Storm Christoph: Symud pobl o'u cartrefi wedi glaw

Published
media captionLlifogydd mewn rhannau o Gymru yn dilyn Storm Christoph

Mae llifogydd wedi taro nifer o ardaloedd ar draws Cymru, gyda rhai cartrefi wedi cael eu heffeithio a nifer o ffyrdd wedi cau wrth i Storm Christoph ddod â glaw trwm.

Mae rhybudd melyn am law mewn grym gan y Swyddfa Dywydd, hyd at nos Fercher.

Eisoes mae Rhuthun wedi diodde' llifogydd yng nghanol y dref.

Aeth swyddogion Heddlu Gogledd Cymru i helpu rhai preswylwyr yno oedd wedi cael gorchymyn i adael eu cartrefi.

Dywedodd yr heddlu mewn neges ar Twitter fod "pobl nad ydyn nhw'n byw yn lleol yn gyrru i'r ardal i 'weld y llifogydd'".

Mewn neges ar gyfryngau cymdeithasol nos Fercher, cyhoeddodd Cyngor Sir Ddinbych fod canolfannau lloches wedi cael eu hagor yn Llanelwy a Rhuthun yn dilyn glaw trwm trwy'r dydd.

Gall trigolion sydd wedi eu heffeithio ddefnyddio'r cyfleusterau yng Nghanolfan Hamdden Rhuthun a Chanolfan Hamdden Llanelwy medd y cyngor, ac mae'r canolfannau lloches yn ddiogel o ran Covid-19.

Rhybudd am rew

Yn y cyfamser mae'r Swyddfa Dywydd wedi rhyddhau rhybudd melyn am rew ar draws y gogledd a'r canolbarth o 01:00 i 10:00 fore Iau.

Gallai rhew ffurfio'n gyflym ar rai lonydd a llwybrau ar ôl i'r glaw glirio, medden nhw.

Yn ôl y Swyddfa Dywydd disgynnodd 127mm o law yng Nghapel Curig mewn 48 awr wrth i Storm Christoph daro.

Roedd Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi dros 30 rhybudd llifogydd ddydd Mercher, gyda dwsinau o rybuddion i fod yn barod am effaith y glaw.

image captionRoedd rhannau o Ruthun yn dioddef nos Fercher
image captionDoes dim modd gyrru i lawr y ffordd yma yn Llanrwst, ac mae'r heddlu'n rhybuddio teithwyr i gymryd gofal

Gallai'r glaw trymaf daro gogledd orllewin Cymru, ac mae'r heddlu wedi rhybuddio teithwyr dros y rhanbarth i gymryd gofal.

Rhwng 0600 fore Llun at 0600 fore Mercher cafodd lefelau uchel o law eu cofnodi mewn sawl man.

  • Capel Curig - 127.6mm
  • Y Bala, Gwynedd - 67.4mm
  • Llyn Efyrnwy, Powys - 70.6mm
  • Tredegar, Blaenau Gwent - 63mm
Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter
image copyrightTraffig Cymru
image captionMae'r A487 wedi cau ger Machynlleth wrth i Afon Dyfi orlifo

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub y de bod swyddogion wedi eu galw i sawl digwyddiad dros nos, gyda dŵr yn mynd i mewn i adeiladau ym Mhontypridd, Porth yn y Rhondda, Pontycymer a Thredegar.

Mae rhai gwasanaethau trên yn y gogledd a'r canolbarth wedi eu heffeithio, gyda'r wybodaeth ddiweddaraf ar wefan Trafnidiaeth Cymru.

Roedd nifer o ffyrdd wedi eu heffeithio, ac mae cyfyngiadau ar bontydd Hafren (M48) a Britannia (A55).

Mae mwy o wybodaeth ar wefan Traffig Cymru.

image captionMae Afon Tâf wedi gorlifo yn Llanglydwen, Sir Gâr
image captionMae Afon Taf hefyd yn uchel ym Mhontypridd

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol