Arestio dyn ar amheuaeth o lofruddio menyw 79 oed

  • Cyhoeddwyd
Cafodd corff y ddynes ei ganfod mewn cyfeiriad ar Leach Road yn ardal Betws
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd corff y ddynes ei ganfod mewn cyfeiriad ar Leach Road yn ardal Betws

Mae dyn wedi cael ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth ar ôl i fenyw 79 oed gael ei chanfod yn farw mewn tŷ yng Nghasnewydd.

Cafodd Heddlu Gwent eu galw i'r cyfeiriad ar Leach Road yn ardal Betws ychydig cyn 14:00 ddydd Mawrth.

Dywedon nhw eu bod wedi mynychu gyda pharafeddygon ond bod y fenyw wedi cael ei chyhoeddi'n farw.

Ychwanegon nhw eu bod yn trin y farwolaeth fel achos o lofruddiaeth, a bod dyn 51 oed o Gasnewydd wedi cael ei arestio.

Mae'n parhau yn y ddalfa, a dywedodd y llu nad ydyn nhw'n chwilio am unrhyw un arall mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

Pynciau Cysylltiedig