a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Bydd diweddariadau ar ein hafan ni heno a thros y penwythnos cyn i'r llif byw ailddechrau am 8:00 fore Llun.

 2. Dirwy i Gyn Gomisiynydd Heddlu

  South Wales Evening Post

  Mae cyn Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, Christopher Salmon, wedi cael dirwy o £700 a thri phwynt ar ei drwydded am fod a theiars diffygiol, medd y South Wales Evening Post.

  Fe wnaeth Mr Salmon, a fethodd gael ei ailethol ym mis Mai, bleidio'n euog i'r drosedd ar 2 Hydref y llynedd, drwy lythyr

 3. Elis yn Ewrop

  BBC Cymru Wales

  Dyn yn glanio ar y lleuad a chreu'r peiriant ffacs. 

  Dyna chi ddau beth sydd wedi digwydd ers y tro diwethaf i Gymru gyrraedd un o brif gystadlaethau pêl-droed y byd.

  Wrth i Euro 2016 agosáu, yn y cyntaf o gyfres newydd ar-lein mae'r digrifwr, a chefnogwr brwd, Elis James yn edrych yn ôl ar hynt a helynt y tîm cenedlaethol dros y degawdau.

  Video content

  Video caption: Golwg y digrifwr Elis James ar hanes pêl-droed Cymru
 4. Apêl gan yr heddlu

  Heddlu Gwent

  Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth wrth geisio dod o hyd i Tyrone Birkett o Gaerffili. 

  Mae'r dyn 31 oed wedi torri amodau ei drwydded ar ôl cael ei ryddhau o garchar ar 22 Ebrill. 

 5. Enillydd y Gystadleuaeth i Gantorion Cymreig

  BBC Radio Cymru

  Sioned Gwen Davies sydd wedi ennill y Gystadleuaeth i Gantorion Cymreig 2016.

  Fe fydd yn mynd ymlaen i gynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth BBC Canwr y Byd. Cafodd Heledd Cynwal sgwrs efo hi ar Radio Cymru.

  Video content

  Video caption: Sioned Gwen Davies fydd yn cynrychioli Cymru yn BBC Canwr y Byd 2017.
 6. Rhybudd o law trwm

  Tywydd, BBC Cymru

  Fe fydd hi’n glos y p'nawn 'ma gyda’r tymheredd uchaf tua 21C ond mae rhybudd melyn am gawodydd trwm a tharanllyd, mellt, taranau a chesair yn y de a’r canolbarth tan 2300 heno. 

  Bydd rhai cyfnodau clir dros nos a niwl isel a tharth erbyn y bore.

  Ewch i'r wefan dywydd am ragolygon y penwythnos.

 7. Anrhydedd i gyn filwr

  Wales Online

  Mae cyn filwr sy'n dathlu ei ben-blwydd yn 91 ymhen dau ddiwrnod wedi derbyn un o brif fedalau Ffrainc - Legion d'Honneur, medd WalesOnline. 

  Roedd John Davies o Gasnewydd yn 19 oed pan gymerodd ran yn ymosodiad milwyr parasiwt oriau cyn i filwyr y cynghreiriad lanio ar draethau Normandy ar 6 Mehefin 1944. 

 8. Oriel y Mis: Mai

  BBC Cymru Fyw

  Graham Pritchard oedd ffotograffydd gwadd Cymru Fyw ar gyfer mis Mai.

  Cliciwch yma i weld casgliad o'i luniau bendigedig.

  Llanddwyn
 9. Newydd i'r busnes rhagbrofion?

  Ydych chi'n wynebu rhagbrofion Eisteddfod yr Urdd fel rhiant am y tro cyntaf eleni? 

  Efallai eich bod chi angen ychydig o dips gan yr "arch fam eisteddfodol", Beth Angell. Mae ei rhestr cynghorion yn dechrau gyda chloc larwm ... 

 10. Ysbyty Seiciatryddol dal ar werth

  Cyngor Sir Ddinbych

  Mae hen Ysbyty Seiciatryddol Gogledd Cymru yn Ninbych yn parhau heb ei werthu, meddai Cyngor Sir Ddinbych.

  Mewn arwerthiant ddydd Iau cafodd £1.94m ei gynnig am y safle, ond roedd isafswm o £2.25m i £2.5m wedi ei osod.   

  Ysbyty Gogledd Cymru
 11. Sesiynau Gŵyl y Gellli

  BBC Arts

  Mae Gŵyl y Gelli yn parhau dros y penwythnos a rhai o sesiynau'r ŵyl lenyddol i'w gweld ar wefan BBC Arts o heddiw ymlaen.

  Gwyl y Gelli
 12. Gŵyl "mwyaf o'i bath"

  Golwg 360

  Mae Gŵyl y Llais yn cael ei lansio yng Nghaerdydd heno meddai Golwg 360.

  Mae'n "un o’r gwyliau celfyddydol mwyaf o’i bath" meddai Golwg ac yn cynnwys perfformiadau gan Charlotte Church, Bryn Terfel, Gwenno Saunders a Van Morrison.

 13. Angen i Gymru 'fod yn fwy eofn'

  BBC Cymru Fyw

  Wnaiff Cymru ddim gwireddu ei photensial artistic llawn os nad yw hi'n bod yn fwy eofn, yn osgoi cyfyngiadau polisi a meithrin cymunedau creadigol meddai cyn gyfarwyddwr artistig National Theatre Wales.

  Dyna fydd neges John McGrath yn Narlith Patrick Hannan BBC Radio Wales 2016 yng Ngŵyl y Gelli Gandryll yr wythnos nesa meddai Canolfan Gyfryngau'r BBC.

  John McGrath
 14. Diswyddo plismon

  BBC Cymru Fyw

  Mae gwrandawiad disgyblu wedi penderfynu diswyddo aelod o Heddlu'r Gogledd oherwydd iddo barhau i edrych ar gofnodion cyfrifiadur heb reswm digonol.

  Roedd y cwnsatbl Philip Owen wedi ei gyhuddo o edrych ar gofnodion heb fod yna resymau plismona i wneud hynny.

  Penderfynodd y panel disgyblu ei fod wedi camymddwyn mewn swydd.  

 15. Apêl am ddyn ar goll

  Heddlu Dyfed Powys

  Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio am wybodaeth am ddyn 29 oed aeth ar goll o long oedd yn hwylio rhwng Iwerddon a Chymru.

  Cafodd Marian Negau ei weld am y tro diwethaf am 12:00 ddydd Iau pan wnaeth y llong Irish Ferries gyrraedd Doc Penfro.

  Bu hofrennydd a badau achub yn chwilio amdano ar ôl i aelodau eraill o griw'r llong sylwi ei fod ar goll.   

  Dywed yr heddlu y dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â nhw ar 101. 

  Marian Negau
 16. Meddyg yn ddieuog o ddynladdiad

  BBC Cymru Fyw

  Mae meddyg teulu wedi ei chael yn ddieuog o ddynladdiad bachgen 12 oed, yn dilyn achos yn Llys y Goron Caerdydd.

  Cafodd Dr Joanne Rudling ei chyhuddo o ddynladdiad Ryan Morse o Flaenau Gwent, oedd yn dioddef o glefyd Addison, yn 2012.

  Daeth yr achos i ben ar ôl i'r barnwr ddweud nad oedd gan yr erlyniad achos ddigon cryf. 

  Joanne Rudling
 17. Dirwy am ddiffyg hylendid bwyd

  BBC Cymru Fyw

  Mae bwyty KFC ym Mhont-y-pŵl wedi cael dirwy o £100,000 am droseddau'n ymwneud â hylendid bwyd.

  Clywodd llys nad oedd y boeler dŵr poeth yn gweithio ac nad oedd yna ddiheintyddion glanhau ar gael. 

  Yn ôl Cyngor Torfaen mae'r awdurdod nawr yn fodlon fod y safonau wedi gwella'n sylweddol ar ôl y digwyddiad. 

 18. 'Y gwir' am ddefaid gwyllt Rhydypandy

  The Huffington Post

  Mae'r Huffington Post yn mynd ar drywydd stori yn y wasg ddechrau'r wythnos oedd yn honni fod defaid yn creu hafoc mewn pentref yng Nghymru ar ôl bwyta canabis.

  Cam-ddealltwriaeth oedd y cyfan meddai'r Huffington Post yn dellio o gamddehongli geiriau cynghorydd lleol.

 19. Dyfalu am ddyfodol Giggs

  BBC Sport Wales

  Mae Manchester United wedi cadarnhau mai Jose Mourinho yw eu rheolwr newydd, ond parhau mae'r dyfalu am ddyfodol y Cymro Ryan Giggs. 

   Y gred yw bod Giggs, oedd yn is-reolwr i Louis van Gaal, wedi cael cynnig i barhau gyda'r clwb. 

  Ond dyw hi ddim yn glir beth fyddai ei rôl newydd o dan Mourinho pe bai'n penderfynu aros.    

  Giggs