a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn!

BBC Cymru Fyw

Diwrnod arall ar ben. Diolch i chi am ddilyn llif Cymru Fyw unwaith eto. Nôl bore fory!

Nici Beech yn Ateb y Galw

BBC Cymru Fyw

Beth wnaeth achosi i Nici Beech ddechrau crio am chwarter i un ar Fai 14eg? 

Y cynhyrchydd teledu, bardd a'r trefnydd digwyddiadau sy'n Ateb y Galw ar wefan Cylchgrawn Cymru Fyw yr wythnos hon. 

Nici Beech
BBC
Nici Beech

Hunlun o Bordeaux: Shane Williams

BBC Cymru Fyw

Fe lwyddodd Jamie Atherton o Drawsfynydd i gael hunlun gydag arwr y bêl hirgron Shane Williams yn Stade de Bordeaux ddydd Sadwrn.

Mae Cymru Fyw yn eich gwahodd chi hefyd i anfon hunluniau o'ch hunain gydag enwogion yn ystod y bencampwriaeth. Gall hynny fod allan yn Ffrainc, neu'n agosach at adref.  

Arwr
Jamie Atherton/Facebook

Cawodydd a chyfnodau sych

Tywydd, BBC Cymru

Rhian Haf sy'n cadw llygad ar ragolygon y tywydd y prynhawn 'ma: "A bydd na rai cawodydd a phyliau o law, ond digon o dywydd sych hefyd weddill y dydd, er yn dal yn ddigon cymylog, ond ddim mor glos a ma'i di bod, efo gwynt rhywfaint yn gryfach. 

"Mi gawn ni rai cawodydd o law tarannau fory, ond hefyd 'chydig o heulwen, a neith hi droi'n sychach gyda'r nos.."

Agor cwest i farwolaeth cyn filwr

BBC Cymru Fyw

Mae cwest yn Rhuthun wedi clywed fod cyn filwr yn rhyfel y Falklands wedi marw ar ôl gwrthdrawiad â cherbyd ar ffordd gyswllt yr A534 yn Wrecsam. 

Daeth yr heddlu o hyd i Gary MacDonald Graham, 57 oed, ag anafiadau difrifol i'w ben a'i goes, ar ôl cael eu galw yn dilyn adroddiadau fod dyn yn cerdded ar y ffordd.

Cafodd gyrrwr lori 57 oed o Sir Gaerhirfryn ei arestio ar amheuaeth o achosi marowlaeth drwy yrru'n beryglus, ac mae e wedi ei ryddhau ar fechniaeth tra bo ymholiadau'n parhau. Mae'r cwest wedi ei ohirio am y tro. 

"Byddwch yn gryf a balch"

Twitter

Mae'r dyfarnwr Nigel Owens wedi anfon neges yn dweud wrth bobl am fod "yn gryf a balch" wedi'r ymosodiad ar glwb nos hoyw yn Orlando dros y penwythnos, pan gafodd 50 o bobl eu lladd.

View more on twitter

Digwyddiad Bae Colwyn

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cyhoeddi rhagor o wybodaeth am ddigwyddiad ym Mae Colwyn yn gynharach.

Fe gafodd plismyn eu galw tua 14:50 yn dilyn adroddiadau o ymosodiad ar ddyn ar Ffordd Penarlâg. 

Aed ag e i Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan, ac mae'r heddlu'r parhau â'u hymchwiliad yn yr ardal.

Maen nhw'n gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i ffonio 101, cysylltu â Taclo'r Tacle neu ffonio'n ddienw ar 0800 555 111

Osian Candelas yn rhedeg i Baris?

Twitter

Mae lluniau'r dathlu'n dal i lifo fewn o'r gêm yn Bordeaux. Be mae Osian yn weiddi tybed? 

View more on twitter

Teyrnged Doughty yn dilyn Orlando

BBC Cymru Fyw

Mewn araith emosiynol ar lawr Ty'r Cyffredin, mae aelod seneddol De Caerdydd a Phenarth, Stephen Doughty, wedi dweud wrth yr Ysgrifennydd Cartref, Theresa May, ei bod hi'n ddealladwy fod llawer o bobl hoyw yn poeni am eu diogelwch yn dilyn y saethu yn Orlando. 

"Ry' ni'n gwybod y gallai hyn fod wedi digwydd i ni," meddai. "Ry ni'n sefyll gyda chi yn y Tŷ hwn. Rwy'n sefyll gyda chi fel dyn hoyw, ac rwy'n gwybod bod miliynau ar draws y wlad o bob ffydd a heb ffydd yn gwneud yr un fath". 

Dywedodd y dylem "sefyll yn erbyn y rhai sy'n casau, y lladdwyr a'r rhai rhagfarnllyd ac ddylen ni byth anghofio Orlando, na'r rhai sydd wedi sefyll mor ddewr yn enw cydraddoldeb a chariad drwy hanes."

Stephen Doughty
BBC

Apêl wedi digwyddiad ym Mae Colwyn

Heddlu Gogledd Cymru

Cefnogwr cysglyd....

Wales Online

Roedd un cefnogwr o Gymru wedi dathlu ychydig bach gormod - a hynny cyn y gêm yn erbyn Slofacia ddydd Sadwrn. Cafodd lluniau o Gareth Tansey o Sir Benfro'n cysgu'n drwm yn Stade de Bordeaux eu rhannu ar wefannau cymdeithasol.

Doedd hyd yn oed ymdrechion Shane Williams yr arwr rygbi i'w ddeffro yn ddigon, ac fe ddywedodd wrth WalesOnline fod ei fam a'i wraig ychydig yn anhapus gyda'i drwmgwsg anffodus.

Pencampwriaeth golff merched yn dod i Gymru

Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi datganiad yn dweud y bydd Pencampwriaeth golff Cwpan Curtis yn cael ei chynnal yng nghlwb golff Conwy ym Mehefin 2020. 

Cystadleuaeth ar gyfer menywod amatur yw hi, a dyma fydd yr eildro iddi gael ei chynnal yng Nghymru. Porthcawl oedd y lleoliad y tro diwetha, ym 1964. 

Mae'r bencampwriaeth eleni newydd ddod i ben gyda buddugoliaeth i dîm Prydain ac Iwerddon dros yr UDA.

Cwpan Curtis
Getty Images
Tîm Prydain ac Iwerddon yn dathlu ar ôl ennill Cwpan Curtis.

Pigion i ddysgwyr

BBC Radio Cymru

Mae Pigion yr wythnos i ddysgwyr ar wefan Radio Cymru, yn crynhoi geirfa'r rhaglenni a ddarlledwyd yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.  

Cwestiwn Brys yn sgîl Orlando

BBC Cymru Fyw

Bydd Aelod Seneddol De Caerdydd a Phenarth, Stephen Doughty, yn gofyn Cwestiwn Brys yn Nhŷ'r Cyffredin tua 15:30 y prynhawn 'ma, ar y bygythiad terfysgol a'r mesurau diogelwch ym Mhrydain yn dilyn yr ymosodiad ar glwb nos yn Orlando. 

Mae'r Swyddfa Gartref yn awgrymu mai'r Ysgrifennydd Cartref, Theresa May, fydd yn ymateb ar ran Llywodraeth Prydain er nad yw hyn wedi ei gadarnhau eto. 

Orlando
BBC

Ffilmio Y Llyfrgell: tu nôl y lens

BBC Cymru Fyw

Bydd ffilm 'Y Llyfrgell', addasiad o nofel Fflur Dafydd yn cael ei dangos yn gyhoeddus am y tro cyntaf yr haf yma. Bydd hi i'w gweld yng Ngŵyl Ffilm Caeredin a bydd yna ddangosiad arbennig yn ystod wythnos Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau yn y Fenni.    

Mae oriel luniau o'r ffilmio gan y ffotograffydd Iestyn Hughes ar wefan Cylchgrawn Cymru Fyw.

Ffilmio golygfa o Y Llyfrgell
Iestyn Hughes
Ffilmio golygfa o Y Llyfrgell

Disgwyl i'r cawodydd glirio'n raddol

Tywydd, BBC Cymru

Bydd hi'n dal yn wlyb iawn mewn mannau yn y gogledd am gyfnod y prynhawn yma. Mae hi'n sychach ar Ynys Môn a Phen Llŷn erbyn hyn, er bod disgwyl cawodydd yma ac acw ar hyd y wlad weddill y dydd, cyn clirio'n raddol heno.

Am fanylion llawn y tywydd yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC.

Damweiniau yn cau ffyrdd

Teithio BBC Cymru

Yn Hwlffordd, Sir Benfro mae rhan o ffordd Freemans Way wedi ei chau ar ôl damwain rhwng tri cherbyd.

Yng Nghwmann, Sir Gaerfyrddin mae rhan o'r A485 wedi ei chau ar ôl damwain rhwng Cwmann a Llanybydder.

Yn Llanelli, Sir Gaerfyrddin mae Heol Goffa ar gau ar ôl damwain ger yr ysgol.  

Dadansoddi'r fuddugoliaeth fawr

BBC Radio Cymru

Cyfle i chi wrando eto ar y pwyso a'r mesur fu ar raglen Dewi Llwyd ar berfformiad Cymru ddydd Sadwrn.

View more on twitter

Dyn wedi ei anafu mewn ymosodiad

South Wales Evening Post

Mae'r South Wales Evening Post yn adrodd fod dyn 40 oed wedi cael anafiadau i'w ben a'i gefn yn dilyn ymosodiad yng Nghaerfyrddin dros y penwythnos. 

Dywedodd Heddlu Dyfed Powys iddyn nhw gael eu galw tua 19:35 nos Sadwrn 11 Mehefin, yn dilyn adroddiadau o ymosodiad ar ddyn ym Mrynmeurig, Llangynnwr.

Maen nhw'n apelio ar i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu â nhw drwy ffonio 101.

Lloegr yn 'ffefrynnau'

Euro 2016

Sylw Chris Coleman yn y gynhadledd i'r wasg yn Dinard am obeithion Cymru yn erbyn Lloegr ddydd Iau:

View more on twitter

Cynhadledd i'r wasg Cymru:

Euro 2016

Mae Camp Lawn wedi trydar y diweddaraf o gynhadledd i'r wasg gyda Chris Coleman yn Dinard, Ffrainc:

View more on twitter

Hunlun arall: Rush yn dathlu

BBC Cymru Fyw

Mae Colin Barker wedi bachu hunlun ohono ag Ian Rush yn dathlu'n dilyn buddugoliaeth Cymru yn Bordeaux nos Sadwrn.

Mae Cymru Fyw yn eich gwahodd chi hefyd i anfon hunluniau o'ch hunain gydag enwogion yn ystod y bencampwriaeth. Gall hynny fod allan yn Ffrainc, neu'n agosach at adref.  

View more on twitter

Dau yn yr ysbyty wedi gwrthdrawiad

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd fod dau o bobl wedi eu cludo i'r ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad rhwng tri char ar ffordd yr A55 ger Llaneurgain y bore 'ma.

Cafodd Heddlu'r Gogledd eu galw tua 08:45 wedi'r gwrthdrawiad rhwng Ford Fiesta, Vauxhall Vivaro a Volkswagen Polo ger gwasanaethau Harthwyn ar ochr ddwyreiniol y ffordd. 

Dyw hi ddim yn glir ar hyn o bryd pa mor ddifrifol yw anafiadau'r ddau. 

Cwestiwn brys yn dilyn saethu Orlando

BBC Cymru Fyw

Mae aelod seneddol De Caerdydd a Phenarth, Stephen Doughty wedi cael caniatâd i ofyn cwestiwn brys yn Nhŷ'r Cyffredin y prynhawn 'ma, yn ymwneud â'r saethu yn Orlando dros y penwythnos. 

Fe gafodd 50 o bobl eu lladd a 53 eu hanafu yng nghlwb nos Pulse. 

Bydd gwylnos y tu allan i adeilad y Senedd ym Mae Caerdydd heno, ac mae aelod seneddol y Rhondda, Chris Bryant wedi cyhoeddi y bydd aelodau'n cynnal gwylnos yn San Steffan hefyd.

Stephen Doughty
BBC
Stephen Doughty

"Grym sylweddol" wedi achosi anaf

BBC Cymru Fyw

Mae'r rheithgor yn achos dyn sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio ei landlord wedi clywed fod "grym sylweddol" wedi ei ddefnyddio i achosi anafiadau'r dioddefwr. 

Mae David Ellis wedi pledio'n euog i ddynladdiad Alec Warburton o Abertawe ond mae'n gwadu cyhuddiad o lofruddiaeth.

llofruddiaeth landlord
BBC
Alec Warburton a David Craig Ellis.

Anaf North yn rhoi cyfle i eraill

Chwaraeon BBC Cymru

Mae Warren Gatland wedi dweud wrth yr asgellwyr Tom James ac Eli Walker sydd yn y tîm i wynebu'r Chiefs nos fory eu bod yn ymladd am le yn y gêm brawf nesaf yn erbyn Seland Newydd.

Mae Goerge North ar ei ffordd adref ar ôl anaf i linyn y gar yn y golled yn erbyn y Crysau Duon yn Auckland dros y penwythnos.

rygbi
Huw Evans Picture Agency

Buddugoliaeth wrth godi pwysau

Daily Post

Mae merch 17 oed o Fangor wedi profi llwyddiant yn y gamp o godi pwysau ym Mhencampwriaeth Codi Pwysau Prydain dros y penwythnos.

Cododd Catrin Jones gyfanswm o 139kg - oedd yn saith kg yn fwy na'i gwrthwynebydd agosaf yn y gystadleuaeth meddai'r Daily Post. Llongyfarchiadau mawr iddi.

Almaenwr i ddyfarnu yn Lens

Euro 2016

Felix Brych y dyfarnwr o'r Almaen sydd wedi ei ddewis i ddyfarnu'r gêm rhwng Cymru a Lloegr yn Lens ddydd Iau. Roedd yn gyfrifol am ddyfarnu'r gêm hanesyddol yn y rowndiau rhagbrofol yng Nghaerdydd pan gurodd Cymru Gwlad Belg.

Galw ar ddatblygwr i ail-godi tafarn

BBC Cymru Fyw

Mae aelod o Gyngor Cymuned Rhydcymerau wedi dweud wrth BBC Cymru y dylai datblygwr o Nottingham gael ei orfodi i ail godi tafarn leol sydd wedi cael ei dymchwel heb ganiatad cynllunio.

Mae Michael Singh wedi cyflwyno cais cynllunio i ddymchwel y Red Dragon ond dyw'r cais ddim wedi cael ei ystyried eto. Cafodd rhannau helaeth o'r adeilad ei ddymchwel bythefnos yn ol gan beiriannau. 

Mewn datganiad, fe ddywedodd Pennaeth Cynllunio Cyngor Sir Caerfyrddin, Llinos Quelch bod "cais cynllunio dilys wedi ei gyflwyno i ddymchwel y dafarn... ond dyw'r cais heb gael ei ystyried eto.. mae swyddogion wedi cynghori'r perchennog i beidio â chwblhau rhagor o waith.. Mae'r awdurdod yn monitro'r sefyllfa."

Yn ôl Dafydd Morgans - aelod o Gyngor Cymuned Rhydcymerau - mi ddylai'r perchennog orfod ail-godi'r dafarn. Mae BBC Cymru wedi ceisio cysylltu â Michael Singh ond dyw e ddim wedi ymateb i geisiadau am sylw.

Tafarn
BBC

Galw am adolygiad o ysgolion

BBC Cymru Fyw

Mae arweinydd Cyngor Sir Penfro wedi gofyn i`r Cyfarwyddwr Addysg i "adolygu`r dewis" sydd ar gael i ddyfodol ysgolion uwchradd Hwlffordd.

Mae Jamie Adams am i`r adolygiad arwain at gynllun sy`n "adlewyrchu yn fwy eang, farn y rhai wnaeth gymryd rhan yn yr ymgynghoriad statudol."

Fe ddaw y cais yn dilyn pleidlais ym mis Mai, lle cafodd cynlluniau i uno Ysgolion Tasker Millward a Sir Thomas Picton eu gwrthod gan gynghorwyr, oherwydd pryderon y byddai Coleg Penfro yn darparu addysg ôl 16 oed petai'r ysgolion yn uno.

Cyngor
BBC

Mewn undod mae nerth....

Daily Mirror

Pam fod llwyddiant wedi dod i garfan Chris Coleman wrth arwain at y fuddugoliaeth hanesyddol yn erbyn Slofacia ddydd Sadwrn? 

Mae'r Mirror yn credu mai undod unigryw y garfan sy'n gyfrifol, ac roedd ymateb y chwaraewyr eiliadau wedi i Gareth Bale sgorio yn dweud cyfrolau am gryfder yr undod hwnnw.

Glaw'n achosi trafferth

The Leader

Mae glaw trwm wedi achosi trafferthion i deithwyr yn y gogledd ddwyrain dros y penwythnos.

Bu sawl llifogydd lleol yn siroedd y Fflint a Wrecsam meddai gwefan y Leader.

Elis yn Ewro 2016

BBC Radio Wales

Mae'r comedïwr o Gymru, ac un o ffans pennaf tîm pêl-droed Cymru, Elis James, yn cyflwyno nifer o glipiau, fideos a rhaglenni Elis in Euroland, ar gyfer gwasanaethau BBC Cymru Wales yn ystod y bencampwriaeth. 

Gallwch hefyd wrando ar raglenni a thrio cwis pêl-droed yn Gymraeg ar wefan BBC Radio 4

Elis James
BBC
Elis James

Rhybudd am law trwm yfory

S4C

Mae S4C Tywydd wedi trydar gwybodaeth am rybudd gan y Swyddfa Dywydd:

View more on twitter

Gwylnos i gefnogi Orlando

BBC Cymru Fyw

Bydd gwylnos yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd heno i gofio am y rhai a gafodd eu lladd yn y saethu yn Orlando dros y penwythnos.

Pride Cymru a Stonewall Cymru sydd wedi trefnu'n digwyddiad fydd yn cael ei gynnal yn y Senedd am 19:00.

Fe gafodd 50 o bobl eu lladd a 53 eu hanafu yn yr achos gwaethaf o saethu yn hanes America.

Senedd
BBC

Cymru'n hyfforddi - heb Hennessey

BBC Sport Wales

Y newyddion diweddaraf o Dinard y bore 'ma, lle mae Cymru'n hyfforddi ar gyfer eu gêm yn erbyn Lloegr ddydd Iau.

View more on twitter

Diabetes: Cymru gyda'r ffigwr uchaf ym Mhrydain

BBC Cymru Fyw

Mae'r nifer o bobl sydd yn byw gyda diabetes yn parhau i gynyddu medd yr elusen Diabetes UK Cymru.

Yn ôl cyfarwyddwr yr elusen, Dai Williams, mae gan dros 183,000 o bobl y cyflwr yng Nghymru ar hyn o bryd, a Chymru sydd â'r ffigwr uchaf ym Mhrydain.

gwaed
bbc

Anfonwch eich hunluniau aton ni!

BBC Cymru Fyw

Fel rhan o ymgyrch hunluniau #Ewro2016 BBC Cymru Fyw, dyma Elis James gyda'r sylwebydd a chyn bêl-droediwr Iwan Roberts.

Anfonwch eich hunluniau #Ewro2016 at #CymruFyw ar Twitter @BBCCymruFyw neu Facebook

Elis James ac Iwan Roberts
BBC
Elis James ac Iwan Roberts

Ymchwilio i farwolaeth yng Nghaerdydd

Heddlu De Cymru

Mae'r heddlu wedi gwneud apêl am wybodaeth wedi marwolaeth y dyn ym Mhentywyn. 

Maent yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i ffonio 101, gan ddyfynnu rhif digwyddiad 1087.  

George North yn hedfan adre' o Seland Newydd

BBC Sport Wales

Mae 'na ergyd i dîm rygbi Cymru yn Seland Newydd, wrth i George North orfod hedfan adre ar ôl diodde anaf i linyn y gar yn y prawf cynta yn Seland Newydd. Collodd Cymru 39-21 yn erbyn y Crysau Duon ddydd Sadwrn.  

Mae Warren Gatland wedi gwneud 15 o newidiadau i dîm Cymru ar gyfer y gêm yn erbyn y Chiefs yn Seland Newydd nos Fawrth.   

George North
Getty Images
George North wedi ei anafu