a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Canlyniad: Iwerddon 16-16 Cymru
  2. Iwerddon: Cais gan Murray, Sexton yn cicio gweddill y pwyntiau
  3. Cymru: Cais gan Faletau, 11 pwynt o droed Priestland

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn

Canlyniad anarferol yn yr Aviva felly, a bydd carfan Warren Gatland yn awyddus i sicrhau buddugoliaeth yn erbyn Yr Alban y penwythnos nesa'.

Diolch am ymuno gyda ni ar y llif heddiw, ac fe fyddwn ni 'nôl ar gyfer y gêm gyntaf yn Stadiwm Principality ddydd Sadwrn.

Iwerddon v Cymru
Getty Images

Dan Biggar i dderbyn profion i'w bigwrn

Y Cwlwm Celtaidd

'Dyna chi gem!'

Non Evans

Cyn-gapten merched Cymru

"Dyna chi gem! Gallai Faletau fod wedi ennill Seren y Gêm, ond Jamie Roberts oedd fy newis i.

"Cymru oedd y tîm gore. Ond gêm arbennig a Chymru fydd y tîm hapusa' oddi cartref."

Roberts
Getty Images

Y chwiban olaf

Y chwiban olaf yn mynd, ac mae hi wedi gorffen yn gyfartal - 16-16.

2 funud yn weddill

2 funud i fynd. Wneith hi ddim gorffen yn gyfartal...wneith hi?

Ymdrech am gôl adlam

Priestland yn mynd am gôl adlam o 40 metr...ond yn methu i'r chwith o'r pyst.

Priestland
Getty Images

Cic gosb i Iwerddon

Y Gwyddelod yn ymateb yn syth, gyda Sexton yn unioni'r sgôr - 16-16 gydag ychydig dros bum munud yn weddill.

Cic gosb i Gymru

Pwysau Cymru'n dangos wrth iddyn nhw ennill cic gosb.

Priestland yn gywir gyda'r gic, a Chymru ar y blaen am y tro cyntaf yn y gêm.

Lloyd Williams wedi dod i'r cae yn lle Gareth Davies hefyd.

Priestland
Getty Images

10 munud yn weddill

10 munud yn weddill ac mae hi'n dal yn gyfatal yn yr Aviva.

O bosib 10 munud pwysicaf y bencampwriaeth o'n blaenau, a Chymru sy'n pwyso!

Carreg filltir i Bradley Davies

Cymru anlwcus

Non Evans

Cyn-gapten merched Cymru

"Camgymeriad gan Scott Baldwin yn anffodus. Ond mae'n dda gweld Cymru yn ceisio chwarae gêm agored."

Bradley Davies ymlaen i Gymru

Bradley Davies yn dod i'r cae i gymryd lle Luke Charteris yn yr ail-reng.

Ken Owens yn dod ymlaen yn lle Scott Baldwin hefyd.

'Jamie yn rhagorol'

Non Evans

Cyn-gapten merched Cymru

"Mae Jamie Roberts yn cael gêm ardderchog, yn enwedig yn amddiffynol!"

Roberts
Getty Images

Eilydd i Gymru

Tomas Francis ymlaen yn lle Samson Lee yn y rheng flaen.

Jenkins ymlaen i Gymru

Gethin Jenkins ar y cae yn lle Rob Evans i ennill ei 120fed cap.

'Dechrau da i'r ail hanner'

Non Evans

Cyn-gapten merched Cymru

"Dechreuad ardderchog i'r ail hanner! Cic cosb wych! o 13-0 i 13-13. Dyma chi gêm!"

Liam Williams
Getty Images

Cic gosb i Gymru

Rory Best yn cael ei gosbi yn y ryc, a Priestland yn fwy na hapus i'w gwneud hi'n gyfartal.

Yr ail hanner yn dechrau

Y gêm yn ailddechrau, gyda Priestland yn cicio tuag at flaenwyr Iwerddon.

Bale yn canmol cais Faletau

Blaenwr Real Madrid a Chymru yn canmol cais Taulupe Faletau, ac yn annog y chwaraewyr i ddal ati yn yr ail hanner

'Cais gwych i Faletau'

Non Evans

Cyn-gapten merched Cymru

"Cais gwych i Faletau!

"Just beth odd angen cyn hanner amser. Dyna chi gêm. Deng munud allweddol i Gymru.

"Hanner cyntaf o ddwy hanner, dwi'n meddwl y gwneith ffitrwydd a phrofiad Cymru ddangos yn yr ail hanner."

Hanner amser

Hanner amser yn yr Aviva, a Chymru wedi gweithio eu ffordd yn ôl i'r gêm.

Ail hanner cyffroes o'n blaenau!

Iwerddon v Cymru
Getty Images

Cais i Gymru!

Faletau'n cymryd y bêl o'r sgrym cyn torri drwy ambell dacl cyn croesi'r llinell.

Priestland yn llwyddiannus gyda'r gic, a Chymru yn ôl ynddi - Iwerddon 13-10 Cymru.

Faletau
Getty Images

Cic gosb i Gymru

Rhys Priestland yn sgorio pwyntiau cynta'r diwrnod i Gymru wedi i Keith Earls wneud tacl berygl ar Liam Williams.

'Tasg anodd i Gymru'

Non Evans

Cyn-gapten merched Cymru

"O'r diwedd Cymru a'r y sgorfwrdd. Cic wych gan Priestland o dan bwysau.

"Ond bydd hi'n dasg anodd i Gymru. Iwerddon yn edrych yn gryf ym mhob agwedd."

Iwerddon v Cymru
Getty Images

Cais i Iwerddon

Conor Murray yn croesi i Iwerddon yn dilyn pwysau da gan y dynion mewn gwyrdd.

Murray yn ffugio i basio, ond yn mynd ei hun, a Justin Tipuric yn methu gwneud dim i'w stopio.

Sexton yn llwyddiannus eto gyda'r trosiad - 13-0 i Iwerddon.

Murray
Getty Images

Iwerddon yn agosáu

Iwerddon yn pwyso, ond Cymru'n amddiffyn yn dda yn eu 22 eu hunan.

CJ Stander yn ymestyn am y llinell gais, ond Sam Warburton yn llwyddo i'w gadw allan.

Jerome Garces yn mynd at y pedwerydd swyddog, ond dim cais.

Anaf allweddol?

Non Evans

Cyn-gapten merched Cymru

"Cic anodd i Biggar, ond angen pwyntiau arno'n ni. Tybed a fydd yr anaf yn allweddol?

"Gobeithio gall Priestland ddangos ei dalent."

Eilydd i Gymru

Dyna ddiwedd prynhawn Dan Biggar, wrth i Rhys Priestland ddod ymlaen yn ei le.

Biggar
Getty Images

Biggar yn methu

Cymru'n ennill cic gosb, ond Biggar - fel arfer mor ddibynadwy - yn methu gyda'i ymdrech gyntaf o'r gêm.

Ar ben hynny, mae'n ymddangos ei fod yn dioddef gydag anaf...

Cic gosb i Iwerddon

Sexton yn llwyddiannus gyda chic arall, ac Iwerddon yn dyblu eu mantais.

Sexton
Getty Images

'Dyna chi ddechrau'

Non Evans

Cyn-gapten merched Cymru

"Dyna chi ddechrau i gêm!

"17 cymal gan Gymru can yr rhyngipiad, ond taclo gwych gan Faletau.

"41 tacl i Gymru hyd yma! Amddiffyn gwych ond angen mwy o’r bêl..."

Cyfle cyntaf Cymru

Cymru'n taro 'nôl yn dda, gyda'r chwarae'n symud o un ochr i'r llall yn gyflym.

Ond does dim yn dod ohoni i Gymru, wrth i Iwerddon ennill y bêl yn ôl a gwrth-ymosod yn dda.

Liam yn obeithiol am fuddugoliaeth

Mae'r cyflwynydd tywydd, Liam Dutton, wedi trydar ei gefnogaeth i chwaraewyr Cymru y prynhawn 'ma

Cic gosb i Iwerddon

Iwerddon yn cael y gorau o'r chwarae cynnar, a Chymru'n cael eu cosbi am gamsefyll.

Sexton yn llwyddiannus gyda'r gic gosb, ac Iwerddon ar y blaen o 3-0.

Cymru i ennill o drwch blewyn medd Jiffy

Y gic gyntaf

Dyma ni'n dechrau, wrth i Sexton gicio tuag at y Cymry.

Y gŵr yn y canol

Y dyfarnwr heddiw fydd y Ffrancwr, Jerome Garces.

Fe ddywedodd Warren Gatland yn ystod yr wythnos bod y ffaith mai Mr Garces fydd y gŵr yn y canol wedi effeithio ar ei benderfyniad i ddechrau Rob Evans yn hytrach na Gethin Jenkins.

Jenkins oedd yn chwarae fel prop pan wnaeth Mr Garces gosbi rheng flaen Cymru mewn dwy gêm yn erbyn Lloger y llynedd.

Jerome Garces
Getty Images

'Rygbi agored'

Non Evans

Cyn-gapten merched Cymru

"Dyma ni'n mynd. Methu aros!

"Pump blaen Cymru'n edrych yn gryf, ond bydd yn braf gweld Cymru'n chwarae rygbi agored hefyd."

Y cefnogwyr yn Nulyn yn barod...ydych chi?