Angen Senedd fwy ar Gymru, medd gweinidog

  • Cyhoeddwyd
Jane Hutt
Disgrifiad o’r llun,
Jane Hutt: 'Mae hwn yn gyfle hanesyddol i ni, i'n cenhedlaeth nesaf'

Mae angen Senedd fwy ar Gymru i wasanaethu'r genhedlaeth nesaf, yn ôl un o weinidogion Llywodraeth Cymru.

Daw ar ôl i aelodau Llafur mewn dwy etholaeth wrthod cynllun i gynyddu nifer yr Aelodau o'r Senedd a newid y ffordd maen nhw'n cael eu hethol.

Pleidleisiodd aelodau'r blaid yn Llanelli a'r Rhondda yn erbyn cynigion a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru a Phlaid Cymru.

Ond fe groesawodd Jane Hutt, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol, ddadl am "becyn hanfodol bwysig" o newidiadau.

Bydd cynhadledd arbennig Llafur Cymru ar 2 Gorffennaf yn penderfynu a ddylid cymeradwyo cynllun diwygio'r Senedd yn ffurfiol.

Byddai'n cymryd y Senedd o 60 i 96 o aelodau, gan gynrychioli 16 o etholaethau.

Byddai pleidleiswyr yn bwrw un bleidlais dros blaid adeg etholiad, gyda'r pleidiau yn penderfynu ar drefn yr ymgeiswyr y maen nhw'n eu cynnig.

'Da bod trafodaeth'

Dywedodd Ms Hutt fod aelodau Llafur yn ei sedd ym Mro Morgannwg yn cefnogi'r cynllun yn unfrydol, fel y mae pleidiau Llafur etholaethol eraill.

Dywedodd wrth raglen Politics Wales y BBC: "Mae etholaethau ar hyd a lled Cymru, yn gywir, yn trafod hyn.

"Mae hwn yn gyfle hanesyddol i ni, i'n cenhedlaeth nesaf, sicrhau bod gennym ni'r diwygiadau rydyn ni'n gwybod fydd yn gwasanaethu pobl Cymru.

"Mae'n dda bod yna drafodaeth."

Mae'r Ceidwadwyr yn dweud y dylai'r cynigion gael eu rhoi i refferendwm.

Pynciau Cysylltiedig