Ffarmwr wedi marw ar ôl damwain tractor

  • Cyhoeddwyd
Neuadd y sir, RhuthunFfynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y cwest ei gynnal yn Neuadd y Sir, Rhuthun

Mae cwest i farwolaeth ffarmwr o Gonwy wedi clywed iddo gael ei ladd ar ôl i'w dractor rholio lawr arglawdd serth.

Cafodd Heddwyn Lloyd Davies, 81 ac o Fryn Cnap, Llansannan, ei ddarganfod yn farw gyda'i goesau yn sownd o dan olwynion cefn y cerbyd.

Roedd Mr Davies yn gweithio ar dir sydd yn perthyn i fferm Heskin yn ardal Brynrhydyrarian.

Clywodd y cwest fod y tractor wedi cwympo ar ei ochr, gan daflu Mr Davies allan o'r sedd flaen.

Dangosodd archwiliad post-mortem fod Mr Davies wedi diodde' nifer o anafiadau i'w frest a'i asgwrn cefn.

Ar ôl agor y cwest, fe wnaeth y crwner yn Rhuthun ei ohirio tan ddyddiad i'w bennu, a dywedodd bod ymchwiliadau'r heddlu yn parhau a bod y Gweithgor Iechyd a Diogelwch yn gwybod am y digwyddiad.

Pynciau Cysylltiedig