Lluniau: Gŵyl Fwyd Caernarfon 2022

  • Cyhoeddwyd

Wedi bwlch o ddwy flynedd fe heidiodd y tyrfaoedd i Ŵyl Fwyd Caernarfon ddydd Sadwrn gyda'r trefnwyr yn credu bod dros 30,000 wedi bod yn mwynhau yn yr haul.

Wedi anialwch o ran cyfleodd i gymdeithasu a mwynhau dros y pandemig, roedd pobl yr ardal yn amlwg wedi cofleidio'r cyfle i ddod at ei gilydd a phrofi gwledd o gynnyrch Cymreig ar strydoedd y dref ac ar lan y Fenai.

Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Diod i ddathlu ar stondin un o siopau lliwgar Stryd y Plas
Ffynhonnell y llun, Iolo Penr
Disgrifiad o’r llun,
Maes Caernarfon dan ei sang
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Lleisiau Côr Meibion Caernarfon yn rhoi dechrau da i'r diwrnod ar y Maes
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Cofgolofn y cyn Brif Weinidog, David Lloyd George, yn lle delfrydol i stopio i fwynhau hufen iâ
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Hen furiau Castell Caernarfon yn cynnig llecyn braf am hoe a diod
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Prysurdeb ar y stondin pizza
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Iechyd da o lannau'r Fenai!
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Cyfle i brofi bwydydd o bob man
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Un o drefnwyr yr ŵyl, Nici Beech, yn edrych yn hapus iawn gyda'r niferoedd a'r tywydd - gyda Myrddin ap Dafydd a Bleddyn Prys Jones o Cwrw Llŷn
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Be well na bwyd môr, ar lan y môr?
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Lle awn ni nesa?
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Band Batala Bangor yn atseinio i lawr Stryd y Llyn
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Nid pobl yn unig sy'n falch o gael gweld ei gilydd eto
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Roedd pob math o anifeiliaid fferm i'w gweld yn y Lloc Anifeiliaid wedi ei drefnu gan Goleg Glynllifon
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Gwirfoddolwyr sy'n gyfrifol am drefnu'r ŵyl felly mae'r ymdrech i godi arian yn parhau
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Dim lle i symud bron rhwng y llwyfan a'r stondinau ar lan y Fenai yn yr ardal sydd â'r enw lleol 'South of France'
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Mae na wastad un yn ei gorwneud hi ac angen gair gan yr heddlu...