a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Nathan Gill yn barod i gefnogi Carwyn
 2. Dau o flaen llys wedi marwolaeth milwr
 3. Papur Gwyn y BBC: Cynnwys llais o Gymru

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. NOSON GLIR

  Tywydd, BBC Cymru

  Mae Cymru gyfan wedi cael gwledd o heulwen heddiw gyda'r tymheredd yn cyrraedd 21C yn Nhrawsgoed a 22C ym Mhrestatyn.

  Heno fe fydd yn noson fwyn iawn ac mae disgwyl i unrhyw gawodydd lleol gilio gan adael noson sych a chlir ond bydd cymylau'n datblygu o'r dwyrain yn nes ymlaen.

  Cadwch lygad ar ein gwefan dywydd am ragolygon y dyddiau nesaf.

 2. CADEIRYDD NEWYDD CYNGOR YNYS MÔN

  Cyngor Ynys Môn

  Mae'r Cynghorydd Bob Parry wedi ei ethol fel Cadeirydd newydd Cyngor Sir Ynys Môn.

  Rhoddwyd y cyfrifoldeb i'r Cyng. Parry yn ystod cyfarfod o'r Cyngor Llawn yn gynharach y prynhawn 'ma.

  Bob Parry
 3. BETH YW MAINT CYMRU?

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  "An area the size of Wales" - ymadrodd sy'n cael ei ddefnyddio'n aml wrth i newyddiadurwyr a chyflwynwyr teledu geisio rhoi syniad o arwynebedd rhywbeth.

  Ond pa mor fawr yn union yw 'ardal maint Cymru?' Cymru Fyw sy'n rhannu 'chydig o ffeithiau yn yr adran Gylchgrawn.

  Maint Cymru