a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. A dyna ni...

  Diolch yn fawr i chi am ddilyn llif byw Cymru v Yr Alban, fe fydd y llif byw arbennig yn ôl ar gyfer Cymru v Ffrainc ym mhen pythefnos.

 2. Colofn y clo - Rhan 3

  Andrew Coombs

  Clo Cymru a'r Dreigiau

  "Yr unig le lle gall yr Alban roi trafferth i ni yw yn y rheng flaen.

  "Mae Dickinson a Nel yn bropiau eithaf pwerus a phrofiadol ac er bod rheng flaen Cymru wedi chwarae'n arbennig o dda yn erbyn Iwerddon, mae Samson Lee a Rob Evans yn gymharol ifanc.

  "Bydd y diffyg profiad yn erbyn dau hen ben yn agwedd y bydd yr Alban yn rhoi pwyslais arni mae'n siŵr."

  Rob Evans
 3. "Mwy i'w gynnig"

  BBC Radio Cymru

  Y cyn chwaraewr, Emyr Lewis, un o dîm sylwebu Y Camp Lawn ar BBC Radio Cymru y pnawn 'ma yn dweud "rwy'n hapus gyda'r fuddugoliaeth, ond mae fwy gan Gymru i'w gynnig dwi'n credu." 

 4. 'Cymru yn haeddu ennill yn y diwedd'

  Non Evans

  Cyn-gapten merched Cymru

  Dyna chi linell gan Duncan Taylor. Wedi cael gêm wych, er taw Jamie Roberts yw seren y gêm, Cymru yn haeddu ennill yn y diwedd. 

  Wnaeth yr eilyddion wneud gwahaniaeth i Gymru. Gwyn Hoofs Warberton a Lydiate yn y rheng ôl. 

  Buddugoliaeth dda one rhaid codi eu gêm cyn chwarae yn erbyn Ffrainc.

 5. Cymru 27-23 Yr Alban

  George Clancy yn chwythu wedi'r cymal olaf o chwarae. Gem anodd i Gymru, ond y crysau cochion yn sicrhau'r fuddugoliaeth yn y pen draw.

  stadiwm
 6. Dim ond eiliadau

  Eiliadau o chwarae ar ol, a phedwar pwynt rhwng y ddau dim.

 7. Cais i'r Alban

  Yr Alban yn parhau i frwydro, cais i'r ymwelwyr, gyda munud i fynd.

  Laidlaw yn trosi eto.

 8. Un o gefnogwyr ifancaf Cymru?

  Gwên fawr yng nghartref y gantores Gwawr Edwards wrth wylio'r rygbi y prynhawn 'ma. 

  View more on twitter
 9. GEORGE NORTH!!!!

  Cais arall i Gymru gan y cawr o Ynys Môn!

  Mae Cymru yn dechrau deffro!

  Biggar yn trosi eto  - Cymru 27-16 Yr Alban

  north
 10. Post update

  Biggar yn trosi eto.

  Cymru 20-16 Yr Alban

 11. 'Dyma chi gêm'

  Non Evans

  Cyn-gapten merched Cymru

  Dyna chi rediad gan Jamie Roberts, angen y cais ar ôl troi lawr cyfle am y pyst.... Fel wedes i... Dyna chi gem!!!!

  cymru
 12. CAIS I GYMRU!!!

  Wedi cyfnod o bwyso'n drwm ar linell Yr Alban, Jamie Roberts yn croesi, gan roi Cymru ar y blaen.

  jamie
 13. Post update

  Yr Alban yn troseddu, ond Cymru'n colli'r fantais, sgrym arall o bum llath.

 14. Cymru'n pwyso

  Cymru'n pwyso'n gryf ar Yr Alban, sgrym i'r crysau cochion pum llath allan.

 15. Post update

  Tom James yn carlamu i lawr y cae, a bron iawn yn cyrraedd llinell Yr Alban, ond tacl wych yn ei rwystro ychydig latheni cyn croesi.

 16. Cymru 13-16 Yr Alban

  Yr ymwelwyr yn ôl ar y blaen wedi cic arall gan Greig Laidlaw

 17. Post update

  Cymru yn dymchwel y sgrym yn fuan, George Clancy yn dyfarnu cic gosb i'r ymwelwyr.

 18. Gêm gyfartal arall?

  Non Evans

  Cyn-gapten merched Cymru

  Dyma chi bas gan Gareth Davies, ac yna rhediad cyntaf George North o'r gystadleuaeth. Gobeithio gall hwn ysbrydoli Cymru.... Gêm gyfartal arall...???

  rygbi
 19. Tri phwynt i Gymru!

  Cymru yn dangos eu sgiliau gwrth ymosod, a Biggar yn llwyddo i ddod a'r sgôr yn gyfartal am y tro.

  Cymru 13-13 Yr Alban

 20. Post update

  Cymru yn deffro, George North yn creu cyfle i Gymru, ond yr ymwelwyr yn cam-sefyllian, cic gosb i Gymru, cyfle am dri phwynt?