a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

A dyna ni...

BBC Cymru Fyw

Fe fyd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Gwener.

Sut brynhawn?

Tywydd, BBC Cymru

Fe fydd heno'n sych efo awyr glir dros nos, ond rhywfaint o gymylau yn cyrraedd ardaloedd dwyreiniol y wlad yn ystod yr oriau man. 

Y tymheredd yn syrthio i rhwng 6 a 9C heno.

Ewch i'r wefan dywydd am ragolygon eich ardal.

Castell Cymreig i Jose Mourinho?

Daily Post

Yn ôl y Daily Post mae rheolwr newydd Manchester United, Jose Mourinho, yn meddwl am brynu castell yng Ngogledd Cymru. 

Dywed y papur ei fod wedi bod i weld Castell Gyrn ger Rhuthun, sydd ar werth am  £3.9m, ddwy waith.

Gig Rhedeg i Baris

Golwg 360

Mae Golwg360 yn sôn am gig nos yfory i gloi Eisteddfod yr Urdd y Fflint ac i ddathlu bod Cymru wedi cyrraedd pencampwriaeth Ewro 2016.

Bydd rhai o gyn-aelodau Anrhefn, band Y Ffug, Welsh Rebel Outpost a dau fand lleol, Madfall Reibus ac Ian Rush yn perfformio yn gig ‘Rhedeg i Baris’ Cymdeithas yr Iaith.

Wps!

BBC Cymru Fyw

Yn dilyn ymateb da i oriel Cymru Fyw o gamgymeriadau ieithyddol ar arwyddion ar hyd a lled Cymru, mae ganddom ni gasgliad newydd heddiw.  Mi gysylltodd Sion Jones o Abergele gyda ni a chynnig ei gasgliad personol. Mwynhewch, os mai dyna'r gair cywir!  

Gobeithio na fydd 'na dân!
Sion Jones
Gobeithio na fydd 'na dân!

Crysau retro pêl-droed Cymru

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae gwisgo crysau pêl-droed retro yn rywbeth ffasiynol iawn y dyddiau yma ac mae'r digrifwr Elis James wedi bod yn ychwanegu at ei gasgliad ers blynyddoedd.

Elis yw seren 'Elis in Euroland', sef cyfres o fideos byrion sydd wedi'u comisiynu gan BBC Cymru ar gyfer Euro 2016.

Cyn teithio i Ffrainc, bu'r cefnogwr brwd yn egluro wrth Cymru Fyw pa gitiau pêl-droed yw ei ffefrynnau:

elis
bbc

Rheithfarn agored ar wyddonydd

BBC Cymru Fyw

Mae crwner wedi cofnodi rheithfarn agored ar farwolaeth gwyddonydd o Brifysgol Caerdydd y cafwyd hyd i'w gorff ar draeth ym Mro Morgannwg.

Cafwyd hyd i gorff Dr Dewi Holt ar draeth Southerdown 12 niwrnod ar ôl iddo fynd ar goll o'i gartref yn Rhiwbeina, Caerdydd.

llun
bbc

Euro 2016: Pyllau glo a 'Welsh rarebit'

BBC Wales News

Mae gwefan newyddion Saesneg BBC Cymru yn rhoi sylw i dref fach Lens yn Frainc lle bydd miloedd o gefnogwyr pêl-droed Cymru yn heidio i'r gêm yn erbyn Lloegr ar Mehefin 16.

Mae 'na debygrwydd rhwng y dref fach a Chymru meddai'r erthygl ...

Welsh rarebit
BBC
Mae'n debyg fod 'Welsh rarebit' yn boblogaidd yn Lens

‘Cyfle ffantastig’ – pennaeth rhaglenni newydd

Golwg 360

Mae pennaeth rhaglenni newydd S4C yn dweud wrth golwg360 bod yna “gyfle ffantastig” i roi Cymru ar y map ym myd darlledu.

A rhan o weledigaeth Amanda Rees, sydd newydd ei phenodi’n Gyfarwyddwr Cynnwys y sianel, yw addasu’r deunydd i siwtio ffyrdd newydd o wylio rhaglenni teledu, yn enwedig ymhlith pobol ifanc.

Y nod, meddai wrth golwg360, “yw dathlu popeth sy’n bositif am ein diwylliant ni” a “pharhau i greu arlwy sy’n gallu cystadlu ag arlwy sianeli eraill ar draws Prydain ac ar draws y byd”.

Sgrin Fawr ac 'Ewro-byrgyrs' yn yr Hen Lyfrgell

BBC Cymru Fyw

Dywed yr Hen Lyfrgell yng Nghaerdydd y bydd yn dangos gemau Cymru gyda sylwebaeth Gymraeg ar sgrîn fawr yn ystod pencampwriaeth Euro 2016.

Fe fyddan nhw hefyd yn cynnig bwyd a diod fydd yn cynnwys cwrw crefft o Gymru a bwydlen arbennig yn ystod y gemau fydd yn cynnwys ‘Ewro-byrgyrs’.

Diffodd goleuadau'r Vetch 1982

BBC Cymru Fyw

Mae'r drydedd yn y gyfres o erthyglau BBC Cymru Fyw sy'n edrych ar siomedigaethau pêl-droed Cymru ers cyrraedd rowndiau terfynol Cwpan y Byd yn 1958 yn sgwrsio gydag Alan Curtis am ymgyrch 1982.

Mae Curtis yn cofio'r gêm dyngedfennol pan ddiffoddodd y goleuadau yn y Vetch yn ystod gêm rhwng Cymru a Gwlad yr Iâ.

Alan Curtis
BBC

Pwy gafodd y gig?

Eisteddfod yr Urdd

Mae band o bobl ifanc a gafodd ei roi at ei gilydd gan raglen deledu Pwy Geith y Gig? wedi perfformio ar faes Eisteddfod yr Urdd heddiw.

Fe gafodd Anian ei greu ar ôl i gynhyrchwyr y rhaglen grwydro Cymru yn chwilio am yr aelodau gorau. Eu gwobr ydy cael eu mentora gan bedwar adnabyddus yn y sîn gerddoriaeth a pherfformio’n fyw mewn gig arbennig yn Eisteddfod yr Urdd.

Anian ar faes Eisteddfod yr Urdd
bbc

Cofio Arwyr '76

BBC Radio Cymru

Mae Glyn Griffiths yn cofio arwyr pêl-droed angofiedig 1976, "un o'r timau gorau yn Ewrop", ar flog Ar y Marc. 

Bydd Ffwtbol a Fflêrs: Cofio Arwyr ’76 gyda John Hardy yn cael ei ddangos nos Iau nesaf, 9 Mehefin ar S4C.

Glyn Griffiths
BBC

Byw gyda dementia

BBC Cymru Fyw

Sut brofiad yw byw gyda Dementia? Bydd rhaglen Panorama heno yn clywed gan Chris Roberts o Ruddlan a gafodd ddiagnosis pan oedd yn 50 oed.

Mae cynhyrchydd y rhaglen Maria David wedi bod yn rhoi ei hargraffiadau o Chris a'r ffordd mae'r clefyd yn effeithio arno. 

Chris Roberts
Iolo Penri

Pêl-droedwyr yr Urdd

Eisteddfod yr Urdd

Pwy a ŵyr nad yw Bale, Ramsey a Ledley y dyfodol wedi vod yn dangos eu doniau ar gae chwaraeon Eisteddfod yr Urdd heddiw?

Plant yn chwarae pêl-droed yn Eisteddfod yr Urdd
BBC

Gweithwyr ffatri fwyd yn streicio dros newid cyflog

BBC Cymru Fyw

Mae gweithwyr mewn ffatri fwyd ger Casnewydd yn cynnal streic ddydd Iau, dros fwriad y cwmni i gyflwyno'r cyflog byw cenedlaethol.

Yn ôl yr undeb sy'n cynrychioli'r gweithwyr, bydd aelodau yn ffatri RF Brookes yn Nhŷ Du yn colli miloedd o bunnau'r flwyddyn mewn taliadau i weithio shifftiau.

Ond mae perchnogion y cwmni, 2 Sisters Food Group, yn dadlau ei fod yn "gamarweiniol" i gysylltu eu cynllun taliadau newydd a'r cyflog byw.

ffatri
bbc

Gwobrau Tir na-Nog

BBC Cymru Fyw

Siân Lewis a Valériane Leblond yw enillwyr y categori cynradd yng ngwobrau Tir na-Nog am eu cyfrol Pedair Cainc y Mabinogi.  

Enillydd y categori uwchradd ydy Llŷr Titus am ei nofel antur, Gwalia.  

Mae'r gwobrau yn cael eu cyflwyno'n flynyddol gan Gyngor Llyfrau Cymru i awduron y llyfrau gorau i blant a phobl ifanc sydd wedi eu cyhoeddi yn ystod y flwyddyn flaenorol.  

Valériane Leblond a Siân Lewis
s4c

Drama 'bwerus'

 "Dwi’m yn cofio gweld drama mor bwerus ers tro," meddai Lowri Haf Cooke yn ei hadolygiad o'r ddrama Perthyn/Belonging sy'n trafod effaith Dementia.

Roedd yn brofiad emosiynol i'r gynulleidfa meddai Lowri Cooke a'r actor Llion Williams yn serenu yn ei berfformiad o glaf sy'n mynd yn ôl i ddyddiau a iaith ei blentyndod.

Golygfa o Perthyn
Re-live

Taith 40 milltir i gael cymorth swyddi i bobl Rhyl

BBC Cymru Fyw

Bydd tua 100 o bobl sy'n defnyddio gwasanaethau PeoplePlus Cymru yn y Rhyl yn gorfod teithio tua 40 milltir i fynychu apwyntiadau.

Mae'r asiantaeth, sydd yn darparu'r gwasanaeth ar ran Adran Gwaith a Phensiynau'r llywodraeth, yn cau eu swyddfa yn y dref ddydd Gwener.

Bydd yn rhaid i gwsmeriaid PeoplePlus deithio i'r Fflint er mwyn mynychu apwyntiadau.

Bardd y Gadair

Eisteddfod yr Urdd

A dyma enillydd y Gadair, Gwynfor Dafydd, wedi dod allan o'r Pafiliwn i heulwen y Maes.

Gwynfor Dafydd
bbc

Llongyfarchiadau!

Eisteddfod yr Urdd

Mae Ysgol Llanhari yn teimlo'n falch iawn p'nawn 'ma.

Llongyfarchiadau mawr iti Gwynfor ar dy gamp yn ennill Cadair yr Urdd heddi.Hynod falch o'th lwyddiant!@YGGTonyrefail @Urddmg @Dannyractor

Gwynfor Dafydd yn ennill cadair yr Urdd

Eisteddfod yr Urdd

Gwynfor Dafydd sydd wedi ennill y Gadair yn Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint 2016. 

Mae'r gadair yn cael ei chyflwyno i'r Prifardd am gyfansoddi cerdd gaeth neu rydd, heb fod dros 100 llinell ar y testun Cam.

Mae Gwynfor yn ddisgybl yn Ysgol Llanhari, a chyn hynny yn Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail. 

 Mae'n gobeithio mynd i Goleg yr Iesu yng Nghaergrawnt y flwyddyn nesaf i astudio Sbaeneg ac Almaeneg. 

 Beirniaid y gystadleuaeth oedd Hywel Griffiths a Gwenallt Llwyd Ifan.   

urdd
bbc

Crysau Lloegr yn cythruddo'r Cymry

BBC Radio 5 Live

Mae BBC Radio 5 Live wedi bod yn rhoi sylw i gwynion cefnogwyr pêl-droed Cymru yng Nghaerdydd am y posteri yn hysbysebu cit Lloegr sydd i'w gweld mewn sawl siop yn y ddinas. Roedd y darlledwr Rhydian Bowen Phillips ymhlith y cefnogwyr oedd wedi eu cythruddo. 

Crys Lloegr
BBC
Beth am grysau Cymru?

Cyn-filwyr: 'Angen gwneud mwy' i'w helpu ag iechyd meddwl

BBC Cymru Fyw

Mae angen gwneud mwy i gwrdd ag anghenion iechyd meddwl cyn-filwyr yng Nghymru, yn ôl ymchwil newydd.

Mae adroddiad Call to Mind: Cymru yn dweud er bod y system wedi gwella yn y blynyddoedd diwethaf, mae angen datblygu pellach.

cynfilwyr
bbc

Mohammad a'r Maes

Eisteddfod yr Urdd

Wyneb a llais cyfarwydd i BBC Cymru, y cyflwynydd Jason Mohammad, a’i fab ar y ffordd i weld ei ferch, Lili, yn perfformio.

Jason Mohammad a’i fab Max ar faes yr Eisteddfod
BBC

Agoriad Swyddogol y Pumed Cynulliad

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Bydd Ei Mawrhydi y Frenhines, Aelodau’r Cynulliad a chynrychiolwyr o bob rhan o Gymru yn bresennol ar gyfer Agoriad Swyddogol y Pumed Cynulliad ar 7 Mehefin 2016 ynghyd ag aelodau blaenllaw eraill o'r teulu Brenhinol

Fel un o’i chyfrifoldebau cyntaf fel Llywydd y Cynulliad, bydd Elin Jones AC yn croesawu’r Parti Brenhinol i’r Senedd.

Bywyd diwylliannol Cymru fydd canolbwynt y digwyddiadau seremonïol. Ceir perfformiadaugan Anne Denholm, y Delynores Frenhinol, a bydd cerdd o waith Bardd Cenedlaethol newydd Cymru, Ifor ap Glyn, yn cael ei chyflwyno’n i'r Frenhines i nodi ei phen-blwydd yn 90 mlwydd oed.

cynulliad
bbc

Pwy fydd yn y Gadair?

Mae cadair Eisteddfod yr Urdd yn aros am ei pherchennog newydd. 

Diwrnod y cadeirio heddiw yn @EisteddfodUrdd. Gwaith cywrain @neilwyn. A fydd teilyngdod? Gobeithio'n wir.

Diwrnod y cadeirio heddiw yn @EisteddfodUrdd. Gwaith cywrain @neilwyn. A fydd teilyngdod? Gobeithio'n wir.

Garry Monk i reoli Leeds

BBC Sport

Mae cyn reolwr clwb pêl-droed Abertawe Garry Monk wedi ei benodi fel prif hyfforddwr newydd Leeds United meddai BBC Sport.

Fe gafodd ei ddiswyddo o Abertawe ym mis Rhagfyr 2015 ar ôl 18 mis yn y swydd.

Garry Monk
Rex Features

Elin yn edrych ymlaen

Eisteddfod yr Urdd

Wrth iddi edrych ymlaen at dderbyn Tlws John a Ceridwen Hughes, ar lwyfan y pafiliwn yn Steddfod yr Urdd heno, dywedodd Elin Williams - sy’n hyfforddi partion llefaru yn ardal Llanbedr Pont Steffan – wrth Cymru Fyw ei bod hi "wrth ei bodd" yn hyfforddi’r plant, gan ei bod hi wedi elwa o waith gwirfoddolwyr pan oedd hi’n blentyn. 

Meddai, “nid yr ysgol oedd yn canolbwynt ar yr Urdd i ni yn ardal Llambed. Dw i mor ddiolchgar i’r gwirfoddolwyr roddodd o’u hamser i ni yn yr adran a’r aelwyd am yr holl gyfleon gawso’ ni.”

Mae’r wobr yn cael ei rhoi bob blwyddyn i unigolion sy’n gwneud cyfraniad sylweddol i fywyd ieuenctid Cymru  

elin
bbc

O stondin i stondin

Golwg 360

Mae ‘na fwy i Eisteddfod yr Urdd na'r cystadlu ar y llwyfan yn unig meddai Golwg 360 sydd wedi bod am dro o gwmpas rhai o stondinau’r maes i weld beth sydd ganddyn nhw i’w cynnig. 

Cyfnod Giggs yn dod i ben

The Daily Telegraph

Mae'r Telegraph yn adrodd fod cyfnod y Cymro, Ryan Giggs ar fin dod i ben gyda chlwb Manchester United, wedi perthynas 29 mlynedd gyda'r clwb.

Mae Giggs wedi bod yn is-reolwr gyda'r clwb ers tair blynedd, ond mae disgwyl iddo adael yn dilyn penodiad Jose Mourinho.

Cip ar uchafbwyntiau ddoe o faes yr Urdd

Eisteddfod yr Urdd

Uchafbwyntiau ddydd Mercher ar faes Eisteddfod yr Urdd, Sir Y Fflint:

Uchafbwyntiau ddydd Mercher ar faes Eisteddfod yr Urdd, Sir Y Fflint

Steddfod yn y bae

BBC Radio Cymru

Mae Cyfarwyddwr yr Urdd, Aled Sion, wedi bod yn trafod y penderfyniad i gynnal Eisteddfod yr Urdd ym mae Caerdydd yn 2019 ar raglen y Post Cyntaf y bore ma.

Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd yn dweud y bydd 'steddfod 2019 yn "un gwahanol"

Saith wyneb newydd Wrecsam

Daily Post

Mae 'na newidiadau mawr wedi bod ar y Cae Ras yn Wrecsam yn yr wythnosau diwethaf wrth i'r rheolwr Gary Mills lunio ei garfan ar gyfer y tymor newydd. Mae 'na saith wyneb newydd wedi cyrraedd y clwb ers diwedd y tymor. Rob Griffiths, gohebydd Chwaraeon y Daily Post, sy'n cymryd golwg agosach ar y chwaraewyr newydd.

Heddlu'n ymchwilio wedi i fachgen gael ei saethu

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu De Cymru yn ymchwilio i ddigwyddiad lle cafodd bachgen 16 oed ei saethu gyda gwn awyr wrth chwarae yn y coed uwchben Ynys Oween ger Aberfan. 

Fe ddigwyddodd y saethu am oddeutu 21:30 ddydd Sadwrn 28 Mai, pan gafodd y dioddefwr ei saethu  gan ddynion anhysbys a oedd hefyd yn y goedwig. 

Cafodd y bachgen ei gludo i'r ysbyty lle cafodd driniaeth i'w ben.

Yr Urdd mewn dwy funud

S4C

Ydych chi wedi methu dyddiau agoriadol Eisteddfod yr Urdd? na phoenwch mae S4C wedi cyhoeddi fideo dwy funud o'r uchafbwyntiau hyd yma. Joiwch!

urdd
BBC

Ashley'n ymestyn cytundeb gyda'r Gweilch

BBC Sport Wales

Mae'r clo Lloyd Ashley wedi arwyddo cytundeb tair blynedd arall gyda'r Gweilch gan ymestyn ei gyfnod yno i 2019.

Fe ddaeth Ashley, sy'n 25 mlwydd oed, drwy system academi'r clwb.

Lloyd Ashley
Huw Evans Picture Agency

Neges Llywydd yr Urdd

Eisteddfod yr Urdd

“Cymrwch y cyfleoedd. Crewch yr atgofion.” Dyna neges Llywydd yr Urdd, Dan Rowbotham y bore ‘ma ar faes y Steddfod. 

Bu Dan yn son am ei gyfnod wrth y llyw, gan ddweud ei fod yn “mwynhau bob eiliad”. 

Mae o wedi bod yn brysur gydol yr wythnos, gan gymryd rhan yn y prif seremoniau a chadeirio sesiynau trafod ar bynciau’n cynnwys yr argyfwng ffoaduriaid, refferendwm Ewrop a sefyllfa’r iaith Gymraeg. 

Fel rhan o’i rol, mae Dan wedi penodi llysgennad i’r mudiad ymhob ysgol uwchradd a sefydlu’r cynllun i gynnal gig ar faes Steddfod yr Urdd ar y nos Sadwrn ola’.

dan
bbc

Lliwiau addas y Dreigiau ar faes yr Urdd

BBC Cymru Fyw

Mae cynrychiolwyr o glwb pêl-droed Wrecsam ar faes Eisteddfod yr Urdd heddiw i arddangos cit newydd y tîm ar gyfer y tymor newydd. Cwmni Trelars Ifor Wlliams o Gorwen ydi'r noddwyr. Gobeithio y bydd y tîm yn tynnu gyda'i gilydd yn 2016/17! 

Lliwiau'r Urdd: Yr asgellwr Paul Rutherford a'r chwaraewr canol cae Rob Evans yng nghrysau newydd Wrecsam
BBC
Lliwiau'r Urdd: Yr asgellwr Paul Rutherford a'r chwaraewr canol cae Rob Evans yng nghrysau newydd Wrecsam