a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl Fawr

  Fe fydd Senedd Fyw yn dychwelyd yfory am 1.30pm ar gyfer y cyfarfod llawn.

  Yr osgordd frenhinol yn gadael
 2. Hen Wlad Fy Nhadau a God Save the Queen

  Mae'r ddwy anthem yn cael eu chwarae yn ystod ymweliad yr osgordd frenhinol.

 3. Y Delynores Frenhinol

  Am y tro cyntaf, cafwyd perfformiadau cerddorol yn Siambr y Senedd gan Anne Denholm, y Delynores Frenhinol, a pherfformiad o gyfansoddiad gan yr Athro Paul Mealor, y cyfansoddwr enwog o Gymru, a gomisiynwyd yn arbennig.

  Anne Denholm
 4. Cerdd Ifor ap Glyn

  I nodi’r achlysur, fe wnaeth Ifor ap Glyn, Bardd Cenedlaethol Cymru, ysgrifennu cerdd a gaiff ei chyflwyno’n rhodd i Ei Mawrhydi y Frenhines gan y Cynulliad i nodi ei phen-blwydd yn 90 mlwydd oed. 

  Maeve Tonkin-Wells, sy’n fyfyriwr yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, ddarllenodd y gerdd yn ystod y seremoni.

  Maeve Tonkin-Wells
 5. 'Moment ganolog'

  Mae Carwyn Jones yn dweud bod dechrau'r Pumed Cynulliad yn " foment ganolog ym mhroses datganoli Cymru. 

  Carwyn Jones
 6. 'Disgwyliadau yn uchel'

  "Mae eich cyfrifoldebau yn fawr a'r disgwyliadau yn uchel" - dyna mae'r Frenhines yn ei ddweud wrth aelodau'r Cynulliad.

  Y Frenhines
 7. Y Frenhines yn cyrraedd y Senedd

  Y Llywydd Elin Jones yn hebrwng y Frenhines i'r Senedd
  Image caption: Y Llywydd Elin Jones yn hebrwng y Frenhines i'r Senedd
 8. Agoriad Swyddogol: 2011

  Canmolodd y Frenhines record y cynulliad ers dyfodiad datganoli yn ystod agoriad brenhinol y pedwerydd cynulliad ar 7 Mehefin 2011.

  Wrth annerch y cynulliad, llongyfarchodd y Frenhines Elizabeth II y cynulliad ar y gwaith da oedd eisoes wedi'i wneud ond dywedodd bod system ddeddfwriaethol newydd yn nodi cyfnod newydd ar gyfer y sefydliad.

  Dywedodd y Frenhines fod gan y cynulliad "enw da haeddiannol am ddiwydrwydd a gallu."

  Agoriad Brenhinol y Pdwerydd Cynulliad
 9. Agoriad Swyddogol: 2007

  Ychydig dros flwyddyn ar ôl i'r Frenhines agor cartref newydd y Cynulliad ym Mae Caerdydd, roedd Ei Mawrhydi yn ôl yn y Senedd unwaith eto i agor trydydd tymor y Cynulliad ar 5 Mehefin 2007.

  Yn sicr roedd yr ymweliad yma'n arwyddocaol ac yn agor pennod newydd yn hanes datganoli Cymru.

  O'r diwrnod hwn ymlaen fe newidiodd y ffordd yr oedd Cymru yn cael ei llywodraethu.

  Roedd deddf newydd Llywodraeth Cymru yn golygu mwy o rym i'r Cynulliad.

  Am y tro cyntaf erioed roedd 'na gyfle i ddeddfu ym Mae Caerdydd, i sicrhau fod deddfau ar gyfer Cymru yn cael eu llunio yng Nghymru.

  Agoriad Swyddogol 2007
 10. Agoriad Swyddogol: 2003

  Fis ar ôl etholiad y Cynulliad yn 2003 fe ddaeth y Frenhines i Fae Caerdydd i agor ail dymor y Cynulliad Cenedlaethol ar Fehefin y 5ed.

  Yn araith Ei Mawrhydi, fe nododd bod y Cynulliad "yn torri tir newydd."

  Serch hynny rhybuddiodd bod angen "amser ar unrhyw sefydliad cyfansoddiadol newydd i ymsefydlu ac i gyflawni.

  "Mae'r Cynulliad yn sefydliad ifanc ond yn barod mae'n creu argraff."

 11. Agoriad Swyddogol: 1999

  Agorwyd y Cynulliad cyntaf gan Y Frenhines ar 26 Mai 1999. 

  Bron i ddwy flwyddyn ar ôl i bobol Cymru bleidleisio o drwch blewyn dros sefydlu'r Cynulliad Cenedlaethol yn y refferendwm yn 1997 - 50.3% o blaid, 49.7% yn erbyn - ymunodd sêr cenedlaethol gydag aelodau o'r teulu brenhinol a gwleidyddion i ddathlu agoriad y Cynulliad Cenedlaethol newydd. 

  Ychwanegodd y Tywysog Charles mewn araith a gafodd ei thraddodi yn y Gymraeg: "Mae hyn yn ddiwrnod hanesyddol i Gymru. "Mae'n anrhydedd i chi, y 60 aelod, i fod yn arloeswyr."

 12. Bore da

  Bore da, croeso i Senedd Fyw  ar gyfer agoriad swyddogol y Pumed Cynulliad. 

  Bydd y Frenhines, Aelodau’r Cynulliad a chynrychiolwyr o bob rhan o Gymru yn bresennol ar gyfer yr agoriad swyddogol 

  Aelodau Côr Ieuenctid Cenedlaethol Cymru yn ymarfer yn y Senedd ar gyfer eu perfformiad
  Image caption: Aelodau Côr Ieuenctid Cenedlaethol Cymru yn ymarfer yn y Senedd ar gyfer eu perfformiad