Marwolaeth A465: Cyfeirio'r heddlu at yr archwilydd

Published

Mae Heddlu'r De wedi cyfeirio'i hunain ar yr archwilydd yn dilyn gwrthdrawiad angheuol ar ffordd yr A465 ddydd Iau diwethaf.

Bu farw dyn 21 oed a chafodd pedwar arall eu hanafu mewn gwrthdrawiad ar Ffordd Blaenau'r Cymoedd.

Lladdwyd Robbie-Lee Selway o Ferthyr Tudful yn y gwrthdrawiad a ddigwyddodd am tua 11:00.

Mae dau ddyn arall 18 a 22 oed, dyn 25 oed o Gaerdydd a menyw 32 oed o Ddinbych y Pysgod yn cael triniaeth yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd.

image copyrightHeddlu De Cymru
image captionDywedodd teulu Robbie-Lee Selway bod ei farwolaeth "wedi ein gadael heb dad, mab, ewythr, partner a ffrind"

Bu'r ffordd ar gau am dros 12 awr yn dilyn y gwrthdrawiad rhwng Ford Fiesta glas a Renault Clio gwyn rhwng cylchfannau Hirwaun a Llwydcoed.

Dywedodd heddlu Gwent fod dyn 18 oed o Ferthyr Tudful wedi cael ei arestio ar amheuaeth o achosi marwolaeth trwy yrru'n beryglus.

Mae dau ddyn arall hefyd wedi'u harestio mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

Mewn datganiad fore Sadwrn dywedodd Heddlu'r De: "Mae'r digwyddiad yma wedi cael ei gyfeirio at y Swyddfa Ymchwiliad Annibynnol ar Ymddygiad yr Heddlu.

"Oherwydd hynny ni fydd mwy o wybodaeth am y gwrthdrawiad yn cael ei ddarparu ar hyn o bryd."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol