a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. 9am: Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.
  2. Mae'r Cyfarfod Llawn yn dechrau am 1:30pm, eitem gynta'r prynhawn oedd cwestiynau i'r prif weinidog.
  3. Nesaf: Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg: Band Eang Cyflym Iawn.
  4. Nesaf: Datganiad gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth: Y Diweddaraf ar Borthladdoedd.
  5. Nesaf: Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: Blwyddyn Antur 2016.
  6. Nesaf: Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd: Cynllun Taliad Sylfaenol y Polisi Amaethyddol Cyffredin.