a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Post update

  HWYL AM Y TRO

  Etholiad 2015

  Diolch i bawb fu'n darllen a gwrando ar ein llif byw dros nos.

  Fe fyddwn ni'n eich gadael chi nawr, ond fe fydd ein llif byw dyddiol arferol yn dychwelyd am 08:00 gyda llawer mwy o ddadansoddi a newyddion am hynt a helynt y pleidiau wedi'r noson fawr.

  Hwyl am y tro.

 2. Post update

  OLYNYDD NICK CLEGG?

  Vaughan Roderick

  Golygydd Materion Cymreig y BBC

  "Dwi'n meddwl y bydd Nick Clegg yn mynd yn sydyn iawn, a dwi'n meddwl alle ni fod yn sicr mai Tim Farron fydd yn cymryd ei le fe, dwi'n meddwl bod Llafur yn fwy diddorol. Oherwydd dwi'n meddwl bod yna pwysau o fewn y blaid Lafur oherwydd y chwalfa yma i chwilio am rywyn yn y cenhedlaeth nesa. Rhywyn heb unrhyw fath o gysylltiad gyda llywodraethau Tony Blair a Gordon Brown...."

 3. Post update

  GOLYGFA O SAN STEFFAN

  Etholiad 2015

  Mae gohebydd gwleidyddol BBC Cymru James Williams wedi trydar llun o'r olygfa a'i flaen yn Llundain cyn iddo ddarlledu'n fyw ar raglen Etholiad 2015 y bore 'ma.

  Dyma'r olygfa fydd yn wynebu aelodau seneddol hen a newydd yn dilyn yr holl ymgyrchu dros yr wythnosau diwethaf.

  San Steffan
 4. Post update

  SÊL CIST CAR - NEU'R DECHNOLEG DDIWEDDARAF?

  BBC Radio Cymru

  Mae BBC Radio Cymru wedi trydar llun o'r cyfarpar fydd Gethin Morris Williams yn ei ddefnyddio i ddarlledu o gefn cist car ar gyfer y Post Cyntaf o Fangor.

  Car
 5. Post update

  YN ÔL I'R 70au?

  Etholiad 2015

  Wrth siarad ar raglen Etholiad 2015 ar S4C, mae Aelod Cynulliad y Democratiaid Rhyddfrydol Aled Roberts wedi dwedu fod ei blaid yn ôl yn yr un sefyllfa ag yr oedd yn y 70au, ac mae llawer o waith i'w wneud.

 6. Post update

  DAU AC NEWYDD?

  Etholiad 2015

  Ac o son am y Cynulliad bydd angen dau aelod newydd ym Mae Caerdydd gan fod dau AC presennol wedi ennill seddi yn San Steffan - Byron Davies yn cipio Gŵyr oddi ar Lafur ac Antoinette Sandbach yn ennill yn Eddisbury. Mae disgwyl i'r ddau aelod Ceidwadol ildio'u seddi yn y Cynulliad.

 7. Post update

  ETHOLIAD Y CYNULLIAD YN GYFLE I AIL-ADEILADU

  BBC Radio Wales

  Mae'r Farwnes Randerson o'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi dweud wrth BBC Radio Wales na fydd ei phlaid yn gallu ail-adeiladu dros nos yn dilyn canlyniadau siomedig - ac mai etholiad y Cynulliad yn 2016 fydd y cyfle cyntaf i ail-afael yn y gwaith.

 8. Post update

  Y MAP GORFFENEDIG

  Etholiad 2015

  Mae'r lliwiau ar y map o Gymru yn gyflawn - dyma sut mae'n edrych y bore 'ma.

  map0630
 9. Post update

  HEL ATGOFION?

  Guto Harri Cyfarwyddwr Cyfathrebu News UK

  "Cofio 1992 - lot o bobl lawer mwy parod i bleidleisio i'r Ceidwadwyr nac oedd yn fodlon datgan eu cefnogaeth i'r glas - neu'n gyndyn i gefnogi arweinydd Llafur amheus."

 10. Post update

  CAMERON YN DYCHWELYD I DOWNING STREET

  Etholiad 2015

  Yn ôl asiantaeth newyddion y Press Association mae David Cameron ar ei ffordd yn ôl i Lundain lle mae disgwyl iddo ddychwelyd i rif 10 Downing Street.

 11. Post update

  MWY O DDIFLASTOD I'R DEM.RHYDD.

  Democratiaid Rhyddfrydol

  Mae'r ddau berson oedd yn bennaf gyfrifol am y trafodaethau clymbleidio gyda'r Ceidwadwyr yn 2010 - Danny Alexander a David Laws - wedi colli eu seddi yn yr etholiad.

 12. Post update

  DADANSODDI'R CANLYNAIDAU

  Etholiad 2015

  Mae'r Athro Roger Scully wedi bod yn dadansoddi'r data - ac yn cymharu'r canlyniadau gyda chanlyniadau hanesyddol y pleidiau yng Nghymru.

  "Mae'r Ceidwadwyr wedi cael eu cyfran uchaf o'r bleidlais yng Nghymru ers 1992, gyda'r nifer fwyaf o seddi ers 1983, ac ail berfformiad gorau'r blaid ers 1935.

  "Dyma ail berfformiad gwaethaf y blaid Lafur ers 1918 - a'r nifer isaf o seddi yng Nghymru ers 1987 (pan oedd dim ond 38 sedd mewn bodolaeth).

  "Dyma oedd canran isaf y bleidlais i'r Democratiaid Rhyddfrydol / Rhyddfrydwyr ers 1966.

  "I Blaid Cymru fe gawson nhw eu trydydd cyfran uchaf erioed mewn etholaeth cyffredinol (ar ôl 14.3% yn 2001 a 12.6% yn 2005).

  "Ac wrth gwrs fe gafodd UKIP eu canlyniad gorau erioed yng Nghymru mewn etholiad cyffredinol."

 13. Post update

  CARREG FILLTIR ARALL I'R SNP

  Mae'r Athro Roger Scully o Ganolfan Llywodraethiant Cymru wedi trydar ei bod yn ymddangos y bydd yr SNP yn sicrhau dros 50% o'r bleidlais yn yr Alban - y tro cyntaf i unrhyw blaid wneud hynny ers i'r Ceidwadwyr/Unoliaethwyr wneud hynny yn 1955.

 14. Post update

  CANLYNIADAU CYMRU'N GYFLAWN

  Etholiad 2015

  Mae holl ganlyniadau Cymru wedi dod i law, a dyma sut fydd y map gwleidyddol yma am y pum mlynedd nesaf.

  state of play
 15. Post update

  DIM MODD RHAGWELD Y CANLYNIAD

  James Williams

  Gohebydd Seneddol BBC Cymru

  "Does bosib bod unrhywun wedi rhagweld y fath ganlyniad! Y Ceidwadwyr yn fuddugol yn Lloegr a Chymru (dyma berfformiad gorau'r blaid yma ers 1983), a chwyldro'r SNP yn yr Alban.

  "Dwy stori wahanol sy'n gysylltiedig oherwydd methiant y blaid Lafur. Fel mae'n edrych ar hyn o bryd, fe fydd Ed Miliband yn ennill llai o seddi i Lafur na wnaeth Gordon Brown yn 2010!

  "A beth am y Democratiaid Rhyddfrydol? Mae'n debyg bod clymbleidio gyda'r Ceidwadwyr wedi bod yn weithred gostus iddyn nhw: colli aelodau, colli cynghorwyr, colli ASau, a bron yn sicr o golli arweinydd.

  "Mae gan David Cameron sawl opsiwn y bore yma o ran sut y bydd e'n dewis llywodraethu. Ond beth bynnag ei ddewis, mae'n anochel y bydd o'n parhau fel prif weinidog."

 16. Post update

  CAMERON YN CADW EI SEDD - YN GYFFORDDUS

  Etholiad 2015

  Mae David Cameron wedi ennill sedd Witney, ac hynny o fwyafrif cyfforddus.

  cameron
 17. Post update

  CAMERON YN HAWLIO'R PENAWDAU

  WalesOnline

  Mae rhifyn y dydd o'r Western Mail yn rhoi sylw i David Cameron - a does dim amheuaeth o'r pennawd pwy oedd yn fuddugol ar y noson.

 18. Post update

  MAE'N GWAWRIO YN SAN STEFFAN

  Etholiad 2015

  Mae'n gohebydd Sian Elin Dafydd wedi anfon llun o'r wawr yn torri yn San Steffan y bore 'ma - ond tybed yw'r haul yn machlud i fwy nag un o arweinwyr y pleidiau?

  San Steffan
 19. Post update

  CYHOEDDUSRWYDD I LEANNE WOOD HEB WNEUD GWAHANIAETH

  Etholiad 2015

  Yn ôl y sylwebydd gwleidyddol Gareth Hughes, tydi sefyllfa Plaid Cymru yn y cymoedd ddim mor gryf ag yr oedd. Ydi'r blaid wedi dal eu tir? Tydyn nhw ddim wedi ennill tir er bod pawb yn son am y cyhoeddusrwydd yr oedd Leanne Wood wedi ei gael yn ystod yr ymgyrch.

 20. Post update

  DYRNAID O 'DAVIESES'

  Mae Glyn Davies, aelod seneddol Ceidwadol Maldwyn wedi trydar i ddweud y bydd pum aelod seneddol Ceidwadol yng Nghymru yn rhannu'r cyfenw 'Davies'.

 21. Post update

  CANLYNIAD BRO MORGANNWG YN LLAWN

  Ceidwadwyr

  BRO

  Alun Cairns sy'n cadw'r sedd i'r Ceidwadwyr.

 22. CANLYNIAD

  CEIDWADWYR YN DAL BRO MORGANNWG

  Ceidwadwyr

 23. Post update

  'PARCHUSRWYDD' PLEIDLAIS PLAID CYMRU

  Vaughan Roderick

  Golygydd Materion Cymreig y BBC

  "'Da chi yn gweld bod Plaid Cymru bellach yn cael ryw 2,000, 3,000 hyd yn oed, yn yr etholaethau gwan yna felly mae ganddyn nhw ryw fath o barchusrwydd yn perthyn iddyn nhw ym mhob rhan o Gymru - ond dwi ddim yn deall pam oedden nhw'n credu fod ganddyn nhw drafferth yn Arfon."

 24. Post update

  UKIP YN GWNEUD YN RHYFEDDOL, OND CWESTIWN AM FARAGE

  Athro Richard Wyn Jones Canolfan Llywodraethiant Cymru

  "Dwi'n meddwl y bydd o'n debygol bydd UKIP drwch yn y blaen i Blaid Cymru fel y drydedd Blaid yng Nghymru.

  "Maen nhw'n gwneud yn rhyfeddol fel plaid newydd. Mae yna ganlyniadau lle oedden nhw'n seithfed o'r blaen, mae'n nhw wedi saethu a neidio ymlaen. Ond, mae'n nhw'n ddibynnol dwi'n meddwl ar garisma a'r holl gyhoeddusrwydd o amgylch Farage, ac os ydi o ddim yn cipio sedd mae'n bosibiliad, sy'n bosibiliad go gry, yna mae 'na gwestiwn diddorol ynglŷn â beth fydd yn digwydd i blaid sydd efo un ffigwr arweinyddol cry iawn."

 25. Post update

  CANLYNIAD GŴYR YN LLAWN

  Ceidwadwyr

  GWYR

  Canlyniad eithriadol o agos, a Byron Davies yn cipio'r sedd oddi ar Lafur am y tro cyntaf ers 1906 gyda mwyafrif o 27 yn unig.

 26. Post update

  CREU HANES YN ETHOLAETH GŴYR

  James Williams

  Gohebydd Seneddol BBC Cymru

  "Ar ôl cyfrifo'r pleidleisiau sawl gwaith, y Torïaid sy'n cymryd Gwyr o drwch blewyn! Canlyniad anhygoel! Y tro 1af i Lafur golli yno!"

 27. Post update

  Y CEIDWADWYR WEDI GWNEUD DIGON I GAEL MWYAFRIF?

  Etholiad 2015

  Mae cyn ymgeisydd am arweinyddiaeth y blaid Geidwadol David Davis wedi dweud fod na gyfle da y bydd ei blaid yn ennill mwyafrif erbyn diwedd y cyfrif.

  Dywedodd fod na gyfle y gall y blaid gipio mwy na'r 326 sydd ei angen i gipio mwyafrif, ar ôl i bôl piniwn ar ddiwedd y pleidleisio awgrymu y byddai'r Ceidwadwyr yn ennill 316 o seddi.

  Cameron
 28. Post update

  CANLYNIAD PEN-Y-BONT AR OGWR YN LLAWN

  Llafur

  PENYBONT

  Madeleine Moon sy'n cadw'r sedd i Lafur.

 29. Post update

  DAROGAN DYFODOL YR ARWEINWYR

  Vaughan Roderick

  Golygydd Materion Cymreig y BBC

  "Does dim dwywaith taw Tim Farron fydd yn olynydd i Nick Clegg. Anodd gen i weld bod Ed Miliband yn gallu goresi canlyniad mor siomedig. Bosib iawn y gwelwn ni Nigel Farage yn mynd. Mae'n bosib mai Cameron, Sturgeon a Leanne Wood fydd yr unig arweinwyr a welwn ni ar ôl."

 30. Post update

  CLEGG YN WYNEBU DIWEDD EI ARWEINYDDIAETH

  Athro Richard Wyn Jones Canolfan Llywodraethiant Cymru

  "Mae Nick Clegg yn mynd - does dim amheuaeth ei fod yn mynd. Mae wedi dal ei afael ar y sedd, ond mae ei blaid wedi taflu ei holl adnoddau i fewn i'r sedd - gan ei wneud yn anos mewn llefydd fel Brycheiniog a Maesyfed."

 31. Post update

  NICK CLEGG YN CADW EI SEDD

  Democratiaid Rhyddfrydol

  Mae arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Nick Clegg wedi llwyddo i gadw ei sedd yn Sheffield Hallam ar noson hynod siomedig i'w blaid.

 32. Post update

  CANLYNIAD PRESELI PENFRO YN LLAWN

  Ceidwadwyr

  PRESELI

  Ysgrifennydd Cymru, Stephen Crabb, sy'n cadw'r sedd i'r Ceidwadwyr.

 33. Post update

  PRYDER ALUN MICHAEL

  Llafur

  Yn ôl Alun Michael - cyn brif weinidog Cymru - mae "cymaint o bobl cryf iawn ymysg yr aelodau Llafur sydd wedi colli ei seddau" heno.

 34. Post update

  Y DIWEDDARAF O'R ALBAN

  Iolo ap Dafydd

  Gohebydd Amgylchedd BBC Cymru

  Mae gohebydd BBC Cymru Iolo ap Dafydd wedi trydar o'r Alban i ddweud mai 57 sedd ydi'r cyfanswm y gall yr SNP ei ennill yn y wlad. Mae un sedd wedi ei hennill gan Lafur ac un arall gan y Democratiaid Rhyddfrydol ar hyn o bryd.

 35. Post update

  DIGONEDD O FIDEOS O UCHAFBWYTNIAU'R NOSON

  Etholiad 2015

  I weld nifer o uchafbwyntiau'r noson, cofiwch glicio ar y botwm "Prif Fideo" uchod - mae yna bentwr o fideos yno'n barod i chi ac mae mwy i ddod cyn y bore!

 36. Post update

  MESUR YR AROLYGON

  Vaughan Roderick

  Golygydd Materion Cymreig y BBC

  "Yn wahanol i 1992 roedd yr arolygon yn unfryd y tro hwn - a'r arolygon yn dangos gogwydd tua'r blaid Lafur.

  "Beth fydd y rhai sydd yn cynnal arolygon yn ei ddweud ydi mai 'snapshot' dyddiol yw'r arolygon - ond y cwestiwn ydi, oedd yr arolygon wedi camfesur? Mae'n anodd credu hynny - neu oedd na rhywbeth wedi digwydd ar y funud olaf?"

 37. Post update

  CANLYNIAD GORLLEWIN ABSERTAWE YN LLAWN

  Llafur

  GORLLEWIN ABERTAWE

  Geraint Davies sy'n ailennill ei sedd i Lafur.

 38. Post update

  CANLYNIAD GOGLEDD CAERDYDD YN LLAWN

  Ceidwadwyr

  GOG CAERDYDD

  Roedd hon yn un o brif dargedau Llafur trwy'r DU, ond y Ceidwadwyr a'i cadwodd yn gymharol hawdd.

 39. Post update

  CANLYNIAD MYNWY YN LLAWN

  Ceidwadwyr

  MYNWY

  David Davies sy'n cadw sedd Mynwy i'r Ceidwadwyr.

 40. CANLYNIAD

  LLAFUR YN DAL PEN-Y-BONT AR OGWR

  Llafur

 41. Post update

  AIL-AILGYFRI YN ETHOLAETH GŴYR

  Etholiad 2015

  Fe ddywed ein gohebydd David Grundy bod y cyfri yn etholaeth Gŵyr wedi dechrau.... am y trydydd tro!

 42. CANLYNIAD

  LLAFUR YN DAL GORLLEWIN ABERTAWE

  Llafur

 43. Post update

  DEMOCRATIAID RHYDDFRYDOL: ANODD ADEILADU ETO

  Athro Richard Wyn Jones Canolfan Llywodraethiant Cymru

  "Wrth edrych ar ble mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn dal i fod o ran seddi yn ddaearyddol, mae'n mynd i fod yn anodd iawn iawn ail-adeiladu plaid gydag aelodau mor anghymarus."

 44. CANLYNIAD

  CEIDWADWYR YN DAL PRESELI PENFRO

  Ceidwadwyr

 45. CANLYNIAD

  LLAFUR YN DAL GORLLEWIN CAERDYDD

  Llafur

 46. Post update

  CANLYNIAD CYFFORDDUS YNG NGOGLEDD CAERDYDD

  Athro Richard Wyn Jones Canolfan Llywodraethiant Cymru

  "Roedd canlyniad i'r Ceidwadwyr yng ngogledd Caerdydd yn un weddol gyfforddus, mewn sedd yr oedd y blaid Lafur yn hyderus o'i chipio.

  "Roedd na bryder fod neges 'project fear' David Cameron am yr SNP wedi codi pryder ymysg pobl, yn ôl yr hyn yr oedd yn cael ei ddweud ar lawr gwlad."

 47. CANLYNIAD

  LLAFUR YN DAL CASTELL-NEDD

  Llafur

 48. Post update

  MAE'R MAP BRON YN LLAWN

  Etholiad 2015

  map0400
 49. CANLYNIAD

  CEIDWADWYR YN CADW GOGLEDD CAERDYDD

  Ceidwadwyr

 50. Post update

  DYFFRYN CLWYD YN SIOC Y NOSON - I BAWB OND UN....

  Athro Richard Wyn Jones Canolfan Llywodraethiant Cymru

  Mae 'Dicw' yn ôl, chwedl Vaughan Roderick, ac mae'r ddau yn gyfeillion mae'n amlwg. Meddai'r Athro Richard Wyn Jones:

  "Mae hi wedi bod yn noson echrydus i'r Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, ac mae son fod y blaid yn mynd i gael ei dileu o Dŷ'r Cyffredin. Ond sioc y noson yma yng Nghymru ydi'r Ceidwadwyr yn cipio Dyffryn Clwyd - a dim ond Vaughan Roderick wnaeth grybwyll hon fel sedd bosib i'r Ceidwadwyr."

 51. Post update

  CANLYNIAD LLAWN DE CAERDYDD A PHENARTH

  Llafur

  DCA PEN

  Stephen Doughty sy'n dychwelyd i San Steffan ar ran Llafur.

 52. Post update

  GOGWYDD SYFRDANOL I'R SNP

  Iolo ap Dafydd

  Gohebydd Amgylchedd BBC Cymru

  Yn ôl gohebydd BBC Cymru Iolo ap Dafydd, bellach mae 38 o seddi wedi eu hennill gan yr SNP yn yr Alban ac mae na newidiadau syfrdanol yn digwydd ar hyd y wlad. Mae'n debyg mai stori'r noson ydi nid cymaint faint mae'r SNP yn ennill y seddau - ond maint y gogwydd syfrdanol - 39% ydi'r mwyaf.

 53. Post update

  CANLYNIAD PONTYPRIDD YN LLAWN

  Llafur

  PONTY

  Llefarydd Llafur ar Gymru, Owen Smith, sy'n cadw sedd Pontypridd yn San Steffan.

 54. CANLYNIAD

  LLAFUR YN DAL OGWR

  Llafur

 55. Post update

  Y CYFRIF YN TYNNU TUA'R TERFYN - YNG NGHYMRU O LEIA'!

  Vaughan Roderick

  Golygydd Materion Cymreig y BBC

  "Dim ond 9 canlyniad ar ôl i ddod o Gymru - a rhyw 400 arall i ddod o Loegr!"

 56. Post update

  CANLYNIAD YNYS MÔN YN LLAWN

  Llafur

  MON

  Roedd hi'n aruthrol o agos ar Ynys Môn, ond Albert Owen sy'n cadw'r sedd i Lafur gyda mwyafrif o 229.

 57. Post update

  CANLYNIAD DELYN YN LLAWN

  Llafur

  DELYN
 58. CANLYNIAD

  CEIDWADWYR YN DAL GORLLEWIN CAERFYRDDIN A DE PENFRO

  Ceidwadwyr

 59. Post update

  CRAFFU AR Y CYFRIF YNG NGŴYR

  Etholiad 2015

  Mae hi'n agos yn yr ail-gyfrif yn etholaeth Gŵyr! Dyma'r ymgyrchwyr yn craffu ar y cyfri yn ofalus.

  CYFRI
 60. CANLYNIAD

  LLAFUR YN DAL OGWR

  Llafur

 61. Post update

  AIL GYFRI YNG NGŴYR

  Etholiad 2015

  Yn ôl ein gohebydd David Grundy fe fydd ail gyfri yn etholaeth Gŵyr.

 62. CANLYNIAD

  LLAFUR YN DAL DELYN

  Llafur

 63. CANLYNIAD

  LLAFUR YN CADW DE CAERDYDD A PENARTH

  Llafur

 64. Post update

  AS BENYWAIDD CYNTAF PLAID CYMRU

  Plaid Cymru

  Dyma Liz Saville Roberts yn areithio ar ôl cael ei hethol fel AS Dwyfor Meirionnydd - yr AS benywaidd cyntaf erioed i Blaid Cymru.

  liz
 65. Post update

  NEWIDIADAU YNG NGHANRAN Y BLEIDLAIS HYD YN HYN

  Etholiad 2015

  Yn ôl yr Athro Roger Scully o Ganolfan Llywodraethiant Cymru, gyda 24 o'r 40 seddi Cymreig wedi eu cyhoeddi, mae neiwdiadau yng nghanran y bleidlais i'r pleidiau yn:

  • Llafur: +1.0
  • Ceidwadwyr: +1.4
  • Plaid Cymru: +1
  • UKIP: +11.8
  • Democratiaid Rhyddfrydol: -13.7
 66. CANLYNIAD

  LLAFUR YN DAL YNYS MÔN

  Llafur

 67. Post update

  SYMUD YN ÔL I HEN BATRWM

  Vaughan Roderick

  Golygydd Materion Cymreig y BBC

  "Mae ambell i batrwm yn datblygu. Ry' ni'n gweld gwleidyddiaeth Cymru yn symud nol i hen batrwm. Yn ystod etholiadau cyffredinol ddiweddar mae Llafur wedi tan-berfformio yn ei chadarnleoedd a gor-berfformio yn ei seddi ymylol.

  "Nawr, os y'n ni'n edrych ar y cymoedd mae'r mwyafrifoedd yn saethu nôl lan, Merthyr y mwyafrif nôl lan o ryw bedair mil i ryw 15,000 er enghraifft, ry' ni'n gweld yr un patrwm yn digwydd yn Nhorfaen, ond dyw'r pleidleisiau fel na mewn system cyntaf i'r felin o ddim werth i Lafur."

 68. CANLYNIAD

  LLAFUR YN DAL CWM CYNON

  Llafur

 69. Post update

  BACH IAWN O SYLFAEN AR ÔL I'R DEMOCRATIAID RHYDDFRYDOL

  Vaughan Roderick

  Golygydd Materion Cymreig y BBC

  "Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol mewn un ffurf neu ei gilydd wedi cael cynrychiolaeth yng Nghymru ers 60au'r bedwaredd ganrif ar bymtheg - er i lawr i un Aelod Seneddol sawl tro. Bach iawn o'r sylfaen sydd ar ôl ac mae'r blaid wedi symud yn ôl ddegawdau yn dilyn yr etholiad yma."

 70. CANLYNIAD

  LLAFUR YN DAL ALUN A GLANNAU DYFRDWY

  Llafur

 71. CANLYNIAD

  LLAFUR YN DAL PONTYPRIDD

  Llafur

 72. CANLYNIAD

  LLAFUR YN CIPIO CANOL CAERDYDD

  Llafur

 73. Post update

  ...NEU EFALLAI DDIM

  Etholiad 2015

  Fe ddywedon ni eiliadau'n ôl bod ail gyfri ar Ynys Môn, ond mewn gwrionedd dyw hynny ddim yn sicr er bod Plaid Cymru wedi gofyn am un.

 74. CANLYNIAD

  LLAFUR YN CADW DWYRAIN ABERTAWE

  Llafur

 75. CANLYNIAD

  CEIDWADWYR YN CADW GORLLEWIN CLWYD

  Ceidwadwyr

 76. Post update

  CHWALFA I LAFUR YN YR ALBAN

  Llafur

  Mae'r blaid Lafur wedi colli nifer o seddi - ac aelodau seneddol - blaenllaw yn yr Alban heno. Mae arweinydd y blaid yno, Jim Murphy wedi colli ei sedd i'r SNP, yn ogystal â hen sedd Gordon Brown yn mynd i ddwylo'r cenedlaetholwyr hefyd.

  Fe gollodd Douglas Alexander ei sedd yn gynharach hefyd i'r SNP, ac mae'n ymddangos fod y rhagolygon o chwalfa i'r blaid yn yr Alban yn dod yn gywir.

 77. Post update

  AIL GYFRI YM MÔN

  Etholiad 2015

  Roedd ein gohebydd Nia Thomas wedi rhybuddio ei bod yn agos, ac mae cadarnhad nawr bod ail gyfri'n digwydd ar Ynys Môn.

 78. CANLYNIAD

  LLAFUR YN DAL ABERAFAN

  Llafur

 79. CANLYNIAD

  PLAID CYMRU'N CADW DWYFOR MEIRIONNYDD

  Plaid Cymru

 80. Post update

  MAE'R MAP YN LLENWI'N SYDYN

  Etholiad 2015

  map0315
 81. CANLYNIAD

  LLAFUR YN CADW DWYRAIN CASNEWYDD

  Llafur

 82. Post update

  CANLYNIAD DYFFRYN CLWYD YN LLAWN

  Ceidwadwyr

  DYFF CLWYD
 83. Post update

  NOSON DDA I'R CEIDWADWYR

  Etholiad 2015

  Yn ôl Roger Scully o Ganolfan Lywodraethiant Cymru mae'r Ceidwadwyr ar y ffordd i ennill o leiaf 10 o seddi yng Nghymru - y canlyniad gorau ers 2013.

 84. Post update

  CANLYNIAD LLAWN GORLLEWIN CASNEWYDD

  Llafur

  G CASNEWYDD

  Paul Flynn sydd wedi cadw'r sedd i Lafur.

 85. Post update

  LLAFUR YN CADW TORFAEN

  Llafur

  Mae Llafur wedi cadw eu gafael ar sedd ddiogel Torfaen, gyda Nick Thomas-Symonds yn sicrhau 16,938 o bleidleisiau - hynny 0.1% yn llai nag yn 2010. Dyma ganlyniad yr etholaeth yn llawn.

 86. CANLYNIAD

  LLAFUR YN CADW GORLLEWIN CASNEWYDD

  Llafur

 87. Post update

  CANLYNIAD MALDWYN YN LLAWN

  Ceidwadwyr

  MALDWYN

  Glyn Davies sydd wedi cadw'r sedd i'r Ceidwadwyr.

 88. CANLYNIAD

  CEIDWADWYR YN CIPIO DYFFRYN CLWYD

  Ceidwadwyr

 89. CANLYNIAD

  LLAFUR YN DAL MERTHYR TUDFUL A RHYMNI

  Llafur

 90. Post update

  CANLYNIAD DWYRAIN CAERFYRDDIN A DINEFWR YN LLAWN

  Plaid Cymru

  DCD

  Jonathan Edwards sydd yn dychwelyd i San Steffan fel AS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr.

 91. Post update

  CANLYNIAD ABERCONWY YN LLAWN

  Ceidwadwyr

  ABERCONWY

  Guto Bebb sydd wedi ei ailethol fel AS Ceidwadol Aberconwy.

 92. Post update

  YMATEB I GANLYNIAD BRYCHEINIOG A SIR FAESYFED

  Vaughan Roderick

  Golygydd Materion Cymreig y BBC

  "Brycheiniog a Maesyfed wedi bod yn sedd ymylol iawn yn y gorffenol - a'r 'bwgan' Ed Miliband a'r SNP wedi cael effaith ar bleidleiswyr o bosib."

 93. Post update

  CANLYNIAD BRYCHEINIOG A SIR FAESYFED YN LLAWN

  Ceidwadwyr

  CANLYNIAD BRYCH A MAES
 94. CANLYNIAD

  CEIDWADWYR YN ENNILL BRYCHEINIOG A SIR FAESYFED

  Ceidwadwyr

 95. CANLYNIAD

  CEIDWADWYR YN DAL ABERCONWY

  Ceidwadwyr

 96. CANLYNIAD

  PLAID CYMRU'N DAL DWYRAIN CAERFYRDDIN A DINEFWR

  Plaid Cymru

 97. CANLYNIAD

  LLAFUR YN DAL RHONDDA

  Llafur

 98. Post update

  AR HYN O BRYD....

  Etholiad 2015

  Dyma fel mae hi yng Nghymru ar hyn o bryd - lliwiau'r map yn dechrau llenwi.

  Map0230
 99. Post update

  STEPHEN CRABB YN Y CYFRIF

  Ceidwadwyr

  Mae Ysgrifennydd Cymru Stephen Crabb yng nghyfrif etholaeth Preseli Penfro ar hyn o bryd, ac yn edrych yn dawel hyderus yn ôl gohebydd BBC Cymru Aled Scourfield.

  Crabb
 100. Post update

  CANLYNIAD CEREDIGION YN LLAWN

  Democratiaid Rhyddfrydol

  Ceredigion

  Mark Williams fydd yn dychwelyd i San Steffan fel AS y Democratiaid Rhyddfrydol.

 101. Post update

  GWALLGOFION GWYR

  Etholiad 2015

  Dyma ymgeisydd y Monster Raving Loony Party yn y cyfrif yn etholaeth Gŵyr heno, yn dod ag ychydig o liw i'r digwyddiad.

  Monster
 102. Post update

  CANLYNIAD LLANELLI YN LLAWN

  Llafur

  Llanelli
 103. CANLYNIAD

  LLAFUR YN CADW ISLWYN

  Llafur

 104. Post update

 105. Post update

  CANLYNIAD ARFON YN LLAWN

  Plaid Cymru

  canlyniad arfon

  Hywel Williams sydd wedi ei ethol fel AS Arfon.

 106. Post update

  CANLYNIAD ISLWYN YN LLAWN

  Llafur

  iSLWYN
 107. CANLYNIAD

  LLAFUR YN DAL CAERFFILI

  Llafur

 108. Post update

  LLAFUR YN HYDERUS YM MON

  Etholiad 2015

  Yn ôl ein gohebydd ar Ynys Môn, Nia Thomas, mae Llafur yn ymddangos yn fwyfwy hyderus o ddal eu gafael ar y sedd.

 109. CANLYNIAD

  LLAFUR YN DAL LLANELLI

  Llafur

 110. CANLYNIAD

  LLAFUR YN DAL BLAENAU GWENT

  Llafur

 111. CANLYNIAD

  DEMOCRATIAID RHYDDFRYDOL YN DAL CEREDIGION