a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Cai Llwyd a Rhodri Tomos

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Ychydig o wyn ar ôl

  Etholiad 2016

  Chwe sedd eto i gyhoeddi - dyma'r sefyllfa hyd yn hyn, gyda'r de yn edrych yn goch iawn i'r Blaid Lafur.

  Map
 2. Pawb yn 'nabod Leanne?

  Sian Morgan Lloyd

  Darlithydd Newyddiaduraeth, Coleg Cymraeg Cenedlaethol

  "Faint o ddylanwad mae proffil Leanne Wood yn y wasg a'r cyfryngau wedi'i gael ar y canlyniad

  "Diddorol yw gweld ymateb un Cymro ar Twitter:

  View more on twitter

  "Ry'n ni'n gwybod faint o'r boblogaeth sy'n darllen papurau Lloegr ac am y diffyg sylw sydd yn cael ei rhoi i Lywodraeth Cymru a datganoli. Felly, mae angen ystyried yr hwb gafodd Leanne Wood o ymddangos ar ddadleuon yr arweinwyr adeg yr Etholiad Cyffredinol a'i phroffil hi ers hynny.

  "Mae nifer y bobl sydd wedi pleidleisio yn ymddangos yn well na rhai blynyddoedd cynt ond beth sydd angen ar wleidyddiaeth Cymru yn fy marn i yw mwy o gysylltiad rhwng y cyhoedd a chymeriadau'r Senedd. Ac mae dyletswydd ar y wasg a'r cyfryngau, yng Nghymru a thu hwnt, i liwio'r broses honno."   

 3. 'Brwydr rhwng cewri'r Cynulliad'

  Etholiad 2016

  Steffan Evans o Ganolfan Llywodraethiant Cymru sy'n rhoi ei farn ar stori'r noson - Leanne Wood yn cipio Rhondda ar ran Plaid Cymru.

  Mae'n disgrifio'r ymgyrch yno fel "brwydr rhwng dau o gewri'r Cynulliad".

  Video content

  Video caption: Etholiad 2016: Ymateb i ganlyniad Rhondda
 4. 'Oes 'na sgrîn sbar yma?'

  BBC Cymru Wales

  Erioed wedi meddwl faint o waith sy'n mynd ymlaen yn y BBC yn ystod noson etholiad fel hon?

  Dyma lun o ran fechan o weithlu BBC Cymru ar gyfer heno, gyda degau o sgriniau i gadw golwg ar y diweddaraf o'r holl gyfrifon!

  Hwb Etholiad
 5. Rhoi melyn ar y map

  Etholiad 2016

  Yr unig sedd i newid dwylo hyd yn hyn heno, ond mae etholaeth Rhondda yn edrych yn unig iawn wedi'i amgylchynu gan seddi coch y Blaid Lafur ar ein map.

  Fydd mwy o felyn ar y map yn ne Cymru erbyn diwedd y canlyniadau?

  Rhondda
 6. Cyffro yn y Cymoedd i Blaid Cymru

  Sian Morgan Lloyd

  Darlithydd Newyddiaduraeth, Coleg Cymraeg Cenedlaethol

  "Dyma stori'r etholiad hyd yma heb os.

  "Wnaeth Leanne Wood dderbyn cryn dipyn o sylw adeg yr Etholiad Cyffredinol y llynedd ond prin oedd y cynnydd yn y bleidlais i Blaid Cymru bryd hynny. A phetai'r Blaid yn cael perfformiad sâl heno byddai cwestiynau wedi codi ai hi ddylai arwain o hyn ymlaen.

  "Felly mae'n dipyn o lwyddiant i'r fenyw gyntaf i arwain y Blaid yn y cynulliad, a'r arweinydd cyntaf heb y Gymraeg fel iaith gyntaf, i gipio un o seddau traddodiadol Llafur, a sedd cyn-weinidog hefyd.

  "Rhwng Leanne a Kirsty mae'r arweinwyr benywaidd wedi creu dipyn o gyffro yng Nghymru y bore 'ma, a Phlaid Cymru gam yn nes i wireddu newid gyda chwe sedd a buddugoliaeth hanesyddol yn y Rhondda."

 7. Kirsty'n diolch am gefnogaeth

  Etholiad 2016

  Roedd hi'n fuddugoliaeth dda i arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Kirsty Williams ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed.

  Yma, mae hi'n diolch i'r cannoedd ddaeth i brotestio yn erbyn newidiadau addysg y sir.

  Video content

  Video caption: Etholiad 2016: Araith Kirsty Williams
 8. Hapus Leanne?

  Etholiad 2016

  Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood yn edrych yn eithaf hapus o glywed canlyniad Rhondda.

  Leighton Andrews o'r Blaid Lafur ddim cweit mor hapus ar y dde...

  Rhondda
 9. Canlyniad: Plaid Cymru yn CIPIO Rhondda

  Plaid Cymru

  Y sedd gyntaf heno i newid dwylo, ac mae Leanne Wood wedi disodli un o weinidogion Llafur Leighton Andrews.

  View more on twitter
 10. Oes newid ar y gweill?

  Sian Morgan Lloyd

  Darlithydd Newyddiaduraeth, Coleg Cymraeg Cenedlaethol

  "Adroddiadau bod Llafur yn saff yng Ngorllewin Caerdydd.

  "Pawb yn dal eu gwynt i glywed hanes y Rhondda..."