a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Eisteddodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru am 1:30pm, ac eitem gynta'r prynhawn oedd cwestiynau i'r prif weinidog.
  2. Ymysg eitemau'r prynhawn oedd dadl ar adroddiad blynyddol ar Gydraddoldeb 2013-2014.
  3. Gorffenwyd y Cyfarfod Llawn gyda Dadl ar y Rhaglen Ddeddfwriaethol.