a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl fawr!

  BBC Cymru Fyw

  Dyna ni ar gyfer heddiw. 

  Ond ymunwch gyda ni am 15.00 fory pan fyddwn ni yn canolbwyntio ar y gêm fawr yn Bordeaux.

  Cmon Cymru!

 2. Pêl droed: Cynhadledd i'r wasg

  Euro 2016

  Mae'r gynhadledd i'r wasg bêl droed wedi dechrau. Mi fydd mwy ar y wefan yn nes ymlaen. 

  Cynhadledd
 3. Tywydd heno

  Tywydd, BBC Cymru

  Rhagolygon gwlyb sydd gan Rhian Haf ar ein cyfer rwy'n ofni: "Pyliau o law wedi cyrraedd y de-orllewin, a fydd na gawodydd yn y gogledd erbyn hyn i lawer mae'n siwr," meddai Rhian.

  "Y cawodydd yn drwm ar adegau, yn sir Ddinbych, sir y Fflint a Wrecsam, a'r cawodydd yn lledu i rai mannau yn y de a'r dwyrain dros nos. Y Tymheredd yn rhyw 15C"

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 4. Edrych ymlaen at y gêm

  Mae gêm gyntaf Cymru yn agosáu ac mae Dylan Griffiths wedi bod yn holi Malcolm Allen.

  Video content

  Video caption: Edrych ymlaen at Cymru v Slofacia
 5. Ymateb bwrdd iechyd

  BBC Cymru Fyw

  Mae Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi dweud ei bod yn cydymdeimlo gyda theulu Shanice Priestly wnaeth grogi ei hun yn ei chartref yng Nghonwy. 

  Roedd y ferch 22 oed yn disgwyl babi. 

  Mi ddywedodd y crwner y dylai'r bwrdd iechyd fwrw ymlaen gyda chynlluniau i sefydlu tîm arbenigol ar gyfer merched beichiog sydd gyda salwch iechyd meddwl.

  Mae'r bwrdd iechyd wedi dweud ei bod yn gweithio'n galed i wella partneriaethau o ran gwasanaethau iechyd meddwl yn y gymuned. 

  Maen nhw hefyd wrthi yn datblygu gwasanaethau iechyd meddwl ar gyfer menywod beichiog yn y gogledd. 

 6. Gwrthdrawiad Wrecsam: teyrnged

  BBC Cymru Fyw

  Mae teulu dyn gafodd ei ladd yn dilyn gwrthdrawiad yn Wrecsam wedi ei ddisgrifio fel "tad, brawd, taid, wncwl a ffrind annwyl". 

   Roedd Gary MacDonald Graham yn 57 oed. 

   Y gred yw bod y gwrthdrawiad wedi digwydd ar ffordd yr A543 tra roedd Mr Graham yn cerdded rhwng dwy gylchfan. 

   Mae'r Heddlu wedi dweud y dylai gyrrwr y cerbyd gysylltu gyda nhw.   

 7. Anlwc cefnogwyr o Flaenau Ffestiniog ar y ffordd i Ffrainc

  BBC Cymru Fyw

  Mae criw o gefnogwyr pêl droed sydd ar y ffordd i Ffrainc i wylio Cymru wedi mynd i drafferthion ar ôl i'w cerbyd fynd yn sownd o dan bont ar y cyfandir.

  Roedd Michael Pugh a'i ffrindiau yn teithio o Flaenau Ffestiniog yn y goledd i Bordeaux yn Ffrainc i weld Cymru yn chwarae yn eu gêm gyntaf yn rowndiau terfynol Euro 2016.

  Roedd yr ymladdwr tân 25 oed yn gyrru drwy ddinas Rouen am tua 10:30 pan fachodd to'r fan mewn pont isel oedd yn croesi'r ffordd.

  campyr fan
 8. Crwner yn galw am fwy o gefnogaeth

  BBC Cymru Fyw

  Mae crwner wedi dweud wrth fwrdd iechyd y dylen nhw fwrw ymlaen gyda chynlluniau i sefydlu tîm arbenigol ar gyfer merched beichiog sydd gyda salwch iechyd meddwl.

  Daw hyn ar ôl i Shanice Priestly oedd yn feichiog grogi ei hun yn ei chartref yng Nghonwy. 

  Casgliad y cwest oedd hunan laddiad. 

  Ond mi ddywedodd y crwner, John Gittins, y byddai tîm arbenigol yn "gam mawr ymlaen" er mwyn arbed marwolaethau fel hyn yn y dyfodol. 

  Mae BBC Cymru wedi gofyn i'r bwrdd iechyd am ymateb. 

 9. Dur: ateb tymor hir yn 'hanfodol'

  BBC Cymru Fyw

  Mae Ysgrifennydd newydd yr Economi, Ken Skates wedi galw am ateb tymor hir i`r argyfwng dur.

  Mae disgwyl i`r cwmni o India gyflwyno rhestr fer o brynwyr posib.

  Ond mae yna ddyfalu y gallai`r cwmni fod yn ailystyried gwerthu eu safleoedd, gan gynnwys gwaith Port Talbot.

 10. Gwireddu breuddwyd cefnogwr o Rosesni

  The Leader

  Mae'r Leader yn adrodd stori drawiadol cefnogwr pêl-droed brwd o Rosesni, sydd wedi dilyn Cymru ers blynyddoedd - a'i brofiadau yn cynnwys cael ei saethu mewn caffi yn Serbia yn 2012.

  Roedd Kevin Jones yn chwaraewr addawol ei hun nes iddo gael anaf torcalonnus i'w ben-glin. Ond mae wrth ei fodd nawr yn cael cyfle i gefnogi ei dîm yn Ffrainc.

 11. Caneuon Cymru ar y brig

  The Guardian

  Mewn erthygl yn rhestru'r caneuon gorau (a'r gwaethaf) i gefnogi'r timau sy'n chwarae yn Euro 2016, mae'r ddwy gân o Gymru, sef 'Together Stronger (C’mon Wales)' gan y Manic Street Preachers a 'Bing Bong' gan Super Furry Animals yn gwneud yn dda, gyda Bing Bong ar y brig.

  Gobeithio bydd yr un peth yn wir ar y cae!

  Bing Bong yn bencampwr
  Image caption: Bing Bong yn bencampwr
 12. Addewid newyddiadurwr

  Euro 2016

  Mae Tomos Dafydd, Gohebydd Wales Today yn Ffrainc, wedi dweud y bydd yn eillio'r geiriau 'Gareth Bale' ar ochr ei ben os bydd Cymru'n ennill Euro 2016.  Gwyliwch y gofod...!

  Tomos Dafydd
 13. Hutch methu gwneud hi

  BBC Cymru Fyw

  Roedd 'na siom i gôr o Sir Benfro, oedd yn gobeithio croesawu'r actor a'r canwr Americanaidd David Soul i'w cyngerdd nos 'fory.  Mae seren cyfres Starsky and Hutch o'r '70au yn llywydd anrhydeddus Côr Llanmadog - ar ôl iddo eu clywed tra ar wyliau ar Benrhyn Gŵyr yr haf diwethaf.

  Mae wedi anfon neges at y côr nawr yn dweud ei fod yn siomedig na fydd o'n gallu dod i'r cyngerdd wedi'r cyfan, ond ei fod yn anfon ei ddymuniadau gorau.

  David Soul
 14. Lein-yp Wali

  Euro 2016

  Pa gyngor sydd gan un arall o arwyr pêl-droed Cymru i'r tîm cenedlaethol cyn eu gêm 'fory?

  Dyma rai o dic-tacs diweddara' Wali Tomos i roi HEL i Slofacia...

  Video content

  Video caption: Beth yw tic-tacs Wali ar gyfer gêm Slofacia nos yfory?
 15. Tŷ biliwnydd wedi dymchwel

  BBC Cymru Fyw

  Mae tŷ sy'n berchen i filiwnydd ym Mhenarth wedi dymchwel. 

  Roedd Sid Gautum eisiau gwneud gwaith ar y tŷ er mwyn ychwanegu ystafelloedd eraill ond mae'r waliau a'r to wedi disgyn yn ddarnau yn ystod y gwaith. 

  Dywedodd Mr Gautum fod wyneb y tŷ yn gryf ac mewn un darn ond bod y tu fewn wedi dymchwel. 

  Y ty
 16. 'Dim lluniaeth na lluniau' yn y Senedd

  BBC Wales Politics

  Mae Llywydd newydd y Cynulliad wedi dweud wrth Aelodau i beidio yfed, bwyta na thynnu lluniau yn y Senedd

  Mae Nathan Gill, o UKIP, wedi bod yn trydar lluniau o du fewn i'r Siambr ac mae dau aelod arall o'r blaid wedi'u gweld yn yfed diodydd meddal. 

  Y Senedd ac Elin Jones
 17. I le aeth yr haul?

  Dylan Griffiths

  Chwaraeon BBC Cymru

  Mae Gohebydd Pêl-droed BBC Cymru, Dylan Griffiths, wedi angor gair o gyngor i rai sy'n anelu am Bordeaux...ewch â chôt law!

  Glaw Bordeaux