Cau meysydd parcio er mwyn annog pobl i aros gartref

Published
Pynciau Cysylltiedig
image copyrightGeograph/Trevor Rickard
image captionMae maes parcio Bae Langland wedi cau i geisio annog y cyhoedd i lynu at reolau Covid 19

Mae meysydd parcio cyhoeddus wedi eu cau yn dilyn "nifer o adroddiadau" ynglŷn â phrysurdeb ar draethau ac mewn lleoliadau atyniadol eraill.

Mae'r tywydd braf wedi annog nifer o deuluoedd i deithio i'r arfordir ac i barciau gwledig.

Dywedodd Heddlu'r De bod swyddogion yn stopio ceir i weld a yw pob siwrne yn hanfodol o dan reolau'r cyfnod clo.

Mae Cyngor Abertawe wedi cau meysydd parcio traethau poblogaidd yn ardal y Mwmbwls gan gynnwys Bae Caswellt a Bae Langland.

O dan y rheolau presennol, mae gan bobl hawl i wneud ymarfer corff y tu allan os yw'r weithgaredd yn dechrau ac yn gorffen yn y cartref.

Fe allai pobl sy'n torri'r rheolau wynebu dirwy o £60.

image captionPobl yn mwynhau'r haul ym Mae Caerdydd ddydd Sul

Mae'r heddlu wedi bod ar ddyletswydd hefyd yn ardal Pontarddulais yn dilyn adroddiadau bod yna bobl yno yn torri'r rheolau.

Yn y gogledd, apeliodd Cyngor Conwy ar bobl i fwynhau eu hymarfer corff yn lleol.

Dywedodd yr heddlu yn Wrecsam eu bod yn gwneud yn sicr bod ymwelwyr â'r parciau yno yn cadw at y rheolau yn dilyn "pryderon am grwpiau yn dod ynghyd" ddydd Sadwrn.