Ateb y Galw: Y gantores Eve Goodman

Published
image copyrightLena Jeanne

Y gantores a'r gyfansoddwraig Eve Goodman sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma ar ôl iddi gael ei henwebu gan Owain Roberts yr wythnos diwethaf.

Yn wreiddiol o Gaernarfon, mae Eve bellach yn byw yn Y Felinheli ar ôl cyfnodau o fyw yng Nghaerdydd a Chernyw. Mae wedi cyfansoddi nifer o ganeuon wedi eu hysbrydoli gan straeon bobl leol o Gaernarfon ar gyfer ei chasgliad o ganeuon, Straeon i Ganeuon.

Mae hi'n paratoi i ryddhau ei trydydd EP, sy' wedi ei ysbrydoli gan fenywod a'r môr, ac yn ysgrifennu ei halbym cyntaf ar hyn o bryd.

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Dod o hyd i degan yn y domen gompost a'i alw'n 'Dodo'. Roedd rhyw blentyn arall wedi taflu hi dros ein ffens.

Pwy oeddet ti'n ei ffansïo pan yn iau?

Y Thunderbirds. Ha!

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

Yr Afon Menai - dwi byth yn blino ar y culfor a'i golau anhygoel.

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Fy nghefnder Nate Yaffe, dawnsiwr anhygoel.

image copyrightNate Yaffe
image captionHoffai Eve ddiwrnod yn esgidiau dawnsio Nate Yaffe

Beth yw dy hoff gân a pham?

Eto, mae hwn yn newid trwy'r amser. Yn ddiweddar 'Anything' gan Adrianne Lenker.

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Pob tro dwi'n anghofio enw rhywun. Dwi'n gret hefo gwynebau ond mae gen i rhyw bloc hefo enwau am rhyw reswm…

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grïo?

Wythnos yn ôl pan welais i wheatear yn y caeau; nath fy nhad ddysgu fi sut i adnabod adar gwahanol a dwi'n teimlo'n agos ato yn natur.

Byw neu farw, gyda phwy fyddet ti'n cael diod? Pam?

Mary Oliver. Hoffwn gerdded gyda hi a bod yn dawel.

image copyrightGetty Images
image captionY bardd Mary Oliver

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Sgrolio ar fy ffôn.

Disgrifia dy hun mewn tri gair.

Meddylgar, creadigol, sensitif.

Ar dy ddiwrnod olaf ar y blaned, beth fyddet ti'n ei wneud?

Hel fy mhobl at ei gilydd a nofio yn y môr.

O archif Ateb y Galw:

Beth yw dy hoff lyfr, ffilm neu bodlediad a pham?

Maen nhw'n newid trwy'r amser. Ond, yn sefyll allan mae The Overstory, llyfr gan Richard Powers. 'Nath o newid y ffordd dwi'n edrych ar goed.

Beth ti'n edrych mlaen at wneud mwya' unwaith fydd y pandemig wedi dod i ben?

Cwtchio a giggio.

Dyweda rhywbeth amdanat ti dy hun nad oes yna lawer o bobl yn ei wybod.

Dwi'n ghostwriter!

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Unrhyw amser dwi'n dawnsio heb sgidiau i gerddoriaeth da.

Pwy wyt ti'n ei enwebu?

SERA (Sera Zyborska)

Y gorau o Gymru ar flaenau dy fysedd

Lawrlwytha ap BBC Cymru Fyw

Pynciau Cysylltiedig