Trefynwy: Arestio tri ar ôl ymosodiad honedig

  • Cyhoeddwyd
Yr heddlu yn Stryd Mynwy
Disgrifiad o’r llun,
Cafwyd hyd i ddyn yn anymwybodol yn Stryd Mynwy yn yr oriau mân ddydd Sul

Mae dyn wedi cael anafiadau difrifol ar ôl cael ei ganfod yn anymwybodol wedi ymosodiad honedig yn oriau mân y bore.

Cafodd ei gludo i'r ysbyty ar ôl cael ei ddarganfod yn Stryd Mynwy, Trefynwy, tua 01:15 fore Sul.

Arestiodd Heddlu Gwent ddyn 21 oed a dau arall, y ddau yn 19 oed, ar amheuaeth o ymosod.

Cafodd Stryd Mynwy ei chau wrth i'r heddlu ymchwilio.

Mae'r dyn sydd wedi'i anafu yn cael triniaeth yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd, meddai'r llu.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r stryd wedi bod ar gau tra bo'r heddlu'n cynnal eu hymchwiliad