Chwilio am le da am dro? Mae 'na grŵp all eich helpu...

Published
image copyrightPauline Jones
image captionPauline Jones yn ymlacio tra'n cerdded y Glyderau - cyn rhannu'r daith ar dudalen Dro Da

Mae'r ddynes helpodd filoedd o Gymry i ddygymod â'r cyfnod clo cyntaf drwy gyd-ganu mewn grŵp Facebook nawr yn ceisio annog pobl i rannu llefydd da i fynd am dro wrth i'r clo diweddara' lacio.

Fel cymaint o bobl eraill, roedd Catrin Angharad Jones wedi dechrau cael llond bol ar gerdded yr un hen lonydd yn ei milltir sgwâr ac yn awyddus i ehangu ei gorwelion wrth i'r rheolau ar deithio llacio.

Ei phroblem: doedd hi ddim yn gwybod am lefydd da i fynd am dro tu allan i'w hardal oedd yn addas i fam gyda phlentyn ifanc a babi newydd mewn pram. Ei hateb: sefydlu grŵp Facebook i ofyn am awgrymiadau.

image copyrightLlun cyfrannwr
image captionCatrin a'i theulu yn darganfod ardaloedd tu hwnt i Ynys Môn

Ac fel gyda'i thudalen Côr-ona ddechreuodd hi fis Mawrth llynedd, roedd yn amlwg o fewn dim bod ei bys ar bỳls y genedl.

O fewn wythnos roedd Dro Da wedi denu 6,000 o ddilynwyr a oedd yn rhannu cylchdeithiau a chyngor o bob math.

image copyrightKayleigh Jones
image captionUn o'r aelodau yn rhannu taith sy'n addas i blant - ond gyda gwaith dringo i gopa bryn Pen-y-Gogarth ger Llandudno

"Nes i ddechrau am reswm hunanol - fy anwybodaeth i o lefydd eraill heblaw Ynys Môn i fynd am dro efo'r plant," meddai Catrin 'Toffoc'.

"Ond be' sy'n grêt ydi bod pobl yn rhannu gwahanol fathau o bethau - dim jest dro i bobl fel fi sydd efo pram, ond yn rhannu taith sy'n her i bobl sy'n mynydda, neu dro sy'n bosib ei wneud efo cadair olwyn, neu un addas i gŵn - felly mae o wedi datblygu yn barod.

image copyrightPauline Jones
image captionTaith heriol - a chyngor defnyddiol

"Nes i fynd i Ben Llŷn dros y Pasg, i ochrau Sarn, a'r cwbl ro'n i'n gorfod gwneud oedd rhoi #PenLlŷn a #pram ar y dudalen a ges i restr o lefydd i fynd efo plant ac yn addas efo pram.

"Faswn i'n gallu gŵglo ond tydi o ddim yr un peth â rhywun sy'n adnabod yr ardal yn iawn ac yn dweud pethau defnyddiol fel - 'mae yna doilet ond cofia ti angen 10c'.

"Mae cael gwybodaeth berthnasol fel yna yn gwneud hi'n llai o risg mynd i rywle i rywun fel fi sy'n gorfod cael dau fach i'r car a gyrru efo nhw am awr i rywle… os nad oes 'na lôn go lew i bram ar ôl cyrraedd mae o wedi canu arnaf i."

image copyrightElin Prysor
image captionPeidiwch â cherdded y daith yma gyda phram... taith pedol Elidir Fawr gan Elin Prysor

Mae'r aelodau yn defnyddio'r wefan i gofnodi manylion a lluniau eu teithiau diweddar ac i holi eraill am lefydd da i gerdded mewn ardaloedd penodol.

Gobaith Catrin, sy'n dal yn gyfrifol am dudalen Côr-ona - sydd bellach gyda 46,000 o aelodau - ydi cael mwy o aelodau ar draws Cymru er mwyn cael teithiau ym mhob cwr o'r wlad.

Hefyd o ddiddordeb: