Brechu: Cymru'n gweithio 'mor gyflym â phosib'

Published
Pynciau Cysylltiedig
image copyrightGetty Images
image captionMae Llywodraeth Cymru bellach yn dweud nad ydyn nhw'n dal bechlynnau yn ôl

Mae'r Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething wedi mynnu bod Cymru'n gweithio "mor gyflym â phosib" ar ei chynllun brechu er mwyn amddiffyn pobl rhag Covid-19.

Dywedodd bod "datblygiadau sylweddol" yn digwydd o ran darparu'r brechlynnau, ac na fydd y gwasanaeth iechyd yn methu'r cyhoedd.

Daw ei sylwadau ar ôl i'r Prif Weinidog, Mark Drakeford ddenu beirniadaeth am ddweud bod y brechlyn Pfizer yn cael ei oedi am y tro gan fod yn rhaid i gyflenwad Cymru bara tan fis Chwefror.

Dywedodd Llywodraeth Cymru wedi hynny mai'r rheswm dros oedi dosbarthu'r brechlyn ydy nad ydyn nhw eisiau ei wastraffu trwy yrru mwy o ddosau na'r hyn y mae'r byrddau iechyd yn gallu eu defnyddio.

Daw ei sylwadau wrth i Iechyd Cyhoeddus Cymru gadarnhau 1,106 o achosion newydd o Covid-19 yng Nghymru dros y 24 awr diwethaf, gan fynd â chyfanswm yr achosion i 182,599 ers dechrau'r pandemig.

Cafodd wyth yn rhagor o farwolaethau eu cofnodi gan ICC. Mae 4,302 bellach wedi marw gyda'r haint yng Nghymru.

Bellach mae 161,932 o unigolion wedi derbyn un dos o frechlyn yng Nghymru, a 265 wedi derbyn ail ddos.

'Cynnydd da'

Dywedodd Mr Gething ar Radio Wales fore Mawrth: "Pob wythnos mae cam mawr ymlaen o ran darparu'r brechlynnau.

Ychwanegodd bod Mr Drakeford wedi egluro bellach "nad ydyn ni'n dal brechlynnau yn ôl".

"Rydyn ni'n mynd mor gyflym â phosib," meddai.

"Mae mwy a mwy o bobl yn cael eu hamddiffyn ac erbyn diwedd yr wythnos hon fe ddylai saith o bob 10 o breswylwyr a staff cartrefi gofal fod wedi ei gael, ac fe ddylai saith o bob 10 person dros 80 oed fod wedi ei dderbyn hefyd.

"Rydyn ni'n gwneud cynnydd da o ran cyflymu pethau. Ras yn erbyn y feirws ydy hwn er mwyn adfer cymaint o'n bywydau arferol â phosib.

image copyrightGetty Images
image caption"Mae'r feirws wedi effeithio ar fy nheulu i cymaint ag unrhyw un arall," meddai Vaughan Gething

Ond dywedodd llefarydd iechyd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies nad ydy Llywodraeth Cymru'n darparu'r brechlynnau mor gyflym â phosib.

"Dyw'r brechlyn yn dda i ddim yn y botel - fe ddylwn ni fod yn ei ddefnyddio cyn gynted â phosib," meddai.

"Mae gennym rannau enfawr o'r economi ar gau, ac argyfwng iechyd cyhoeddus ar draws y wlad.

"Sbrint ydy hi i gael y brechlyn i bobl mor gyflym â phosib er mwyn amddiffyn pobl yn erbyn y feirws."

'Diffyg eglurder yn achosi dryswch'

Ychwanegodd llefarydd iechyd Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth ei bod yn allweddol fod gan y cyhoedd hyder yn y ffordd mae'r system yn gweithio.

"Tra bod pobl yn eistedd adref yn disgwyl eu twrn, mae angen iddyn nhw deimlo y bydd eu cyfle nhw yn dod mewn da bryd," meddai.

"'Da ni wedi cael cyfres o ergydion i hyder pobl oherwydd y ffigyrau sydd wedi dangos bod llawer mwy o frechlynnau wedi cael eu gyrru i Gymru na'r hyn sydd wedi'i roi i bobl.

"Yna rydyn ni'n cael y cwpl o ddyddiau ble mae'r Prif Weinidog yn dweud yn bendant bod brechlynnau'n cael eu dal yn ôl, ac yna ymhen ychydig oriau 'na, dydyn ni ddim yn dal y brechlyn yn ôl.

"Mae'r diffyg eglurder yma yn arwain at ddryswch."

Straeon perthnasol