Cwpwl yn 'ffodus i fod yn fyw' ar ôl i'w tŷ ddymchwel

Published
image copyrightWales News Service
image captionBryony Francis a John Clarke y tu allan i'w ty sydd wedi dymchwel

Mae cwpl yn 'ffodus i fod yn fyw' ar ôl i lori ollwng ei llwyth a dymchwel eu bwthyn carreg.

Roedd Bryony Francis, 51, yng nghegin ei chartref 120 mlwydd oed ym mhentref bach Llangiwa ger Y Fenni, Sir Fynwy, pan darodd lori goedwigaeth yr adeilad.

Dywedodd Bryony: "Roeddwn i newydd fynd i wneud cinio pan glywes i glec enfawr, roedd y drysau yn ysgwyd a chafodd ein cotiau eu taflu oddi ar eu bachau," meddai.

"Fe deimlais i ruthr o aer a llwch ar fy wyneb ac yna aeth popeth yn dawel. Doedd gen i ddim syniad beth oedd wedi digwydd."

image copyrightGwasanaeth Tân Henffordd
image captionMae ystafell wely ac ystafell fyw y tŷ nawr yn agored i'r elfennau
image copyrightGwasanaeth Tân Henffordd
image captionDoes dim modd i Bryony Francis a John Clarke fod yn y tŷ ar hyn o bryd

Wrth gerdded i fyny'r grisiau i flaen y tŷ fe welodd hi dwll anferth, y wal wedi dymchwel a'i hystafell fyw a'i hystafell wely yn agored i'r byd y tu allan.

"Fe geisiais i agor y drws o'r gegin i mewn i'r ystafell ffrynt ond nid oedd yn agor felly roeddwn i'n gwybod bod y nenfwd wedi dod i lawr. Es i fyny'r grisiau, agor y drws a gweld bod y waliau blaen a'r ochr wedi mynd.

"Roedd yn edrych fel petai bom wedi bwrw'r lle, ac roedd boncyffion coed, tua 30 i 40 ohonyn nhw, ym mhobman."

Asesiad o'r adeilad

Dywed Ms Francis y byddai ei gŵr, John, wedi bod yn yr ystafell fyw petai e adref ar y pryd, a'u bod nhw'n teimlo'n ffodus i fod yn fyw.

Dywedodd Heddlu Gwent fod y ddamwain wedi achosi "difrod sylweddol" a bod yn rhaid symud cymdogion o'u cartrefi fel mesur rhagofalus.

Aed ag un dyn i'r ysbyty gydag anafiadau i'w ben a'i goes, ond does dim sôn bod yr anafiadau'n peryglu ei fywyd.

image copyrightGwasanaeth Tân Henffordd
image captionY lori wedi'r gwrthdrawiad

Mae peirianwyr strwythurol yn cynnal asesiad o'r adeilad.

"Does gyda ni ddim syniad beth sy'n mynd i ddigwydd nawr. Mae peiriannydd strwythurol yn dod allan i asesu'r difrod ac felly chawn ni ddim dychwelyd i'r tŷ. Diolch byth, mae gennym rwydwaith gwych o ffrindiau yma ac mae gennym ni rywle i aros. "

Mae eu tŷ ar brif ffordd yr A465. Bydd y ffordd honno, rhwng Pontrilas a Chylchfan Hardwick yn Y Fenni, ar gau o'r herwydd tan yr wythnos nesaf.