a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Y diweddaraf o Gymru ar 3 Mai
 2. Gwahardd Y Ddraig Goch o'r Eurovision
 3. Dur: Liberty yn cadarnhau cais i brynu
 4. Anthem Euro 2016 ar Radio Cymru

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. CYFFRO ETHOLIAD 2016

  Etholiad 2016

  Cofiwch y gallwch ddilyn holl ddatblygiadau Etholiad 2016 ar Cymru Fyw wedi i'r blychau pleidleisio gau am 22:00. Bydd ein tudalen fyw arbennig yn crynhoi'r darlun gan ein gohebwyr o'r canolfannau cyfrif, sylwadau arbenigwyr a phleidleiswyr.  Byddwn ni'n rhoi ambell her i fardd a chartwnydd hefyd i godi gwên yn ystod y nos.

  Dilyn stori Etholiad 2016 ar BBC Cymru Fyw. 

  Senedd
 2. ANTHEM EURO 2016 RADIO CYMRU

  BBC Radio Cymru

  Ar wefan Radio Cymru mae fideo o Candelas yn perfformio anthem y sianel ar gyfer Euro 2016 - Rhedeg i Paris gan yr Anhrefn. Cafodd y gân a'r fideo ei gomisiynu gan Radio Cymru fel eu cân i gefnogi tîm Cymru yn ystod yr ymgyrch. Daw'r gân wreiddiol o'r albwm Dial Y Ddraig gan yr Anhrefn o 1990, ac mae Rhys Mwyn yn ymddangos yn fideo'r fersiwn newydd.

  Aled Hughes
 3. UCHAFBWYNTIAU CWPAN CYMRU

  Mae rhaglen @sgorio wedi trydar y bydd uchafbwyntiau gêm Y Seintiau Newydd v Airbus i'w gweld am 17.00 ar S4C.

  View more on twitter
 4. CEISIO GWARCHOD CYWION PRIN

  Mae cadwriaethwyr yn gobeithio y bydd prosiect newydd yn Sir Ddinbych yn helpu i atal cywion math prin o wennol y môr rhag cael eu bwyta gan adar ysglyfaethus. 

  Mae'r ardaloedd yng Ngronant, ger Prestatyn, ymlith yr ychydig rai ble mae'r adar yn cael eu bridio yng Nghymru. 

  Y llynedd roedd cudyllod coch wedi lladd 33 o gywion ac wyth gwennol.

  Gwenoliaid y mor a'u cywion
 5. PNAWN CYMYLOG

  Tywydd, BBC Cymru

  Mi fydd hi'n brynhawn cymylog ar y cyfan, gydag ysbeidiau heulog. Gellir disgwyl rhai cawodydd tua'r dwyrain, ond dylai'r rhain glirio. Y tymheredd ucha'n 13C. 

  Am fanylion llawn y tywydd yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC.