Pedwar yn yr ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad

  • Cyhoeddwyd
A465

Mae pedwar o bobl wedi eu cludo i'r ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad ar yr A465 Ffordd Blaenau'r Cymoedd.

Cafodd y ffordd ei chau i'r ddau gyfeiriad yn dilyn y digwyddiad yn ardal Hirwaun am tua 11:00.

Dywedodd y gwasanaeth ambiwlans bod pedwar o bobl wedi eu cludo i Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd, ar ôl i nifer o dimau brys ac ambiwlans awyr gael eu hanfon.

Mae'r gwasanaethau brys yn parhau ar y safle, a dywedodd yr heddlu y gallai'r ffordd fod ynghau am beth amser.

Mae gyrwyr yn cael eu cynghori i osgoi'r ardal.

Daw wrth i'r un ffordd gael ei chau yn ardal Y Fenni yn dilyn gwrthdrawiad arall.

Digwyddodd hynny am tua 10:40 ar gylchfan Hardwick.

Does dim mwy o wybodaeth am y digwyddiad hyd yma.

Pynciau Cysylltiedig