a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Canlyniad: Cymru 27-23 Yr Alban
  2. Ail gêm Cymru yn y Chwe Gwlad eleni
  3. Cliciwch uwchben i wrando ar sylwebaeth Radio Cymru

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

A dyna ni...

Diolch yn fawr i chi am ddilyn llif byw Cymru v Yr Alban, fe fydd y llif byw arbennig yn ôl ar gyfer Cymru v Ffrainc ym mhen pythefnos.

Colofn y clo - Rhan 3

Andrew Coombs

Clo Cymru a'r Dreigiau

"Yr unig le lle gall yr Alban roi trafferth i ni yw yn y rheng flaen.

"Mae Dickinson a Nel yn bropiau eithaf pwerus a phrofiadol ac er bod rheng flaen Cymru wedi chwarae'n arbennig o dda yn erbyn Iwerddon, mae Samson Lee a Rob Evans yn gymharol ifanc.

"Bydd y diffyg profiad yn erbyn dau hen ben yn agwedd y bydd yr Alban yn rhoi pwyslais arni mae'n siŵr."

Rob Evans
BBC

"Mwy i'w gynnig"

BBC Radio Cymru

Y cyn chwaraewr, Emyr Lewis, un o dîm sylwebu Y Camp Lawn ar BBC Radio Cymru y pnawn 'ma yn dweud "rwy'n hapus gyda'r fuddugoliaeth, ond mae fwy gan Gymru i'w gynnig dwi'n credu." 

'Cymru yn haeddu ennill yn y diwedd'

Non Evans

Cyn-gapten merched Cymru

Dyna chi linell gan Duncan Taylor. Wedi cael gêm wych, er taw Jamie Roberts yw seren y gêm, Cymru yn haeddu ennill yn y diwedd. 

Wnaeth yr eilyddion wneud gwahaniaeth i Gymru. Gwyn Hoofs Warberton a Lydiate yn y rheng ôl. 

Buddugoliaeth dda one rhaid codi eu gêm cyn chwarae yn erbyn Ffrainc.

Cymru 27-23 Yr Alban

George Clancy yn chwythu wedi'r cymal olaf o chwarae. Gem anodd i Gymru, ond y crysau cochion yn sicrhau'r fuddugoliaeth yn y pen draw.

stadiwm
bbc

Dim ond eiliadau

Eiliadau o chwarae ar ol, a phedwar pwynt rhwng y ddau dim.

Cais i'r Alban

Yr Alban yn parhau i frwydro, cais i'r ymwelwyr, gyda munud i fynd.

Laidlaw yn trosi eto.

Un o gefnogwyr ifancaf Cymru?

Gwên fawr yng nghartref y gantores Gwawr Edwards wrth wylio'r rygbi y prynhawn 'ma. 

View more on twitter

GEORGE NORTH!!!!

Cais arall i Gymru gan y cawr o Ynys Môn!

Mae Cymru yn dechrau deffro!

Biggar yn trosi eto  - Cymru 27-16 Yr Alban

north
Reuters

Biggar yn trosi eto.

Cymru 20-16 Yr Alban

'Dyma chi gêm'

Non Evans

Cyn-gapten merched Cymru

Dyna chi rediad gan Jamie Roberts, angen y cais ar ôl troi lawr cyfle am y pyst.... Fel wedes i... Dyna chi gem!!!!

cymru
bbc

CAIS I GYMRU!!!

Wedi cyfnod o bwyso'n drwm ar linell Yr Alban, Jamie Roberts yn croesi, gan roi Cymru ar y blaen.

jamie
BBC

Yr Alban yn troseddu, ond Cymru'n colli'r fantais, sgrym arall o bum llath.

Cymru'n pwyso

Cymru'n pwyso'n gryf ar Yr Alban, sgrym i'r crysau cochion pum llath allan.

Tom James yn carlamu i lawr y cae, a bron iawn yn cyrraedd llinell Yr Alban, ond tacl wych yn ei rwystro ychydig latheni cyn croesi.

Cymru 13-16 Yr Alban

Yr ymwelwyr yn ôl ar y blaen wedi cic arall gan Greig Laidlaw

Cymru yn dymchwel y sgrym yn fuan, George Clancy yn dyfarnu cic gosb i'r ymwelwyr.

Gêm gyfartal arall?

Non Evans

Cyn-gapten merched Cymru

Dyma chi bas gan Gareth Davies, ac yna rhediad cyntaf George North o'r gystadleuaeth. Gobeithio gall hwn ysbrydoli Cymru.... Gêm gyfartal arall...???

rygbi
bbc

Tri phwynt i Gymru!

Cymru yn dangos eu sgiliau gwrth ymosod, a Biggar yn llwyddo i ddod a'r sgôr yn gyfartal am y tro.

Cymru 13-13 Yr Alban

Cymru yn deffro, George North yn creu cyfle i Gymru, ond yr ymwelwyr yn cam-sefyllian, cic gosb i Gymru, cyfle am dri phwynt?

"Tensiwn yn y Stadiwm"

Cennydd Davies ar BBC Radio Cymru gyda chwiban yr ail hanner...

Cennydd Davies

Chwaraeon BBC Cymru

"Tensiwn yma, roedd hi'n berfformiad bregus yn yr hanner cyntaf. Angen lot o ymateb gan Gymru os am ennill hon"

Yr ail hanner

Mae'r gêm wedi ail ddechrau.

Cŵn Cymru

Mae hyd yn oed cŵn Cymru yn ymuno yn ysbryd y chwe gwlad!

ci
BBC

Colofn y clo - Rhan 2

Andrew Coombs

Clo Cymru a'r Dreigiau

"Cafodd yr Alban hwyl arni hi yng Nghwpan y Byd ac mae'n wir i ddweud fod nhw'n gryfach na maen nhw wedi bod ers sawl blwyddyn.

"Fe ddangoson nhw yn erbyn Lloegr fod cryn ffordd 'da nhw i fynd eto. Roedd eu hamddiffyn yn wael iawn gyda Lloegr yn cael lot o fantais o'r sgarmes symudol.

"Rwy'n siŵr bydd yr Albanwyr yr wythnos 'ma wedi bod yn gwneud lot o waith ar yr agwedd yna o'u gêm, ond gydag Alun Wyn Jones a Luke Charteris, rwy'n siŵr bydd Cymru'n edrych i roi amser caled i amddiffyn yr Alban."

Charteris a Jones
BBC Sport

Awyrgylch Caerdydd

Mae un o gefnogwyr Cymru wedi anfon y llun hwn o'r dorf yn ciwio i fynd mewn i'r stadiwm pnawn'ma atom.

rygbi
BBC

Colofn y clo - Rhan 1

Andrew Coombs

Clo Cymru a'r Dreigiau

Mae'r clo rhyngwladol Andrew Coombs, sydd wedi ennill 10 o gapiau dros Gymru, wedi bod yn trafod y gêm gyda Cymru Fyw:  

"Rhaid i Gymru sicrhau eu bod nhw'n cael pêl gyflym yn erbyn yr Alban, a phan fyddan nhw'n defnyddio Jamie Roberts i redeg lawr y canol, fod y bêl yn dod yn ôl i'r cefnwyr yn llawer cyflymach nag oedd hi yn Nulyn.

"Gobeithio bydd y bois wedi dysgu'r wers fod yn rhaid iddyn nhw fod yn fwy disgybledig a pheidio ildio cymaint o giciau cosb."

Jamie Roberts
Getty Images

'Gêm annisgwyl'

Non Evans

Cyn-gapten merched Cymru

Yr Alban yn haeddu bod ar y blaen ar yr hanner... dyna chi gem. Dwi ddim yn meddwl byddai neb wedi disgwyl gem fel hon.

Yr Alban ar y blaen ar yr hanner

Greig Laidlaw yn trosi'r cic gosb, gan osod yr ymwelwyr ar y blaen ar yr hanner.

Cymru 10-13 Yr Alban.

Cymru'n cael eu cosbi am drin y bêl ar y llawr, cic gosb i'r Alban.

Cic wych!

Non Evans

Cyn-gapten merched Cymru

Cic wych gan Biggar ( a hynny o dan bwysau) i ddod ar sgôr yn gyfartal. Jyst beth oedd Cymru angen cyn yr hanner.

Cymru 10- 10 Yr Alban

Dan Biggar yn trosi cic gosb, Cymru 10, Yr Alban 10.

cic
Getty Images

Cymru yn ennill cic gosb wedi sgrym aflwyddianus, cyfle i'r crysau cochion unioni'r sgôr.

'Yr Alban yn haeddu bod ar y blaen'

Non Evans

Cyn-gapten merched Cymru

Rhaid dweud bod yr Alban yn haeddu bod ar y blaen wedi'r gic gosb yna. Yn well yn ardal y dacl ac yn yr awyr.

Cennydd a'r tim sylwebu

Yn sylwebu'n fyw ar BBC Radio Cymru, mae Cennydd Davies gyda chyn Ganolwr Cymru Jamie Robinson a'r cyn Flaenwr Emyr Lewis. 

View more on twitter

Cymru 7-10 Yr Alban

Yr Alban ar y blaen wedi cic gosb gan Greig Laidlaw.

Lluniau o'r stadiwm?

BBC Cymru Fyw

Yda chi yn y stadiwm, neu allan yn gwylio'r gêm heddiw?

Anfonwch eich lluniau at cymrufyw@bbc.co.uk

John Barclay yn ceisio torri'n rhydd, ond y bel yn mynd allan dros yr ystlus ar linnell 22 Cymu, dihangfa lwcus iawn i'r tim cartref.    

Cais i'r Alban

Tommy Seymor yn sgorio cais i'r Alban wedi cic dros linell amddiffyn Cymru gan Finn Russell, ac yna Greig Laidlaw yn trosi i unioni'r sgôr.

cais alban
Getty Images

Cymru 7-0 Yr Alban

Dan Biggar yn trosi am sgôr i Gymru

CAIS I GYMRU!!!!!!

Gareth Davies yn torri'n rhydd, darganfod bwlch yn amddiffyn Yr Alban, ac yn croesi'r llinell.

cais
Getty Images