Lluniau: Gŵyl y Felinheli nôl wedi'r pandemig

  • Cyhoeddwyd
Beirniadu'r gwisg ffansi yng ngharnifal y FelinheliFfynhonnell y llun, Gŵyl y Felinheli

Wedi seibiant oherwydd y pandemig mae gŵyl gymunedol pentref Y Felinheli ar lannau'r Fenai wedi dychwelyd o'r diwedd ar gyfer wythnos o ddigwyddiadau a dathliadau.

"Mi fuodd na gynnwrf mawr ar lannau'r Fenai wrth i'r pentref ddod at ei gilydd yn iawn am y tro cyntaf ers blynyddoedd," meddai Osian Owen o bwyllgor Gŵyl Y Felinheli.

"Mi rydan ni'n teimlo'n falch ohoni. Dyma lle mae'r pentref cyfan yn dod ynghyd, o bob cenhedlaeth, i ddathlu'r gymuned unigryw ydan ni'n cael y fraint o fod yn rhan ohoni."

Dyma flas ar rhai o uchafbwyntiau'r wythnos mewn lluniau - o sioe dalent Stŵr wrth y Dŵr, noson gwis, Ras 10k, ffair cynnyrch lleol, noson lawen, a gorymdaith a charnifal ar y dydd Sadwrn olaf.

Ffynhonnell y llun, Gŵyl y Felinheli
Disgrifiad o’r llun,
Y babell yn orlawn ar noson Stŵr wrth y Dŵr
Ffynhonnell y llun, Gŵyl y Felinheli
Disgrifiad o’r llun,
Dave Parry Evans a 'Cags' a'u giamocs blynyddol
Ffynhonnell y llun, Gŵyl y Felinheli
Disgrifiad o’r llun,
Aelodau o'r pwyllgor yn cael eu hypnoteiddio!
Ffynhonnell y llun, Gŵyl y Felinheli
Disgrifiad o’r llun,
Llŷr Ifans yn diddannu ar Noson Stŵr wrth y Dŵr
Ffynhonnell y llun, Gŵyl y Felinheli
Disgrifiad o’r llun,
Mae rhai yno am un rheswm yn unig...
Ffynhonnell y llun, Gŵyl y Felinheli
Disgrifiad o’r llun,
Sesiwn Mentro Hwylio yng nghlwb hwylio'r pentref
Ffynhonnell y llun, Gŵyl y Felinheli
Disgrifiad o’r llun,
Plant y Felin yn defnyddio'u holl nerth i wthio'n erbyn lli'r Afon Menai
Ffynhonnell y llun, Gŵyl y Felinheli
Disgrifiad o’r llun,
O hwylio i synfyfyrio... blas ar ioga efo Leisa Mererid
Ffynhonnell y llun, Gŵyl y Felinheli
Disgrifiad o’r llun,
A blas ar win ar y Noson Blasu Gwin
Ffynhonnell y llun, Gŵyl y Felinheli
Disgrifiad o’r llun,
Awyr las yn croesawu'r busnesau bach ar gyfer Ffair Cynnyrch Lleol
Ffynhonnell y llun, Gŵyl y Felinheli
Disgrifiad o’r llun,
Gwneud y mwyaf o'r 'freebies'...
Ffynhonnell y llun, Gŵyl y Felinheli
Disgrifiad o’r llun,
'Be ga'i dwad?'
Ffynhonnell y llun, Gŵyl y Felinheli
Disgrifiad o’r llun,
Noson Hwyl i'r Plant
Ffynhonnell y llun, Gŵyl y Felinheli
Disgrifiad o’r llun,
Gruff John a 'Fish' o bwyllgor yr ŵyl yn mentro yn y cwis
Ffynhonnell y llun, Gŵyl y Felinheli
Disgrifiad o’r llun,
Enillydd y ras 10k oedd Adam Jones
Ffynhonnell y llun, Gŵyl y Felinheli
Disgrifiad o’r llun,
I Amgueddfa Lechi Llanberis aeth Taith yr Henoed eleni
Ffynhonnell y llun, Gŵyl y Felinheli
Disgrifiad o’r llun,
Band Pres Porthaethwy yn llenwi'r stryd gyda sŵn i'r orymdaith a'r carnifal i gloi'r ŵyl ar ddydd Sadwrn
Ffynhonnell y llun, Gŵyl y Felinheli
Disgrifiad o’r llun,
CPD y Felinheli ar eu ffordd i Gwpan y Byd?
Ffynhonnell y llun, Gŵyl y Felinheli
Disgrifiad o’r llun,
Gwyliwch mae'r Minions wedi cyrraedd!
Ffynhonnell y llun, Gŵyl y Felinheli
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr oedolion yn ymuno yn hwyl y gwisg ffansi hefyd
Ffynhonnell y llun, Gŵyl y Felinheli
Disgrifiad o’r llun,
Un fôr-forwyn fach ar ei ffordd at y Fenai
Ffynhonnell y llun, Gŵyl y Felinheli
Disgrifiad o’r llun,
Ymysg y bandiau oedd yn diddanu ddydd Sadwrn roedd Fleur de Lys ac Achlysurol
Ffynhonnell y llun, Gŵyl y Felinheli
Disgrifiad o’r llun,
Trampolîn, hwyl, haul a golygfa hyfryd dros y Fenai - y cyfuniad perffaith
Ffynhonnell y llun, Gŵyl y Felinheli
Disgrifiad o’r llun,
Drymwyr Bloc o Sŵn gyda'u mascot arbennig
Ffynhonnell y llun, Gŵyl y Felinheli
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y gymuned wedi dod i fwynhau yn yr haul wedi colli dwy flynedd o'r ŵyl oherwydd Covid
Ffynhonnell y llun, Gŵyl Y Felinheli
Disgrifiad o’r llun,
Machlud ar y Fenai

Mae mwy o luniau i'w gweld ar wefan yr ŵyl.

Pynciau Cysylltiedig