a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. 9am: Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus
  2. Y Cyfarfod Llawn yn dechrau am 1:30pm, gyda chwestiynau i'r prif weinidog.
  3. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
  4. Dadl Cyfnod 3 ar y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)