Dau yn yr ysbyty wedi tân mewn fflat yng Nghaerdydd

  • Cyhoeddwyd
Treganna

Mae dau berson wedi cael eu cludo i'r ysbyty ar ôl i dri o bobl gael eu hachub o dân mewn fflat yng Nghaerdydd fore Sul.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad ar Heol Ddwyreiniol Y Bont-faen yn ardal Treganna toc wedi 10:15.

Fe gafodd criwiau o ddiffoddwyr eu galw i'r digwyddiad o orsafoedd Caerdydd Canolog, Trelái a'r Rhath.

Dywedodd y gwasanaeth ambiwlans eu bod wedi cludo dau berson i Ysbyty Athrofaol Cymru yn y brifddinas yn dilyn y digwyddiad

Does dim gwybodaeth eto am eu cyflwr, ac mae'r diffoddwyr yn parhau i ddelio gyda'r digwyddiad.