia yn Bordeaux yr wythnos ddiwetha'. 

  Roedd chwaer Michael, Elen, wedi sefydlu tudalen ar wefan crowdfunding er mwyn i bobl allu cyfrannu at gostau'r daith. Erbyn hyn, mae'r dudalen wedi codi tua £1,000 i helpu talu am gostau gwesty'r criw.

  Y criw gyda John Hartson
  Image caption: Maen nhw wedi cael cefnogaeth gan rai fel John Hartson ar hyd eu taith
 11. Anthem amgen

  BBC Radio Cymru

  Bydd digon o ganu yn Lens, Lille a Chymru benbaladr nes 'mlaen...ac mae BBC Radio Cymru wedi cyhoeddi fersiwn amgen o'n hanthem ar yr Ukulele.

  Video content

  Video caption: Hen Wlad fy Nhadau gan Caryl Parry Jones, Ieuan Jones, Heulwen Thomas, ac Alun Tan Lan.
 12. Dysgu'r pethau pwysig!

  Twitter

  Geirfa bêl-droed fydd yn cael sylw'r criw yma heddiw siawns?!

  View more on twitter