a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

A dyna ni...

BBC Cymru Fyw

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Iau.

Holi Owain Tudur cyn y gêm fawr...

Facebook

Cofiwch am ein sesiwn holi ac ateb efo cyn-chwaraewr Cymru a'r sylwebydd, Owain Tudur Jones heno. 

Fe fydd gohebydd Cymru Fyw yn Ffrainc, Rhodri Tomos yn holi Owain mewn sesiwn arbennig ar safle Facebook Cymru Fyw am 20:00 heno.

otj
BBC

Rhagolygon heno

Tywydd, BBC Cymru

*Tywydd nes mlaen*

Bydd y cawodydd yn gostegu i nifer heno ond rhai yn parhau drwy'r nos yn enwedig yn y gogledd ddwyrain.

Mae'r rhybudd o law trwm yn parhau bore fory gyda diwrnod digon tebyg i heddiw. Cadwch lygad ar y rhagolygon ar y wefan dywydd.

Landlord wedi 'gofyn am ffafrau rhywiol'

BBC Cymru Fyw

Mae dyn sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio ei landlord wedi dweud wrth lys barn fod gofyn iddo "wneud pethau o natur rywiol" pe na bai'n gallu talu rhent.

Mae David Ellis yn cyfadde' dynladdiad Alec Warburton ond mae'n gwadu ei lofruddio.

Bygythiad o Loegr i'r 'enw hiraf yn Ewrop'?

Daily Post

Yn ôl y Daily Post mae statws enw Llanfairpwllgwyngyll fel yr enw hiraf yn Ewrop dan fygythiad.

Mae'n debyg fod safle betio Paddy Power wedi ailenwi Dagenham yn HartRoseWalkerSmallingCahillDierAlliWilshereRooneyVardyKane er mwyn disodli statws y pentref Cymreig fel hwb i dîm pêl-droed Lloegr ... 

Guto'n anghydweld â'i gyn gyflogwr

Wales Online

Mae cyn ohebydd gwleidyddol y BBC, a chyn gyfarwyddwr cysylltiadau cyhoeddus Boris Johnson, wedi ysgrifennu colofn i'r Western Mail, yn dadlau bod pleidlais i aros yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd yn "hanfodol i Gymru".

Gan ddweud nad oedd am weld "Wexit" o bencampwriaeth Euro 2016 'fory, ychwanegodd y byddai gadael yr UE "hyd yn oed yn fwy niweidiol i hunaniaeth a balchder Cymru".

Guto Harri
Getty Images

Sgwrs fyw gyda John Hartson

Facebook

Mae cyn flaenwr Cymru John Hartson wedi bod yn cynnal sgwrs fyw i Match of The Day ar Facebook cyn gêm Euro 2016 fory gan ddweud fod pwysau ar Loegr i ennill.  

John Harston ar Facebook
Facebook

Heddlu'n paratoi ar gyfer y digwyddiad mawr...

Euro 2016

Mae cerbydau diogelwch yr heddlu wedi dechrau cyrraedd stadiwm Lens ar gyfer y gêm yfory.

heddlu
bbc

Mam yn cyfaddef achosi creulondeb i'w mab 17 mis oed

BBC Cymru Fyw

Mae mam o Rhondda Cynon Taf wedi cyfaddef achosi creulondeb neu caniatáu creulondeb i'w mab 17 mis oed.

Roedd Chloe Thomas, 25 oed yn gynharach wedi gwadu iddi esgeuluso Finley yn ei chartref ger Tonypandy fis Medi 2014. Newidiodd ei phle ddydd Mercher yn Llys y Goron Caerdydd.

Daethpwyd o hyd i Finley ag anafiadau 'trychinebus'.

finley
bbc

'Capsiwl amser' siop y teiliwr

Amgueddfa Cymru

Mae Blog Agueddfa Cymru yn tynnu sylw at y "capsiwl amser" y gwnaethon nhw ei etifeddu yn 1988 pan ddaeth siop teiliwr traddodiadol David Thomas yn Cross Inn ger Cei Newydd i'w meddiant.

Roedd yn cynnwys dillad 'utility' cyfnod y rhyfel a hetiau, esgidiau a ffrogiau wedi eu cadw ers i'r siop gau yn 1967. 

Holi Owain Tudur cyn y gêm fawr...

Facebook

Oes gennych chi gwestiwn i gyn-chwaraewr Cymru a'r sylwebydd, Owain Tudur Jones? 

Fe fydd gohebydd Cymru Fyw yn Ffrainc, Rhodri Tomos yn holi Owain mewn sesiwn arbennig ar safle Facebook Cymru Fyw am 20:00 heno.

owain
bbc

Osborne yn ‘bygwth’ pleidleiswyr i aros yn Ewrop

Golwg 360

Mae Aelod Seneddol Ceidwadol Gorllewin Clwyd, David Jones wedi dweud wrth golwg360 fod y Canghellor, George Osborne yn “bygwth” pleidleiswyr i aros yn rhan o’r Undeb Ewropeaidd.

Mae cyn-Ysgrifennydd Cymru’n un o 57 o Aelodau Seneddol Ceidwadol sydd wedi llofnodi llythyr sy’n gwrthwynebu cynlluniau Osborne i gyflwyno cyllideb frys pe bai Prydain yn penderfynu gadael yr Undeb Ewropeaidd ar Fehefin 23.

Uchelfannau bywyd priodasol

BBC News Scotland

Mae cwpl o Abertawe wedi gwireddu eu breuddwyd o ddathlu eu priodas ar ben un o greigiau enwocaf yr Alban ar ôl dringo i ben Cioch yn Skye.

Fe wnaeth Mel Morrell a Steve Hill ail-greu golygfa o'r ffilm Highlander ar y graig enwog ar ôl dringo yn eu dillad priodas meddai gwasanaeth BBC yr Alban. 

Mel Morrell a Steve Hill
Curon Wyn Davies

Rwsia 1-2 Slofacia

Euro 2016

Mae Slofacia wedi ennill o ddwy gôl i un yn eu gêm grŵp B yn erbyn Rwsia.

Fe fydd Cymru'n chwarae Lloegr 'fory, ac mae Cymru'n parhau i fod ar frig y grŵp, yn gyfartal â Slofacia ar dri phwynt.

Noson gymharol dawel yn Lille

Euro 2016

Er gwaetha'r darogan roedd hi'n noson gymharol ddistaw yn Lille nos Fawrth.

Bu ychydig o wrthdaro rhwng cefnogwyr Cymru, Lloegr a Rwsia, ond roedd hynny mewn un safle ac roedd yr heddlu yno yn syth i dawelu pethau.

Gohebydd Cymru Fyw yn Ffrainc sydd a'r hanes...

cefnogwyr
bbc

'Y trên nesaf ar blatfform 1....'

BBC Cymru Fyw

....ydi'r enwog Flying Scotsman, ac mae'r dyrfa wedi heidio i Gyffordd Llandudno heddiw i dynnu lluniau ohono.

tren
BBC

Antur ddiweddaraf dwy Gymraes

Chwaraeon BBC Cymru

Mae'r ddwy Gymraes, Lowri Morgan ac Elin Haf Davies, yn aelodau o'r tîm cyntaf i groesi llinell derfyn Ras Hwylio'r Tri Chopa rhwng Bermo a Fort William bore 'ma.

Ond ail ydy eu tîm, Aparito Digital Health, yn y safleoedd terfynol ar hyn o bryd, gyda'r ras yn dal i fynd yn ei blaen. Mae'r hwylwyr a'r rhedwyr wedi bod yn rasio dros bedwar diwrnod ar y môr rhwng Bermo, Caernarfon, Whitehaven a Fort William ac i ben copa'r Wyddfa, Scafell Pike a Ben Nevis. 

Lowri MOrgan
bbc

Mwy o amser i ysgol gydymffurfio

BBC Cymru Fyw

Mae Cabinet Cyngor Powys wedi caniatau dwy flynedd arall i Ysgol Llanfyllin gydymffurfio a rheol sy'n atal yr ysgol rhag cyfrannu tuag at gostau cludiant i ddisgyblion o'r tu allan i'w dalgylch.

Roedd y cyngor wedi dweud yn wreiddiol y byddai'n rhaid i'r ysgol ddod a'r arfer i ben erbyn mis Medi eleni

Dros gyfnod o bum mlynedd mae'r ysgol wedi gwario bron i £500,000 o'i chyllideb addysg ar gludo disgyblion yno o Sir Amwythig.

Mae tua 200 o blant yn dod o tu allan i ddalgylch Llanfyllin - 150 ohonyn nhw'n dod i'r ysgol o ardal Croesoswallt yn Sir Amwythig.

ysgol
BBC

Rwsia 0-2 Slofacia

Euro 2016

Mae Slofacia wedi ymestyn ei mantais yn erbyn Rwsia gyda gôl gan Hamsik funudau cyn hanner amser.

Mae'r timau yn yr un grŵp a Chymru a Lloegr yn Euro 2016.

Sut mae'r tywydd?

Tywydd, BBC Cymru

Mae rhybudd o law trwm a tharanau yn ystod y p'nawn mewn mannau, yn enwedig yn y de a'r canolbarth gyda'r gogledd ychydig yn sychach.

Bydd y cawodydd yn gostegu i nifer heno ond rhai yn parhau drwy'r nos yn enwedig yn y gogledd ddwyrain.

Mae'r rhybudd o law trwm yn parhau bore fory. Cadwch lygad ar y rhagolygon ar y wefan dywydd.

Rwsia 0-1 Slofacia

Euro 2016

Mae chwaraewr canol cae Manchester City, Vladimír Weiss wedi sgorio i Slofacia - mae'r ddau dîm yn yr un grŵp a Chymru.

Achos llys: Mam yn pledio'n euog

BBC Cymru Fyw

Mae dynes o Rondda Cynon Taf wedi pledio'n euog i achosi creulondeb neu adael i eraill achosi creulondeb tuag at ei mab 17 mis oed fu farw.

Roedd Chloe Thomas, 25 oed, wedi gwadu esgeuluso ei mab Finley yn wreiddiol. Cafwyd hyd iddo gydag anafiadau difrifol yn Nhonypandy ym mis Medi 2014.

Mae'r achos llofruddiaeth yn erbyn cariad Ms Thomas, Sean Buckley, 28 oed, yn parhau yn Llys y Goron Caerdydd.

Llifogydd yn ardal Abertawe

BBC Cymru Fyw

Mae sawl achos o lifogydd lleol wedi bod yn ardal Abertawe yn dilyn glaw trwm yn gynharach.

Cafodd ddiffoddwyr tân ei galw i gynorthwyo yn dilyn llifogydd yn ardal Sandfields o'r ddinas, ag ar Ffordd Llangyfelach yn Llangyfelach. 

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw rhyw awr yn ôl.

Disgwyl am drên....

BBC Cymru Fyw

Mae tua 500 o bobl sy'n gwirioni ar drenau wedi ymgasglu yng ngorsaf Cyffordd Llandudno, wrth aros yn eiddgar am ddyfodiad y Flying Scotsman.

tren
bbc

Y garfan wedi cyrraedd....

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Y newyddion diweddaraf o Ffrainc:

View more on twitter

Y merched sy' wastad yn iawn!

Newyddion 9

Tybed pa un o'r ddau yma fydd yn dathlu nos 'fory?

View more on twitter

Prifysgol Caerdydd i ymchwilio i driniaeth epilepsi newydd

Prifysgol Caerdydd

Mae ymchwilwyr yn Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd ar fin dechrau gwaith i weld a oes modd trin epilepsi arleisiol dynol (TLE) drwy drawsblannu celloedd niwronau anaeddfed yn yr ymennydd. 

Bydd yr ymchwil newydd,yn galluogi'r tîm i wneud gwaith ymchwil sy'n hanfodol ar gyfer datblygu'r math hwn o driniaeth TLE mewn treialon clinigol dynol.

Fe fydd yr ymchwil yn digwydd yn ystod y 3-5 mlynedd nesaf. 

Taser: Cyn filwr wedi'i saethu

BBC Cymru Fyw

Daeth i'r amlwg mai cyn filwr oedd y dyn gafodd ei saethu â gwn taser yn Llanelli neithiwr.  Mae wedi'i enwi'n lleol fel y Corporal Spencer Beynon, 43, oedd wedi bod gyda'r fyddin ers 15 mlynedd ac wedi teithio i Irac ac Afghanistan. 

Dywedodd ei nith, Georgia, ar wefan Facebook: "Roedd fy ewythr yn ddyn anhygoel. Roedd pawb wrth eu boddau gyda fe ac rwy'n gwybod bydd llawer o bobl yn ei golli. "Fydd neb fyth yn deall faint fu'n rhaid iddo wynebu yn ei fywyd, ond mae mewn lle diogel, hapus nawr. "Mae'r teulu i gyd yn ofnadwy o drist ond fe ddown ni drwy hyn."

Y Corporal Spencer Beynon
Wales News Service

Lansio siop un stop i helpu mamau newydd

BBC Cymru Fyw

Gall mamau newydd gael gafael ar gyfoeth o wybodaeth a chyngor ar fwydo ar y fron ardudalennau gwybodaeth newydd ar-lein a lansiwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Gall teuluoedd gael gafael ar gymorth a gwybodaeth, yn ogystal â manylion cyswllt ar gyfer grwpiau cefnogi lleol, drwy dudalennau newydd bwydo ar y fron ar wefan BIPBC.

Arestio dau wedi ymosodiad

Heddlu Gogledd Cymru

Mae dau ddyn a dynes wedi'i harestio yn dilyn ymosodiad yn Sir y Fflint yn gynharach heddiw. Cafodd dyn ei gludo i'r ysbyty yng Nghaer wedi'r digwyddiad.

Mae'n debyg fod dyn wedi dioddef ymosodiad yn nhref Shotton tua 9:00 fore ma. Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod U087643.

David Cameron a Carwyn Jones i rannu llwyfan

BBC Cymru Fyw

Fe fydd Prif Weinidog y DU, David Cameron a Phrif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn rhannu llwyfan am y tro cyntaf y prynhawn 'ma, a hynny i ymgyrchu i aros yn yr UE. 

Credir mai dyma'r tro cyntaf i arweinydd y blaid Geidwadol a'r Blaid Lafur yng Nghymru ymgyrchu gyda'i gilydd. 

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd brynhawn Mercher.

Dau arweinydd
BBC

Criw Ar y Marc yn edrych ymlaen....

Ar y Marc

BBC Radio Cymru

Mae Dylan Jones a chriw rhaglen Ar y Marc wedi cyrraedd Lille, ac yn edrych ymlaen yn eiddgar at gêm Cymru a Lloegr. Bydd Ar y Marc yn fyw ar BBC Radio Cymru o 10:00 yfory.

Mae Dylan Jones a'r criw yn Lille ac yn edrych mlaen at gem Lloegr v Cymru.

Mesurau diogelwch yn Lille

Euro 2016

Mae gohebydd Cymru Fyw yn Euro 2106 wedi anfon llun o swyddogion yr heddlu yn rheoli'r dorf yn Lille ar hyn o bryd. Mae mesurau diogelwch llym yn y ddinas wrth i gefnogwyr ymgynull yno cyn gêm Rwsia a Slofacia yn ddiweddarach heddiw.

Mae disgwyl i filoedd o gefnogwyr Cymru a Lloegr deithio yno hefyd cyn y gêm fawr yfory yn Lens, sydd gerllaw.

Heddlu
BBC

Cyn swyddfa cyngor ar werth

Daily Post

Mae Cyngor Ynys Môn wedi rhoi adeilad oedd yn arfer bod yn swyddfa i'r awdurdod lleol yn Llangefni ar werth.

Mae'r adeilad, sydd ar Ffordd Glanhwfa yn y dref, ar werth am £350,000 meddai'r Daily Post.

Ystyried swydd Uwch Gynghorydd Cyfreithiol

BBC Cymru Fyw

Mae disgwyl i AC Pontypridd, Mick Antoniw gael ei benodi uwch gynghorydd cyfreithiol i Lywodraeth Cymru. 

Bydd y Cynulliad yn ystyried argymhelliad y Prif Weinidog, Carwyn Jones i benodi'r gwleidydd Llafur ar gyfer y swydd yr wythnos nesaf. 

Fe fyddai Mr Antoniw yn olynu Theodore Huckle.

Mick Antoniw
BBC
Mick Antoniw AC

'Lefelau uchel' o foddhad cleifion yn y GIG

BBC Cymru Fyw

Mae'r lefel gyffredinol o foddhad cleifion â'r GIG yn parhau i fod yn uchel iawn yn ôl canlyniadau arolwg blynyddol ar raddfa fawr a gafodd ei gyhoeddi heddiw.

Mae arolwg Hanfodion Gofal wedi cael ei ddefnyddio i gasglu barn cleifion ynglŷn â'u profiadau wrth gael gofal.

Cafodd yr arolwg ei gynnal yn holl ysbytai Cymru ac ymatebodd dros 7,700 o gleifion.

Aros ar ôl ysgol

Euro 2016

Mi fydd yr ysgol yn para ychydig yn hirach i rai o blant Cymru fory wrth i rai ysgolion ddangos gêm Cymru yn erbyn Lloger sy'n dechrau am 14:00 ac yn gorffen am 16:00.

Mae Ysgol Gynradd Nant Celyn yng Nghwmbrân wedi ysgrifennu at rieni i ddweud eu bod yn dangos y gêm ac y gallan nhw nôl y plant ychydig yn hwyrach na'r arfer. Rhyddhad i'r rheini sydd eisiau llonydd i weld y gêm tan y diwedd mae'n siŵr!

Gwrthdrawiad A5: Dyn wedi marw

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cyhoeddi fod dyn wedi marw mewn gwrthdrawiad ar ffordd yr A5 ger pentref Pentrefoelas yn gynharach heddiw.

Bu cerbyd Rover 25, car Ford Focus a cherbyd amaethyddol mewn gwrthdrawiad, a bu farw gyrrwr y cerbyd amaethyddol yn y fan a'r lle. Cafodd dau o bobl eu cludo i Ysbyty Gwynedd.

Cafodd criwiau ambiwlans eu galw ychydig wedi 08:40 i'r digwyddiad filltir i'r de o'r pentref.

Edrych ymlaen at Gŵyl Fach y Fro 2016

BBC Cymru Fyw

Gyda dim ond 3 diwrnod tan Gŵyl Fach y Fro 2016, mae’r trefnwyr yn edrych ymlaen yn fawr i lwyfannu gŵyl i ddathlu a chodi ymwybyddiaeth am y Gymraeg ym Mro Morgannwg. 

Cynhaliwyd yr ŵyl am y tro cyntaf llynedd ac fe fydd yn dychwelyd unwaith eto i Ynys y Barri ddydd Sadwrn.

Yn perfformio yn Gŵyl Fach y Fro 2016 bydd Sŵnami, Sorela a Meic Stevens.    

gwyl
bbc