Covid: Marwolaethau'n gostwng am 10fed wythnos yn olynol

Published
Pynciau Cysylltiedig
image copyrightGetty Images

Mae nifer y marwolaethau sy'n ymwneud â Covid-19 wedi gostwng am y 10fed wythnos yn olynol, ac mae bellach ar ei lefel isaf ers dechrau Hydref.

Cafodd 32 o farwolaethau coronafeirws eu cofnodi yn yr wythnos hyd at 26 Mawrth, yn ôl y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS).

Roedd hynny'n 4.9% o'r holl farwolaethau yng Nghymru yr wythnos honno, ac 17 o farwolaethau yn llai na'r wythnos flaenorol.

Mae 7,804 o bobl yng Nghymru wedi marw gyda Covid-19 yng Nghymru ers dechrau'r pandemig.

image copyrightGetty Images
image captionNi chafodd yr un farwolaeth ei chofnodi mewn chwe sir, gan gynnwys Abertawe

Yn yr wythnos hyd at 26 Mawrth roedd 12 o farwolaethau yn ardal Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, a chwech yng Nghaerdydd a'r Fro.

Ni chafodd yr un farwolaeth ei chofnodi mewn chwe sir - Abertawe, Blaenau Gwent, Ceredigion, Merthyr Tudful, Torfaen a Sir Ddinbych.

Bu farw chwe pherson mewn cartrefi gofal gyda'r feirws - y cyfanswm wythnosol isaf ers canol Hydref.

Marwolaethau'n parhau ar lefel arferol

Mae nifer y 'marwolaethau ychwanegol', sy'n cymharu pob marwolaeth gofrestredig gyda blynyddoedd blaenorol, bellach yn is na'r cyfartaledd pum-mlynedd am y bedwaredd wythnos yn olynol.

Mae edrych ar nifer y marwolaethau y byddwn yn disgwyl eu gweld ar unrhyw adeg o'r flwyddyn yn cael ei weld fel ffordd ddibynadwy o fesur effaith y pandemig.

Cafodd 651 o farwolaethau eu cofnodi yng Nghymru yn yr wythnos hyd at 26 Mawrth, sydd 26 marwolaeth yn is na'r cyfartaledd dros y bum mlynedd ddiwethaf.

Ers dechrau'r pandemig dengys y ffigyrau bod 40,726 o bobl wedi marw yng Nghymru o unrhyw achos, tra bod Covid-19 yn cael ei grybwyll ar y dystysgrif marwolaeth yn 7,796 o'r achosion hynny.

Mae hyn 5,991 marwolaeth yn uwch na'r cyfartaledd pum-mlynedd.

Pan ystyrir y marwolaethau a ddigwyddodd hyd at 26 Mawrth ond na chafodd eu cofrestru tan ar ôl hynny, mae cyfanswm y rhai a fu farw o achos Covid yn codi i 7,804.

Straeon perthnasol