a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Y cyfarfod llawn yn dechrau am 13.30 gyda chwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
  2. Cwestiynau i’r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
  3. Cyfnod 4 Mesur Iechyd y Cyhoedd
  4. Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar ei ymchwiliad i Gronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio
  5. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar ei ymchwiliad i Adolygiad Siarter y BBC
  6. Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd: Dyfodol ynni craffach i Gymru?
  7. Dadl Democratiaid Rhyddfrydol: sector gofal sylfaenol
  8. Dadl Fer: Caerfyrddin 1966 a 2016: 50 mlynedd sydd wedi newid Cymru