Crynodeb

  1. 9am: Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.
  2. Mae'r Cyfarfod Llawn yn dechrau am 1:30pm, eitem gynta'r prynhawn yw cwestiwn brys ar y digwddiadau trychinebus yn Nhiwnisia.
  3. Nesaf: Cwestiynau i'r prif weinidog.
  4. Nesaf: Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd: Diwydiant Bwyd a Diod 2014-2020.
  5. Nesaf: Datganiad gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus: Y Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol.
  6. Nesaf: Datganiad gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau: Ymateb Llywodraeth Cymru i Adolygiad Donaldson.
  7. Nesaf: Datganiad gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth: Y wybodaeth ddiweddaraf am y Metro.
  8. Nesaf: Dadl ar Adroddiad Gweinidogion Cymru ar gydymffurfiaeth â’r ddyletswydd o dan adran 1 o Fesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011.