Cymal Cymru o Rali GB 'dan fygythiad heb sicrwydd'

Rhys Williams
Gohebydd BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Dywed y trefnwyr y bod yn rhaid gwybod i sicrwydd erbyn canol mis Mai

Mae trefnwyr cymal Cymru ym mhencampwriaeth Rali Prydain yn dweud y bydd rhaid iddyn nhw ganslo'r digwyddiad os na fydd yna ragor o sicrwydd am gyfyngiadau Covid-19 gan Lywodraeth Cymru.

Mae disgwyl i'r cymal gael ei gynnal yn Llanfair-ym-Muallt ym mis Gorffennaf, ond yn ôl trefnwyr mae rhaid iddyn nhw wneud penderfyniad i barhau gyda'r rali erbyn 17 Mai.

Dywed Llywodraeth Cymru y bydd 'na ragor o fanylion am lacio cyfyngiadau yn cael eu cyhoeddi ddydd Gwener.

O ddydd Llun ymlaen mae modd o i 30 o bobl gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored yng Nghymru.

Ond does dim manylion ynglŷn â digwyddiadau mwy o faint yn ystod yr haf wedi cael eu cadarnhau.

Mae nifer fach o gynlluniau peilot ar gyfer digwyddiadau awyr agored i rhwng 200 a 1,000 o bobl yn cael eu cynllunio, gyda digwyddiadau prawf wedi'u trefnu ar gyfer mis Mai.

Ffynhonnell y llun, Rali GB Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r trefnwyr yn dweud y bydd y rali yn cyfrannu at economi'r canolbarth

Mae trefnydd y rali, Neil Cross, yn rhwystredig bod ralïau yn Lloegr eisoes yn bwrw ymlaen, tra bod amheuaeth o hyd am gymal Cymru ym mis Gorffennaf.

"Rydyn ni angen gwneud penderfyniad erbyn 17 Mai, dyna pryd yr ydyn ni'n dechrau derbyn cystadleuwyr ac yn dechrau gwario mwy o arian."

Yn ôl Mr Cross mae Cyngor Sir Powys a Chyngor Tref Llanfair-ym-Muallt yn gefnogol, ond mae angen sêl bendith y llywodraeth bod yna hawl i gynnal y rali.

Mae'n dweud ei fod yn hyderus bod y digwyddiad yn ddiogel gan ei fod yn yr awyr agored, tra bod hefyd yn cyfrannu at economi canolbarth Cymru.

"Rydyn ni mas yn yr awyr agored, rydyn ni'n rhedeg i fyny ar yr heolydd o gwmpas Epynt.

"Mae gan wylwyr ddigon o le i symud o gwmpas, does dim rhaid iddyn nhw i gyd gael eu cyfyngu i stadiwm pêl-droed er enghraifft.

"Mae 170 o griwiau yn cystadlu ac mae dau gystadleuydd ym mhob criw, fel arfer maen nhw'n dod â thîm o ddau neu dri o bersonél hefyd.

"Bydd y mwyafrif ohonynt yn aros yn lleol mewn Gwely a Brecwast a gwestai.

"Rydyn ni'n dod â llawer iawn o bobl, mae gennym ni wylwyr sy'n dod i mewn. Mae gennym ni tua 300 o farsialiaid sy'n edrych i ddod i mewn hefyd."

Disgrifiad o’r llun,
Mae angen sicrwydd cyn gynted ag sy'n bosib, meddai Scott Williams

Mae chwaraewr rygbi'r Gweilch a Chymru Scott Williams, sy'n berchen ar gwmni rasio ceir, yn dweud y bydd o a phedwar o weithwyr ar eu colled pe byddai rhaid canslo'r rali.

"Ni'n gweithio ac wedi gwerthu ceir i gwsmeriaid sydd yn mynd i fod mas ar y ralis, a ma' rhai o nhw ni'n edrych ar ôl eu ceir nhw, sydd yn cael effaith arnon ni yn amlwg os nag yw'r ralis yn cael mynd 'mlaen.

"Byddwn ni yn colli mas ar arian. Chi'n gweld y ralis yn mynd ymlaen yn Lloegr ar y foment. Aethon ni ar rali'r llynedd a chafodd e ei drefnu yn arbennig o dda, popeth ar-lein a phopeth yn saff."

Yn ôl y canolwr, sydd wedi ennill 58 o gapiau dros Gymru, sêl bendith ar gyfer digwyddiadau dros yr haf sydd ei angen.

"'So ni'n meddwl bod ni mo'yn mynd i ralio fory, ond ni'n siarad am Gorffennaf, ac mae'r amser sy'n mynd mewn i drefnu rali, nid just rali ond events bach fel rhai ni, yn cymryd dau neu dri mis o waith.

"Hyd yn oed os ma' nhw'n dweud ym mis Gorffennaf 'ie ni'n gallu neud rali' bydd e'n rhy hwyr a bydd rhaid canslo fe ta beth.

"Fi'n deall bod e'n amser caled ar y foment ond y cynharach mae pobl yn gallu gwybod y gorau."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Fe fydd y prif weinidog yn amlinellu unrhyw newidiadau yn y rheolau presennol ddydd Gwener, a hynny yn ystod yr adolygiad rheolau sy'n cael ei gynnal bob tair wythnos."

Pynciau Cysylltiedig