Heddlu'n arestio 12 wedi protest tanwydd ar y ffyrdd

  • Cyhoeddwyd
Yr heddlu yn hebrwng ceir dros Pont Tywysog Cymru fore LlunFfynhonnell y llun, PA Media
Disgrifiad o’r llun,
Yr heddlu yn hebrwng ceir dros Pont Tywysog Cymru fore Llun

Yn ôl Heddlu Gwent mae 12 o bobl wedi cael eu harestio wedi i brotestwyr yn erbyn pris uchel tanwydd dargedu traffyrdd.

Fore Llun fe lwyddodd ymgyrchwyr i gau rhannau o'r draffordd rhwng Bryste a de Cymru am gyfnod, gan gynnwys Pont Tywysog Cymru dros Afon Hafren.

Mae'n rhan o gyfres o ddigwyddiadau ar draffyrdd drwy'r Deyrnas Unedig gyda'r heddlu yn rhybuddio am oedi sylweddol i deithwyr.

Dywedodd yr heddlu bod y 12 wedi eu harestio am yrru ar gyflymder o lai na 30mya am gyfnod hir.

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter

Fe lwyddwyd i ailagor lôn ddwyreiniol y bont am 11:45.

Oherwydd cau'r ffordd ddwyreiniol, roedd dargyfeiriadau yn cyfeirio gyrwyr at bont yr M48.

Disgrifiad o’r llun,
Yr heddlu yn rhwystro traffig oedd yn cyrraedd Pont Tywysog Cymru o'r gorllewin yn gynharach

Y gred yw bod y protestiadau wedi'u trefnu drwy'r cyfryngau cymdeithasol o dan y faner Fuel Price Stand Against Tax.

Mae disgwyl tagfeydd ar hyd y Deyrnas Unedig wrth i wrthdystwyr gynnal digwyddiadau eraill.

'Dychwelyd traffig i normal'

Yn ôl Heddlu Gwent mae disgwyl i brotestiadau gael eu cynnal rhwng 07:00 a 19:00, gyda swyddogion yn ceisio sicrhau nad ydy'r protestwyr yn teithio ar gyflymder o lai na 30mya.

Ffynhonnell y llun, Traffig Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Yr M4 fore Llun wrth i brotestwyr dargedu traffyrdd mewn ymateb i brisiau tanwydd

Mewn ymateb i'r protest dywedodd y Canghellor, Rishi Sunak, y bydd yn ystyried yn ofalus y galwadau am doriad treth tanwydd "mwy sylweddol" wedi i ostyngiad o 5c y litr fis Mawrth fethu ag atal codiad mewn prisiau.

Mae ffigyrau gan y cwmni data Experian yn dangos bod pris cyfartalog litr o betrol yn y DU wedi cyrraedd uchafbwynt newydd o 191.4c ddydd Iau, tra bod disel wedi codi i 199.1c.

Dywedodd Llywodraeth y DU: "Er ein bod yn deall bod pobl yn cael trafferth gyda phrisiau cynyddol a bod ganddyn nhw hawl i brotestio, ni ddylid amharu ar fywydau pob dydd pobl."

Ychwanegodd llefarydd y bydd oedi traffig "ond yn ychwanegu at y defnydd o danwydd".

Pynciau Cysylltiedig