a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn eistedd am 1:30pm, eitem gynta'r prynhawn oedd cwestiynau i'r prif weinidog.
  2. Nesaf: Datganiad gan y Gweinidog Iechyd ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.
  3. Nesaf: Datganiad gan y Gweinidog Cyllid: Cyflawni Newid yng Nghymru drwy’r Polisi Caffael.
  4. Nesaf: Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg: Gwella’r seilwaith i ddiwallu anghenion addysg ôl-16.
  5. Nesaf: Datganiad gan y Gweinidog Iechyd: Cyflwyno Mesur Iechyd y Cyhoedd (Cymru).