Dedfrydu ficer am wneud lluniau anweddus o blant

  • Cyhoeddwyd
Nigel Cahill
Disgrifiad o’r llun,
Bydd yn rhaid i Nigel Cahill gofrestru fel troseddwr rhyw am bum mlynedd

Mae ficer blaenllaw wedi cael dedfryd cymunedol ar ôl cyfaddef iddo edrych ar ddelweddau anweddus o blant ar-lein.

Plediodd y Parchedig Ganon Nigel Cahill, Rheithor Aberafan, yn euog mewn gwrandawiad blaenorol i ddau gyhuddiad o wneud delweddau anweddus o blant rhwng 2016 a 2020.

Cafodd orchymyn cymunedol 18 mis o hyd a bydd rhaid cwblhau 45 diwrnod o weithgaredd ailsefydlu.

Bydd yn rhaid iddo hefyd fod ar y Gofrestr Troseddau Rhyw am bum mlynedd.

Cafodd y diffynnydd ei arestio yn ei gartref fis Mehefin y llynedd wedi i'r heddlu dderbyn gwybodaeth ynghylch ei ddefnydd o'r rhyngrwyd.

Cafwyd hyd i 219 o ddelweddau anweddus o blant ar ei ddyfeisiadau. Roedd tri o'r rheiny yn ddelweddau Categori B, all arwain at ddedfryd o chwe mis o garchar.

'Rydych wedi siomi nifer fawr o bobl'

Wrth ddedfrydu Cahill yn Llys Y Goron Abertawe, dywedodd y Barnwr Paul Thomas QC nad oedd dedfryd o garchar yn angenrheidiol neu'n addas, o ystyried ei enw da cyn y troseddau, a bod dim euogfarnau blaenorol.

Ond fe ddywedodd wrtho y byddai dan warth sylweddol yn llygaid y cyhoedd "ac eich bai chi yn gyfan gwbl yw hynny".

Ychwanegodd: "Rydych chi, Mr Cahill, yn ddyn deallus, oedd yn gwybod yn iawn pa mor gyfeiliornus oedd e eich bod yn edrych ar y lluniau anweddus yma.

"Rydych chi wedi siomi nifer fawr o bobl… Bydden nhw'n teimlo synnwyr o fod wedi eu bradychu gan ddyn roedden nhw'n ei barchu ac yn dibynnu arno am arweiniad ysbrydol.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Cahill ei ddedfrydu yn Llys Y Goron Abertawe

Cafodd Cahill ei atal o'i ddyletswyddau gan Yr Eglwys yng Nghymru yn syth ar ôl cael ei arestio yn y rheithordy ym Mhort Talbot y llynedd.

Plediodd yn euog i'r ddau gyhuddiad yn Llys Ynadon Abertawe ym mis Mawrth.

Dywedodd llefarydd ar ran Yr Eglwys yng Nghymru bryd hynny: "Mae'r Eglwys Yng Nghymru'n drist eithriadol a dan sioc bod un o'i glerigwyr wedi cyflawni trosedd mor ddifrifol.

"Rydym yn cadw holl ddioddefwyr camdriniaeth plant yn ein gweddïau."

Pynciau Cysylltiedig