a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. 9.30am: Pwyllgor Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.
  2. Mae'r Cyfarfod Llawn yn dechrau am 1:30pm, eitem gynta'r prynhawn oedd Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd.
  3. Nesaf: Cwestiynau i’r Gweinidog Addysg.
  4. Nesaf: Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Amser atgyfeirio am driniaeth Gwasanaeth Iechyd Cymru.
  5. Nesaf: Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Deisebau – Atal Recriwtio i'r Fyddin mewn Ysgolion.
  6. Nesaf: Dadl y Ceiedwadwyr ar awdurdodau lleol.
  7. Nesaf: Dadl Fer: Gofal lliniarol yng Nghymru: edrych y tu hwnt i 2016.