Dwylo Dros y Môr yn cyrraedd 20 uchaf siartiau iTunes

Published
Pynciau Cysylltiedig
image copyrightffotoNant
image captionBu'n rhaid i'r cantorion ddilyn canllawiau cadw pellter cymdeithasol wrth recordio

Mae'r fersiwn 2020 o'r gân Dwylo Dros y Môr wedi cyrraedd 20 uchaf siartiau iTunes.

Cafodd y fersiwn diweddara ei recordio ar gyfer rhaglen arbennig i S4C gafodd ei darlledu nos Sul i ddathlu 35 mlynedd.

Y nod hefyd oedd codi arian i Gronfa Gwydnwch Coronafeirws Cymru dan elusen Sefydliad Cymunedol Cymru.

Mae'n cynnwys dros 30 o artistiaid y sîn gerddoriaeth heddiw i gyfeiliant newydd o'r gân wreiddiol.

Elin Fflur ac Owain Gruffudd Roberts gafodd y dasg o gydlynu fersiwn newydd.

image captionDdydd Mawrth roedd Dwylo Dros y Môr ochr yn ochr ag artistiaid fel Sam Smith a Miley Cyrus yn y siartiau iTunes

"Mae'r ymateb wedi bod yn hollol anhygoel," meddai Elin Fflur.

"Mae'n gân sy'n llwyddo i uno pobl mewn ffordd gwbl naturiol.

"Dwi'n sicr bod gallu tynnu artistiaid y sin gerddorol heddiw ynghyd wedi creu egni positif mewn blwyddyn mor anodd i gymaint o bobl.

"Mae'r symbol o ddwylo yn estyn cymorth mor berthnasol eleni ag erioed o'r blaen a dwi wrth fy modd fod ein trefniant newydd o gân mor eiconig wedi cyffwrdd calonnau cenhedlaeth newydd o Gymry."

image captionDywed Huw Chiswell fod lleisiau newydd wedi rhoi egni a bywyd newydd i'r gân

'Falch iawn ohoni'

Un arall sy'n falch o weld y gân yn cael bywyd newydd yw'r cerddor Huw Chiswell a gyfansoddodd y gân wreiddiol 'nôl yn 1985.

"Doedd gen i ddim syniad y byddai Dwylo Dros y Môr yn dal i gael ei chlywed a'i chanu 35 mlynedd yn ddiweddarach," meddai.

"Dwi'n falch iawn ohoni, ac mae clywed lleisiau newydd yn rhoi egni a bywyd newydd i'r gân yn galonogol tu hwnt. Y briff ges i 'nôl yn '85 oedd i greu anthem fyddai pawb yn gallu ymuno ynddi yn y gytgan.

"Fe gyfansoddais i'r gân yn Nghaerdydd, ro'n i newydd gael fy mhiano cyntaf ac roedd hi'n ddiwrnod diflas a gwlyb a dyna lle ddaeth y linell gynta - 'Fe ddaeth y glas i guro'r to'.

"Fe ddilynais fy nhrwyn gyda gweddill y gân - ac fe ddaeth yn weddol hawdd o hynny."

'Argyfwng go wahanol'

Ymysg yr artistiaid sy'n rhan o ail-greu yr anthem ar ei newydd wedd mae Mared Williams, Rhys Gwynfor, Kizzy Crawford, Heledd Watkins (HMS Morris), Elidyr Glyn (Bwncath) ac Elin Fflur.

"Yn wreiddiol, 35 mlynedd yn ôl, codi arian ar gyfer argyfwng oedd yn digwydd ochr arall y byd oedd y bwriad, ond argyfwng go wahanol sydd eleni," meddai Elin Fflur.

"Mae 2020 'di bod yn flwyddyn mor anodd - mae Covid wedi effeithio pob un ohonom ni, ond mae rhai pobl yn ein cymunedau wedi cael eu taro'n ofnadwy oherwydd y pandemig.

"A dyna lle mae'r elusen yma, Cronfa Gwydnwch Coronafeirws Cymru yn bwysig - mae'n gweithredu ar lawr gwlad ein cymunedau ni."

Pynciau Cysylltiedig