a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. 9am: Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.
  2. Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn eistedd am 1:30pm, eitem gynta'r prynhawn oedd cwestiynau i'r prif weinidog.
  3. Nesaf: Datganiad gan y Gweinidog Iechyd - Y camau a gymerwyd mewn ymateb i’r adroddiad annibynnol ar Tawel Fan.
  4. Nesaf: Datganiad gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus - Cyfiawnder Ieuenctid.
  5. Nesaf: Datganiad gan y Gweinidog Cyllid - Y diweddaraf am y Gronfa Buddsoddi i Arbed.