a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl fawr!

BBC Cymru Fyw

Dyna ni ar gyfer heddiw. 

Ond ymunwch gyda ni am 15.00 fory pan fyddwn ni yn canolbwyntio ar y gêm fawr yn Bordeaux.

Cmon Cymru!

Pêl droed: Cynhadledd i'r wasg

Euro 2016

Mae'r gynhadledd i'r wasg bêl droed wedi dechrau. Mi fydd mwy ar y wefan yn nes ymlaen. 

Cynhadledd
BBC

Tywydd heno

Tywydd, BBC Cymru

Rhagolygon gwlyb sydd gan Rhian Haf ar ein cyfer rwy'n ofni: "Pyliau o law wedi cyrraedd y de-orllewin, a fydd na gawodydd yn y gogledd erbyn hyn i lawer mae'n siwr," meddai Rhian.

"Y cawodydd yn drwm ar adegau, yn sir Ddinbych, sir y Fflint a Wrecsam, a'r cawodydd yn lledu i rai mannau yn y de a'r dwyrain dros nos. Y Tymheredd yn rhyw 15C"

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Edrych ymlaen at y gêm

Mae gêm gyntaf Cymru yn agosáu ac mae Dylan Griffiths wedi bod yn holi Malcolm Allen.

Edrych ymlaen at Cymru v Slofacia

Ymateb bwrdd iechyd

BBC Cymru Fyw

Mae Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi dweud ei bod yn cydymdeimlo gyda theulu Shanice Priestly wnaeth grogi ei hun yn ei chartref yng Nghonwy. 

Roedd y ferch 22 oed yn disgwyl babi. 

Mi ddywedodd y crwner y dylai'r bwrdd iechyd fwrw ymlaen gyda chynlluniau i sefydlu tîm arbenigol ar gyfer merched beichiog sydd gyda salwch iechyd meddwl.

Mae'r bwrdd iechyd wedi dweud ei bod yn gweithio'n galed i wella partneriaethau o ran gwasanaethau iechyd meddwl yn y gymuned. 

Maen nhw hefyd wrthi yn datblygu gwasanaethau iechyd meddwl ar gyfer menywod beichiog yn y gogledd. 

Gwrthdrawiad Wrecsam: teyrnged

BBC Cymru Fyw

Mae teulu dyn gafodd ei ladd yn dilyn gwrthdrawiad yn Wrecsam wedi ei ddisgrifio fel "tad, brawd, taid, wncwl a ffrind annwyl". 

 Roedd Gary MacDonald Graham yn 57 oed. 

 Y gred yw bod y gwrthdrawiad wedi digwydd ar ffordd yr A543 tra roedd Mr Graham yn cerdded rhwng dwy gylchfan. 

 Mae'r Heddlu wedi dweud y dylai gyrrwr y cerbyd gysylltu gyda nhw.   

Anlwc cefnogwyr o Flaenau Ffestiniog ar y ffordd i Ffrainc

BBC Cymru Fyw

Mae criw o gefnogwyr pêl droed sydd ar y ffordd i Ffrainc i wylio Cymru wedi mynd i drafferthion ar ôl i'w cerbyd fynd yn sownd o dan bont ar y cyfandir.

Roedd Michael Pugh a'i ffrindiau yn teithio o Flaenau Ffestiniog yn y goledd i Bordeaux yn Ffrainc i weld Cymru yn chwarae yn eu gêm gyntaf yn rowndiau terfynol Euro 2016.

Roedd yr ymladdwr tân 25 oed yn gyrru drwy ddinas Rouen am tua 10:30 pan fachodd to'r fan mewn pont isel oedd yn croesi'r ffordd.

campyr fan
BBC

Crwner yn galw am fwy o gefnogaeth

BBC Cymru Fyw

Mae crwner wedi dweud wrth fwrdd iechyd y dylen nhw fwrw ymlaen gyda chynlluniau i sefydlu tîm arbenigol ar gyfer merched beichiog sydd gyda salwch iechyd meddwl.

Daw hyn ar ôl i Shanice Priestly oedd yn feichiog grogi ei hun yn ei chartref yng Nghonwy. 

Casgliad y cwest oedd hunan laddiad. 

Ond mi ddywedodd y crwner, John Gittins, y byddai tîm arbenigol yn "gam mawr ymlaen" er mwyn arbed marwolaethau fel hyn yn y dyfodol. 

Mae BBC Cymru wedi gofyn i'r bwrdd iechyd am ymateb. 

Dur: ateb tymor hir yn 'hanfodol'

BBC Cymru Fyw

Mae Ysgrifennydd newydd yr Economi, Ken Skates wedi galw am ateb tymor hir i`r argyfwng dur.

Mae disgwyl i`r cwmni o India gyflwyno rhestr fer o brynwyr posib.

Ond mae yna ddyfalu y gallai`r cwmni fod yn ailystyried gwerthu eu safleoedd, gan gynnwys gwaith Port Talbot.

Gwireddu breuddwyd cefnogwr o Rosesni

The Leader

Mae'r Leader yn adrodd stori drawiadol cefnogwr pêl-droed brwd o Rosesni, sydd wedi dilyn Cymru ers blynyddoedd - a'i brofiadau yn cynnwys cael ei saethu mewn caffi yn Serbia yn 2012.

Roedd Kevin Jones yn chwaraewr addawol ei hun nes iddo gael anaf torcalonnus i'w ben-glin. Ond mae wrth ei fodd nawr yn cael cyfle i gefnogi ei dîm yn Ffrainc.

Caneuon Cymru ar y brig

The Guardian

Mewn erthygl yn rhestru'r caneuon gorau (a'r gwaethaf) i gefnogi'r timau sy'n chwarae yn Euro 2016, mae'r ddwy gân o Gymru, sef 'Together Stronger (C’mon Wales)' gan y Manic Street Preachers a 'Bing Bong' gan Super Furry Animals yn gwneud yn dda, gyda Bing Bong ar y brig.

Gobeithio bydd yr un peth yn wir ar y cae!

Bing Bong yn bencampwr
BBC
Bing Bong yn bencampwr

Addewid newyddiadurwr

Euro 2016

Mae Tomos Dafydd, Gohebydd Wales Today yn Ffrainc, wedi dweud y bydd yn eillio'r geiriau 'Gareth Bale' ar ochr ei ben os bydd Cymru'n ennill Euro 2016.  Gwyliwch y gofod...!

Tomos Dafydd
BBC

Dysgu gwers o neges destun

Twitter

Angen mwy o wersi gramadeg...?

View more on twitter

Hutch methu gwneud hi

BBC Cymru Fyw

Roedd 'na siom i gôr o Sir Benfro, oedd yn gobeithio croesawu'r actor a'r canwr Americanaidd David Soul i'w cyngerdd nos 'fory.  Mae seren cyfres Starsky and Hutch o'r '70au yn llywydd anrhydeddus Côr Llanmadog - ar ôl iddo eu clywed tra ar wyliau ar Benrhyn Gŵyr yr haf diwethaf.

Mae wedi anfon neges at y côr nawr yn dweud ei fod yn siomedig na fydd o'n gallu dod i'r cyngerdd wedi'r cyfan, ond ei fod yn anfon ei ddymuniadau gorau.

David Soul
BBC

Lein-yp Wali

Euro 2016

Pa gyngor sydd gan un arall o arwyr pêl-droed Cymru i'r tîm cenedlaethol cyn eu gêm 'fory?

Dyma rai o dic-tacs diweddara' Wali Tomos i roi HEL i Slofacia...

Beth yw tic-tacs Wali ar gyfer gêm Slofacia nos yfory?

Hunlle' ar y ffordd i Ffrainc

Twitter

Tŷ biliwnydd wedi dymchwel

BBC Cymru Fyw

Mae tŷ sy'n berchen i filiwnydd ym Mhenarth wedi dymchwel. 

Roedd Sid Gautum eisiau gwneud gwaith ar y tŷ er mwyn ychwanegu ystafelloedd eraill ond mae'r waliau a'r to wedi disgyn yn ddarnau yn ystod y gwaith. 

Dywedodd Mr Gautum fod wyneb y tŷ yn gryf ac mewn un darn ond bod y tu fewn wedi dymchwel. 

Y ty
BBC

'Dim lluniaeth na lluniau' yn y Senedd

BBC Wales Politics

Mae Llywydd newydd y Cynulliad wedi dweud wrth Aelodau i beidio yfed, bwyta na thynnu lluniau yn y Senedd

Mae Nathan Gill, o UKIP, wedi bod yn trydar lluniau o du fewn i'r Siambr ac mae dau aelod arall o'r blaid wedi'u gweld yn yfed diodydd meddal. 

Y Senedd ac Elin Jones
BBC

I le aeth yr haul?

Dylan Griffiths

Chwaraeon BBC Cymru

Mae Gohebydd Pêl-droed BBC Cymru, Dylan Griffiths, wedi angor gair o gyngor i rai sy'n anelu am Bordeaux...ewch â chôt law!

Glaw Bordeaux
BBC

Burke ar ei ffordd i Rio

BBC Sport Wales

Mae'r athletwr paralympaidd Owen Burke, o Ruddlan, wedi'i ddewis i gynrychioli Prydain ar y tîm saethu yng Ngemau Paralympaidd Rio eleni.  Bydd yn ymuno â Matt Skelhon a James Bevis, enillodd fedalau yn Llundain yn 2012.

Mae Burke wedi cael nifer o lwyddiannau ers ymuno â thîm Prydain yn 2013.

Saethwyr yng Ngemau Paralympaidd Llundain yn 2012
BBC
Saethwyr yng Ngemau Paralympaidd Llundain yn 2012

Oes angen awyren ar Bale?!

Twitter

Mae'r tîm ar fin "bordio" am Bordeaux!

View more on twitter

Newid yn y gwynt?

Tywydd, BBC Cymru

"Ar ôl yr holl dywydd braf mae'r tywydd 'di newid," meddai Rhian Haf,

"Fydd hi'n gymylog i'r rhan fwyaf ohonon ni, 'efo pyliau o law yn cyrraedd y de orllewin, a fydd 'na gawodydd yn y gogledd, - rhai trymion ar adegau."

Nigel Owens ar fin creu hanes

Undeb Rygbi Cymru

Mae Undeb Rygbi Cymru wedi cyhoeddi fideo ar eu tudalen Facebook yn llongyfarch y dyfarnwr Nigel Owens wrth iddo baratoi i dorri record 'fory.  Wrth i Fiji a Tonga herio'i gilydd, bydd Owens wedi dyfarnu 71 o gemau rhyngwladol - y nifer ucha' erioed.  Llongyfarchiadau Nigel!

Nigel Owens
AFP

Cennin, glowyr a lot o ddefaid

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae'r awr wedi cyrraedd. Am y tro cyntaf mewn 58 o flynyddoedd bydd tîm pêl-droed Cymru yn cystadlu ar un o lwyfannau mwyaf y gamp.

Bydd biliynau o lygaid y byd ar wŷr Chris Coleman, ond sut ydyn ni fel Cymru yn cael ei gweld gan bobl eraill ym mhedwar ban byd?

Faint o ystrydebau fydd yn llithro o wefusau timau sylwebu tu hwnt i Gymru yn ystod yr wythnosau nesaf dybed?

cymru
bbc

Rêf yn dychryn wiwerod coch

Golwg 360

Mae golwg360 yn adrodd bod cyfeillion byd natur yn poeni am wiwerod coch canolbarth Cymru yn dilyn rêf anghyfreithlon ym mryniau Ceredigion wythnos ddiwethaf.

Dywedodd yr Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt dros Dde a Gorllewin Cymru wrth golwg, fod cynnal partïon gwyllt o’r fath mewn mannau anghysbell yn gallu peryglu bywydau gwiwerod ac anifeiliaid gwyllt eraill.

wiwer
bbc

Streic Amgueddfeydd: Ymateb undeb

Mae Undeb y PCS wedi croesawu'r cynnig diweddara' i'w haelodau gan Amgueddfa Cymru, gan ddweud:

"Rydyn ni'n ystyried y manylion a byddwn ni'n ymgynghori â'n haelodau.

"Rydyn ni'n dal wedi ymrwymo i drafod setliad hirdymor i'r ffrae, sy'n deg i'n haelodau ac yn parchu'r hyn maen nhw'n haeddu."

Ramsey yn cofio am Speed

Golwg 360

Mae Golwg 360 yn cyfeirio at deyrnged chwaraewr canol cae Cymru Aaron Ramsey i'r cyn reolwr Gary Speed.  Yn ôl Ramsey, roedd teimlad ymhlith y garfan fod modd “cyflawni rhywbeth arbennig" gyda Speed wrth y llyw.

Ramsey a Speed
BBC

Streic Amgueddfeydd: Cynnig arall i staff

Huw Thomas

Gohebydd BBC Cymru

Mae Amgueddfa Genedlaethol Cymru wedi gallu dyblu eu cynnig gorau i'w staff yn sgil cymorth gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r Amgueddfa yng nghanol ffrae hir gyda'u gweithwyr ynghylch taliadau am weithio ar benwythnos.

Mae Gohebydd Celfyddydau BBC Cymru Huw Thomas yn dweud fod y staff wedi cael cynnig codiad cyflog gwerth 4% a thaliad sy'n cyfateb i bum mlynedd o daliadau ychwanegol.

Streic yn yr Amgueddfa Lechi yn Llanberis y llynedd
BBC
Streic yn yr Amgueddfa Lechi yn Llanberis y llynedd

Fanzone Bordeaux

Twitter

Bydd hi'n llawn yn fan'ma 'fory...

View more on twitter

Refferendwm: Angen canolbwyntio ar ddyfodol y DU

BBC Wales News

Mae AS Llafur sydd o blaid aros yn yr Undeb Ewropeaidd yn dweud y dylai'r refferendwm ganolbwyntio ar ddyfodol y DU, nid y blaid Geidwadol.

Yn ôl Chris Bryant, pobl fel ei etholwyr o yn Y Rhondda fyddai'n diodde' yn sgil yr "ansicrwydd economaidd".

Daw hyn wedi dadl ar ITV neithiwr, pan gafodd Boris Johnson ei gyhuddo o gefnogi Brexit yn y gobaith o ddod yn brif weinidog.

Mae'r ymgyrch dros adael yr UE, Dr Liam Fox AS, wedi cyhuddo'r ymgyrch aros o "ymosodiadau personol cyson" ar gyn Faer Llundain.

Chris Bryant a Liam Fox
BBC

Gwrthdrawiad A543: Dyn wedi marw

BBC Cymru Fyw

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am wybodaeth yn dilyn y gwrthdrawiad angheuol ar yr A543 yn Wrecsam dros nos.  Mae'n debyg fod car wedi gyrru ffwrdd ar ôl taro cerddwr ar ffordd gyswllt Llan-y-Pwll.

Bu farw dyn lleol yn ei 50au, oedd yn cerdded ger Clwb Golff Wrecsam, yn y fan a'r lle.

Dywedodd y Prif Arolygydd Darren Wareing:  "Rwy'n gofyn i yrrwr y cerbyd i gysylltu â ni.  Rwyf hefyd yn apelio am dystion oedd yn yr ardal ar y pryd a allai fod wedi gweld unrhyw beth i ffonio 101 gan ddyfynu'r cyfeirnod U084673."

Blog: Gwrthwynebwyr Cymru

Sgorio, S4C

Mae blog Sgorio heddiw'n edrych ar y ddau dro arall i Gymru chwarae Slofacia.

Ennill un a cholli un yw'r sgôr hyd yma!

Mwy o streicio yn Bordeaux?

Twitter

Mae'n edrych yn fwyfwy tebygol y galla' hi fod yn anodd i rai gyrraedd Bordeaux ar gyfer gêm Cymru a Slofacia 'fory...

View more on twitter

Dal i Redeg

BBC Radio Cymru

Mae'r fersiwn ddiweddaraf o fideo Radio Cymru, 'Rhedeg i Paris' wedi cael ei gyhoeddi.

Ydy'ch gôl chi wedi'i chynnwys?

Ffrainc yn anrhydeddu cyn filwr o Gaerfyrddin

Golwg 360

Mae dyn o Gaerfyrddin wedi cael ei wobrwyo gan Arlywydd Ffrainc, François Hollande, am ei ran yn rhai o ddigwyddiadau mawr yr Ail Ryfel Byd, medd Golwg 360.

Cafodd David Williams, 97, o Fancyfelin, ei wneud yn Farchog yn y L’Ordre National de la Légion d’Honneur, am helpu i amddiffyn a rhyddhau Ffrainc.

Corff wedi'i ddarganfod mewn gwesty yng Nghaerdydd

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu'r De yn dweud bod dyn wedi'i ddarganfod yn farw mewn gwesty yng Nghaerdydd.

Cafodd y corff ei ddarganfod am 09:15 yn y Future Inn yn y Bae.

Dydy'r corff ddim wedi cael ei adnabod eto, ond dydy hi ddim yn ymddangos fod y farwolaeth yn un amheus.

Future Inn
BBC

Gwobr Daniel Owen: Dim camau pellach

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd newydd gadarnhau na fydd unrhyw un yn cael ei erlyn wedi ymchwiliad yn ymwneud â nofel "anweddus" gafodd ei chyflwyno i un o gystadlaethau'r Eisteddfod Genedlaethol y llynedd.

Bu swyddogion yn ymchwilio i gŵyn yn ymwneud â chynnwys darn a gyflwynwyd ar gyfer Gwobr Goffa Daniel Owen ym Mhrifwyl Maldwyn a'r Gororau.  Ond maen nhw wedi penderfynu na fydd unrhyw gamau pellach yn cael eu cymryd.

Medal
BBC

Ymchwiliad i ladrad sigaréts gwerth £3,500

ITV

Mae Heddlu Gwent wedi rhyddhau llun o ddyn maen nhw eisiau ei holi wedi i werth £3,500 o sigaréts gael eu dwyn o Ystrad Mynach, sir Caerffili, ddydd Mercher, medd ITV.

Lluniau cylch cyfyng
Heddlu Gwent

Jenkins: Nid y parc yw'r broblem

BBC Sport Wales

Mae hyfforddwr cicio tîm rygbi Cymru Neil Jenkins yn hyderus na fydd chwarae yn Eden Park yn codi ofn ar chwaraewyr Cymru.

Dyw'r Crysau Duon heb golli gêm yna ers 1994, ond yn ôl Jenkins: "'Dyw'r lleoliad ddim yn bwysig. Does dim ots lle chi'n chwarae yn erbyn y Crysau Duon. Fyddan nhw wastad yn galed a fyddan nhw wastad yn gryf!"

Neil Jenkins yn y broses o baratoi gyda Dan Biggar
Getty Images
Neil Jenkins yn y broses o baratoi gyda Dan Biggar