a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. 9:30am: Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.
  2. Mae'r Cyfarfod Llawn yn dechrau am 1:30pm, eitem gynta'r prynhawn oedd cwestiynau i'r gweinidog cymunedau.
  3. Nesaf: Cwestiynau i weindiog yr economi.
  4. Nesaf: Dadl Aelodau Unigol.
  5. Nesaf: Dadl y Ceidwadwyr.
  6. Nesaf: Dadl Fer - Y rhwystrau i gyflogaeth sy'n wynebu pobl sydd â nam ar y clyw yng Nghymru.